Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Avtale om ordreformidling for aksjehandel - foretak

Steg 1 av 10

1. Innledning


Avtalen regulerer Sparebanken Møres ytelse av investeringstjenesten mottak og formidling av ordre knyttet til finansielle instrumenter til Kunden. Tjenesten passer for kunder som ønsker å handle finansielle instrumenter gjennom Sparebanken Møre uten å motta investeringsråd fra banken.

Etter lov 29. juni 2008 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) og lov 1. juni 2019 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansieringer (hvitvaskingsloven) er banken pålagt å innhente informasjon og dokumentasjon fr Kunden. Slike opplysninger inngår i denne avtalen, men det kan bli nødvendig å be om supplerende opplysninger. Kundeforholdet er ikke opprettet før Sparebanken Møre skriftlig har bekreftet dette.

Kunden anmodes om å gjøre seg kjent med Sparebanken Møres personvernerklæring.


2. Informasjon om kunden


 
 
 
 
 
 
 
 
@
 
 
 
 
 
 
 
 

Steg 1 av 10