Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Innskudd og plassering

Foreningskonto

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 0,05 %

Skattetrekkskonto

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 0,10 %

Bedriftskonto

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
1.000.000 og over 0,20 %
1 - 999.999 0,05 %

Intervallberegning av renten


Fastrenteinnskudd

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra 20.02.2019
12 mnd. binding 1,80 %

Vilkår
Prisene kan endres av banken uten forutgående varsel. Minsteinnskudd kr 15.000.

Plasseringskonto

Prisene gjelder fra Rentesats
Kr 500.000 og over 0,50 %
Kr 250.000 - 499.999 0,50 %
Kr 50.000 - 249.999 0,20 %
Til kr 50.000 0,10 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår, samt uttak av fjorårets rente. Øvrige uttak 2 % uttaksgebyr. Saldoberegning av renter. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Landbrukskonto

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
250.000 og over 0,60 %
50.000 - 249.999 0,35 %
1 - 49.999 0,25 %

Intervallberegning av renten