Sparebanken Møre 
Større skrift

 

IBAN og BIC

IBAN for mottakers konto og BIC for mottakers bank er det som skal til for at din betaling til utlandet kan formidles på en rask, sikker og rimelig måte. IBAN er den nye internasjonale standarden for bankkontonummer og BIC er en kode som identifiserer en bestemt finansinstitusjon (bank).
Fordeler med IBAN og BIC:
  • Reduserte kostnader og tryggere betaling over landegrensene
  • Sparebanken Møres SWIFT/BIC adresse er SPARNO22