Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Registrering

For å kunne drive næringsvirksomhet må du i de aller fleste tilfeller være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er bare noen få typer virksomheter som er unntatt. Når du er registrert får du tildelt et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret kan sammenlignes med et personnummer og skal benyttes i alle forretningsdokument og kommunikasjon mot det offentlige. På den måten kan det offentlige lettere samordne opplysningene om din virksomhet som skal inn i offentlige registre.

En rekke organisasjonsformer har i tillegg registreringsplikt i Foretaksregisteret. Grovt sagt gjelder plikten for alle selskaper som har begrenset ansvar (eks. aksjeselskaper), og for enkeltpersonforetak som driver varesalg eller har mer enn fem ansatte.

Næringsdrivende og enkeltpersonforetak som ikke er pliktig til å registrere seg i Foretaksregisteret, kan likevel gjøre dette frivillig. Mange banker og forsikringsselskap stiller krav til at foretaket er registrert i Foretaksregisteret før de inngår noen form for avtale.

En fordel med å være registrert i Foretaksregisteret er at selskapsnavnet blir beskyttet, noe det ikke blir ved innmelding i Enhetsregisteret.

...