Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Åpne konto

Åpne konto
For å kunne registrere et aksjeselskap i Foretaksregisteret i Brønnøysund må aksjekapitalen være innbetalt til selskapets konto. Med stiftelsesdokument som grunnlag er det mulig å opprette et SUS (selskap under stiftelse) i banken. Det vil bli åpnet en konto som aksjekapitalen overføres til. Kontoen vil være sperret for uttak inntil registrering i Foretaksregisteret er utført og dokumentasjon på dette er fremlagt for banken.

Selskapet har da fått et organisasjonsnummer og ved fremvisning av firmaattesten vil uttakssperren bli fjernet og selskapet kan inngå andre avtaler med banken.

Legitimasjonskrav For å opprette en bankkonto må du kunne legitimere både deg selv og selskapet. Gyldig legitimasjon er som følger

  • Firmaattest som er inntil 3 måneder gammel er legitimasjon for bedriften
  • For et AS vil stiftelsesdokumentet være legitimasjon inntil firmaattest er utstedt.
  • Personer legitimerer seg med gyldig pass.
Ring meg
...