Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Avtale om investeringsrådgivning for rentederivater

Steg 1 av 10

1. Innledning


Avtalen regulerer Sparebanken Møres ytelse av investeringstjenesten investeringsrådgivning til Kunden i forbindelse med rentederivater som nærmere angitt i punkt 8. Med investeringsrådgivning menes personlig anbefaling til Kunden om en eller flere transaksjoner knyttet til bestemte finansielle instrumenter.

Etter lov 29. juni 2007 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) og lov 1. juni 2018 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansieringer (hvitvaskingsloven) er banken pålagt å innhente informasjon og dokumentasjon fra Kunden. Slike opplysninger inngår i denne avtalen, men det kan bli nødvendig å be om supplerende opplysninger.

Kunden anmodes om å gjøre seg kjent med Sparebanken Møres personvernerklæring.


Steg 1 av 10
...