Sparebanken Møre 
Større skrift

 

Fast eller flytende rente

Et lån med flytende rente følger rentenivået. Har du økonomi til å tåle en renteoppgang, viser historien at det lønner seg å velge flytende rente. Med fastrentelån får du forutsigbarhet.
Jeg ønsker å bli kontaktet om lån med fast eller flytende rente.
 
Navn:  *  
Fødselsdato:  *  
Lånebeløp:  *  
Telefonnummer:  *  
E-post:  *  
Kommentar:  *  
 
Sikkerhetssjekk: *

(Skriv inn summen)
Få nytt regnestykke
Summen stemte ikke