Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Konto

Det kan knyttes ulike betalingstjenester til våre kontoer og dette gir god kontroll og tilgang til driftsmidler.

ikonBedriftskontoFor bedriftens daglige driftAlle ulike betalingstjenester kan knyttes til kontoen. Dette gjør bedriftskontoen til den mest fleksible kontoen og gir god tilgang til bedriftens driftsmidler. Bedriftskonto kan bestilles i nettbedrift.ikonSkattetrekkskontoEgen konto for skattetrekkForetak som etter loven skal foreta forskuddstrekk, er pliktig til å ha en konto for skattetrekk eller en skattegaranti som sikrer rett betaling av de ansattes skattetrekk. Skattetrekkskonto kan bestilles i nettbedrift.ikonLandbrukskontoOversikt og kontrollDu kan ha en Landbrukskonto for gårdsdriften og en egen konto for privat forbruk. På den måten skiller du mellom privatøkonomien din og drift av gården.ikonForeningskontoFor lag og foreningerKontoen benyttes til inn- og utbetalinger og kan disponeres med alle betalingsløsninger som banken tilbyr. ikonKlientkontoKlientkonto benyttes til administrasjon av klienter midler. Klientkonto kan bestilles i nettbedrift. Merk at klientkonto som skal benyttes til eiendomsoppgjør ikke kan bestilles via nettbedrift.ikonDepositumskontoDepositumskonto til bruk ved leieforhold. Kontoen kan bestilles i nettbedrift.ikonKonsernkontoEt styrings- og informasjonsverktøyKonsernkonto er godt egnet for konserner, offentlige institusjoner og bedrifter med selvstendige datterselskaper /avdelinger hvor konsernledelsen ønsker et instrument for å utnytte og styre konsernets totale likviditet.
Les mer
ikonPlasseringBedre avkastning på ledig likviditetAvkastning på bedriftens finansielle plasseringer avhenger av hvilken risiko bedriften er villig til å ta, og tilgjengeligheten den ønsker på pengene. Vi kan tilby et vidt spekter av plasseringsløsninger innen bank og verdipapirer.
Les mer

Vi hjelper deg gjerne!

Ønsker dere mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt så hjelper vi dere å finne de beste løsningen for din bedrift.
...