Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?
Trygghet for deg som huseier

Huseierforsikring

Huseierforsikring gjelder for deg som eier bygninger som inneholder næringsvirksomhet, boliger for utleie, samt sameier og borettslag. Uforutsette skader kan bli både omfattende og dyrt.

Hva dekker forsikringen? 

Huseierforsikringen er en kombinert forsikring som omfatter ansvar som eier av den forsikrede eiendom, samt skader ved brann, vann, innbrudd og naturskade. De viktigste punktene i forsikringen

 • Brann-, vann- og innbruddsskader
 • Ryddingsutgifter etter erstatningsmessig skade
 • Tap av husleieinntekter
 • Prisstigning etter skade
 • Hageanlegg og hageredskap
 • Bygningsmessig tilleggsinnredning i boligrom
 • Påbud fra offentlig myndighet
 • Glass og sanitærporselen
 • Rettshjelp for privatpersoner
 • Ansvar som huseier


Tilleggsdekninger:
 • Styreansvar for borettslag og boligsameier
 • Dugnadsulykke for borettslag og boligsameier
 • Skadedyrforsikring for boligdel i bygning (gjelder ikke for bolig til utleie)
 • Tank med innhold
 • Pumper og fundament

* Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg.

Vi hjelper deg gjerne!

Ønsker dere mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt så hjelper vi dere å finne de beste løsningen for din bedrift.
...