Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?
ikon

Kundeerklæringsskjema

Norske banker har fått i oppdrag fra myndighetene å innhente og oppdatere informasjonen vi har om våre kunder. Dette betyr at din bedrift med jevne mellomrom må oppdatere kundeerklæringsskjemaet.  

Noen av spørsmålene stiller vi for å beskytte dine økonomiske interesser, mens andre stilles for å bidra til å avdekke og bekjempe økonomisk kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering. Det er derfor viktig at du svarer utfyllende på alle spørsmålene. Informasjonen blir behandlet konfidensielt i henhold til bankens taushetsplikt.

Pass på å ha tilgjengelig følgende informasjon før du starter utfylling av skjemaet:

  • Kontaktinformasjon til den som skal signere skjemaet (mobil/epost)
  • LEI-nummer
Spørsmål og svar

Dette er nytt for bedriftskunder hos oss, men du har kanskje svart på lignende spørsmål i den private nettbanken din? Vi ønsker å bli bedre kjent med deg som kunde. I tillegg er finansnæringen pålagt å innhente opplysninger for å kunne avdekke og bekjempe økonomisk kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering.

Opplysningene må korrigeres i Brønnøysund / Altinn. 

Litt forenklet kan vi si at en reell rettighetshaver er en fysisk person som alene eller sammen med nære familiemedlemmer eier eller kontrollerer mer enn 25% av selskapet. Dette kan være gjennom direkte eierskap eller via flere ledd.

Eksempler:

  1. Du eier 20% av aksjene i selskap A. Din ektefelle eier også 20% i selskapet. Siden dere sammen (som nære familiemedlemmer), eier mer enn 25% (altså 40%) vil dere begge regnes som Reelle Rettighetshavere og registreres i skjemaet her som dette med eierandel på 20% hver.
  2. Selskap B eier 30% av selskap A. Du eier 30% av selskap B, men ingenting direkte i selskap A. Du vil da likevel regnes som Reell Rettighetshaver i selskap A. Siden du er Reell Rettighetshaver i B som igjen eier mer 25% i selskap A. Du skal da registreres i skjemaet her som Reell Rettighetshaver for selskap A med eierandel på 30%.
  3. Aksjene i selskapet er delt i i A- og B-aksjer der bare A-aksjene har stemmerett. A-aksjene utgjør 10% og B-aksjene 90% av alle aksjene i selskapet. Du eier alle A-aksjene, og vil dermed være Reell Rettighetshaver fordi du kontrollerer mer enn 25% av stemmene.

Hvor kommer pengene som går inn på selskapets konto fra? Dette kan typisk være

  • Innbetalt aksjekapital
  • Lån fra bank eller andre
  • Brutto omsetning fra driften (inkl. m.v.a.)

Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer (hvitvaskingsloven § 2 g).

Du kan risikere at konti blir sperret, transaksjoner ikke blir gjennomført, og i verste fall vil banken måtte si opp kundeforholdet - jf Hvitvaskingsloven § 24