Avtale om ordreformidling for aksjehandel - foretak