Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Personalforsikring

Gode forsikringsløsninger for de som jobber i bedriften er av stor betydning. Vi skreddersyr løsninger for små- og mellomstore bedrifter.

Sikre bedriftens viktigste ressurs

Mange bedrifter arbeider hardt mot suksess i sin måloppnåelse. En viktig faktor er å beholde de umistelige ansatte, de som leverer over gjennomsnittet på alle de gode tingene. Ofte har bedrifter med mange slike ansatte gode løsninger innen personalforsikring. Gjennom Eika tilbyr vi gode personalforsikringer som gir dine ansatte trygghet i hverdagen. 

Dette kan vi tilby deg og dine ansatte

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt og må tegnes av arbeidsgivere som har ansatte. Forsikringen omfatter skader som arbeidstakere påføres under arbeid, i arbeidstiden, på arbeidsstedet. Forsikringen gir rett til erstatning etter arbeidsulykker og ved sykdom som er definert som yrkessykdom. 

Personalforsikringen består av gruppelivsforsikring som gir erstatning hvis den ansatte dør, og annen sykdom som gir erstatning ved varig uførhet. Gruppeliv kan utvides til å omfatte erstatning ved ektefelles/samboers død. Annen sykdom kan utvides til å dekke medisinsk invaliditet. 

Kollektiv ulykke er en ulykkesforsikring som bedriften kan tegne på grupper av sine ansatte og ev. deres familier. Forsikringen omfatter skade ved dødsfall og/eller medisinsk invaliditet. Dette er et godt tilleggsprodukt til yrkesskadeforsikringen.

* Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer, vi hjelper deg gjerne. 

Vi hjelper deg gjerne!

Ønsker dere mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt så hjelper vi dere å finne de beste løsningen for din bedrift.
iconRing tlf 70 11 33 50iconChat
iconRing meg (Åpent 08:00-16:00)
iconBook møte
...