Internasjonal betaling og finansiering

Sparebanken Møre, Keiser Wilhelmsgate 29/33, 6002 Ålesund

Akkurat nå viser vi omsorg ved å møtes digitalt. Møter gjennomføres derfor via telefon og video. Selv om dørene til kontorene våre er låst, er vi her for å hjelpe deg. Du når oss enkelt via telefon, e-post og chat. Vi gleder oss til å kunne møtes fysisk igjen!

Leder internasjonal betaling og finansiering

Karl Otto Hessen
Karl Otto Hessen
Leder internasjonal bet.form
Tlf: 40200954 karl.otto.hessen@sbm.no

Betaling utland

Aage Skauvik
Aage Skauvik
Fagansvarlig int.betalingsformidling
Tlf: 92805559 aage.skauvik@sbm.no
Elin Sperre
Elin Sperre
Fagansvarlig int.betalingsformidling
Tlf: 90800701 elin.sperre@sbm.no
Øystein Sæther
Øystein Sæther
Fagansvarlig Internasjonal betaling
Tlf: 47374062 Oystein.Saether@sbm.no

Remburs/dokumentinkasso

Astrid-Grethe Rye
Astrid-Grethe Rye
Fagsjef Remburs/inkasso
Tlf: 95024180 astrid-grethe.rye@sbm.no

Låneadministrasjon

Kristin Aarset
Kristin Aarset
Fagansvarlig låneadministrasjon
Tlf: 92028181 kristin.aarset@sbm.no
Karin Krogen
Karin Krogen
Fagsjef låneadministrasjon
Tlf: 41574635 karin.krogen@sbm.no

Back Office/oppgjør

Anne Grete Fjørtoft
Anne Grete Fjørtoft
Fagansvarlig oppgjør
Tlf: 48077774 annegrete.fjortoft@sbm.no
Iren Gullhav
Iren Gullhav
Fagansvarlig oppgjør
Tlf: 90964756 iren.gullhav@sbm.no