Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Innskudd og plassering

Bedriftskonto

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
1.000.000 og over 0,10 %
1 - 999.999 0,00 %

Intervallberegning av renten


Foreningskonto

Tjenester Rentesats Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende Gjeldende fra 27/5-20
Uansett beløp 0,05 % 0,00 %

Skattetrekkskonto

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Uansett beløp 0,00 %

Landbrukskonto

Tjenester Rentesats Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende Gjeldende fra 27/5-20
250.000 og over 0,60 % 0,20 %
50.000 - 249.999 0,35 % 0,10 %
1 - 49.999 0,25 % 0,00 %

Intervallberegning av renten

Fastrenteinnskudd

Tjenester Rentesats
12 mnd. binding 0,80 %

Vilkår
Prisene kan endres av banken uten forutgående varsel. Minsteinnskudd kr 15.000.

Ved brudd på fastrenteavtalen eller ved deluttak før bindingstidens utløp beregnes det uttaksgebyr på 2,5 % av uttaksbeløpet i avtalens gjenstående løpetid.

Plasseringskonto - ordinære vilkår

Tjenester Rentesats
Prisene gjelder fra Gjeldende
Kr 250.000 og over 0,00 %
Kr 50.000 - 249.999 0,00 %
Til kr 50.000 0,00 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår, samt uttak av fjorårets rente. Øvrige uttak 2 % uttaksgebyr. Saldoberegning av renter. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

...