Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Fremtidig renteavtale

Sikring mot rentesvingninger

En inngått renteavtale med banken for en bestemt periode, er en enkel måte å forsikre seg mot risikoen ved svingninger i rentemarkedet.

Sikkerhet
mot
rentesvingninger
Gjelder både
plassering
og lån

Fremtidig renteavtale (F.R.A) er en kontrakt mellom banken og bedriften som på forhånd gir bedriften en avtalt rente på lån og plasseringer uavhengig av om markedsrenten (NIBOR-basert rente) går opp eller ned i perioden.

Oppgjøret skjer på det tidspunkt renteavtalen gjelder fra. Det utføres en avregning med differansen mellom renteperiodens faktiske rente og den avtalte rente. Denne differansen kan gå både i kundens favør og disfavør, avhengig av renteutviklingen mellom kontraktsinngåelse og kontraktsstart.

Sparebanken Møre tilbyr FRA kontrakter i alle kurante valutasorter. For mer informasjon om priser og betingelser, - ta kontakt med bedriftens kundeansvarlige i Sparebanken Møre.

Ofte stilte spørsmål

Om Fremtidig renteavtale

Vi tilbyr FRA kontrakter i alle kurante valutasorter. For mer informasjon om priser og betingelser - ta kontakt med bedriftens kundeansvarlige i Sparebanken Møre.

...