Internasjonal betaling og finansiering

Sparebanken Møre, Keiser Wilhelmsgate 29/33, 6002 Ålesund
Mandag - Fredag
08:00 - 16:00

Leder internasjonal betaling og finansiering

Karl Otto Hessen
Karl Otto Hessen
Leder internasjonal bet.form
Tlf: 40200954 karl.otto.hessen@sbm.no

Betaling utland / Remburs og inkasso

Aage Skauvik
Aage Skauvik
Fagansvarlig int.betalingsformidling
Tlf: 92805559 aage.skauvik@sbm.no
Elin Sperre
Elin Sperre
Fagansvarlig int.betalingsformidling
Tlf: 90800701 elin.sperre@sbm.no
Øystein Sæther
Øystein Sæther
Fagansvarlig Internasjonal betaling
Tlf: 47374062 Oystein.Saether@sbm.no

Låneadministrasjon

Kristin Aarset
Kristin Aarset
Fagansvarlig låneadministrasjon
Tlf: 92028181 kristin.aarset@sbm.no

Back Office/oppgjør

Anne Grete Fjørtoft
Anne Grete Fjørtoft
Fagansvarlig oppgjør
Tlf: 48077774 annegrete.fjortoft@sbm.no
Iren Gullhav
Iren Gullhav
Fagansvarlig oppgjør
Tlf: 90964756 iren.gullhav@sbm.no