Vi hjelper med å finne de riktige forsikringsløsningene for deg. Hos oss kan bolighus, driftsbygninger, løsøre, landbruksmaskiner, yrkesskade, gårdsbil, hest, husdyr og fjørfe forsikres. Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader og ved skadeforebyggende tiltak kan premien reduseres.

Dette kan forsikres
Bygninger
Løsøre
Drift (avbrudd)
Landbruks- og arbeidsmaskiner
Yrkesskade
Gårdsbil
Fjørfe og husdyr
Råte- og skadedyrforsikring

*Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg.