Sparebanken Møre 
Større skrift

 

Betalingstjenester

Autogiro
Pris
Autogiro - avtale, test nye/endringer
Kr 1.500
Månedspris for avtale

Kr 55

Betaler pr. transaksjon                                                                                    

Kr 4

Mottaker pr. transaksjon
Kr 4
Betalingspåminnelse       
Kr 10
Registrering/endring av fullmakter
Kr 195

Avtalegiro   
Pris
Avtalegiro - avtale, test nye/endringer
Kr 1.500
Pris pr. måned
Kr 55
Pris pr. transaksjon, betales av betalingsmottaker
Kr 2
Pris betaler pr. transaksjon
Kr 3,50

 

Avtalegiro med eSignering
Pris
Etablering
Kr 6.000
Pris pr. måned

Kr 100

Pris pr. avtale (elektronisk signering)

Kr 8


OCR innbetalingservice   
Pris
OCR-avtale, test nye/endringer
Kr 1.500
Månedspris for avtale

Kr 55

Transaksjonsliste (A+B)

Kr 57

OCR returdata pr. transaksjon
Kr 1

Direkte remittering
Pris
Direkte remittering - avtale, test nye/endringer
Kr 1.500
Månedspris for avtale

Kr 100

Utbetaling u/melding - pr. transaksjon

Kr 3

Utbetaling m/melding - pr. transaksjon       
Kr 6
Utbetalingsanvisning (uten mottagers kontonr.)   
Kr 75
Utbetaling m/KID
Kr 2
Lønn       
Kr 2

Priser for leie og kjøp av betalingsterminaler finn dere på betalingsterminal.no . Alle som leier eller kjøper betalingsterminal må i tillegg ha en avtale med egen bank om oppgjørsbehandling. Se priser for oppgjørsbehandling under.
 

Oppgjørsbehandling
Pris
Pr. oppgjørsbehandling pr. måned
Kr 160
Transaksjonspris pr. trans   
Kr 0,20
Etablering
Kr 500
Endring
Kr 150
Prisene er ikke mva pliktige
 

 
 

Diverse tjenester Nets
Pris
Autorisering pga. feil i fil   

Kr 250

Filforsendelse fra Nets 

Kr 10

Filforsendelse til Nets         
Kr 10
Postal forsendelse til Nets   
Kr 10
Filforsendelse fra Nets kopi       
Kr 150
Kundebestilt kopi Nets     
Kr 100

eFaktura - Bedrift til forbruker (B2C)
Pris
eFaktura oppstartskostnader   
Kr 2.500
Kjøp av ferdigutviklet fakturamal   
Kr 2.000
Månedspris for eFaktura avtale
Kr 55
eFaktura Betalingskrav
Kr 3,50
eFaktura Fakturahotell
Kr 1,00

 

eFaktura - Bedrift til bedrift (B2B)
Ta kontakt med din kundeansvarlige for pristilbud
 
eFaktura med eSignering
Pris
Etablering
Kr 6.000
Pris pr. måned

Kr 100

Pris pr. avtale (elektronisk signering)

Kr 8


Nettbedrift
Pris
Etablering uten integrasjon og filoverføring inkl. sikkerhetskort
Kr 1.200
Etablering med integrasjon og filoverføring inkl. sikkerhetskort   
Kr 2.500
Etablering Paymul for kunder som bruker Autopay (Visma)
Kr 750
Etablering av ny kommunikasjon for paymul
Kr 5.000
Oppgradering til "integrasjon og filoverføring"
Kr 1.300
Pr. ekstra sikkerhetskort
Kr 300
Tilknytning av ny klient i klientavtale
Kr 300
Faste avgifter pr. måned
 
Avtale uten integrasjon og filoverføring
Kr 200
Avtale med integrasjon og filoverføring           
Kr 250
Avtale med Autopay Visma (Paymul)   
Kr 350
Pr. klient (belastes klient)
Kr 30
Pr. ekstra sikkerhetskort pr. måned
Kr 30
Brukspriser - Innland pr. transaksjon
 
Betaling med melding
Kr 4
Betaling med KID
Kr 2
Lønnsutbetaling                       
Kr 2
Utbetalingsanvisning (uten mottagers kontonr.)
Kr 75
Internoverførsel
Kr 0
Informasjon
 
Kontoinformasjon (NOK og valuta kontoer)
Kr 0
Dagens bevegelse og saldo (NOK og valuta kontoer) pr. konto
Kr 1
Øvrige tjenester
 
Filoverføring - Autogiro/Avtalegiro/OCR pr.fil.
Kr 10
Utenlandsbetaling (Se egne priser under SWIFT)
 
 
For hasteoverførsler der beløpet overstiger NOK 5.000.000, avtales omkostninger direkte mellom Sparebanken Møre og kunde.

Nettbank - Ordinær
Pris
Abonnementspris for nettbank til bedrift (pr. mnd). Gjelder alle kunder med bedriftskonto, nettbank og telebank.
kr 50
Regningsbetaling pr. transaksjon   

Kr 3,50 

Regningsbetaling forfall - pr. transaksjon   

Kr 4,50

Fast oppdrag til andres konti
Kr 4
Spørring på forfall
Kr 1
Kvitteringsoblat
Kr 15
Kvittering uten oblat   
Kr 15
Stoppe betalingsoppdrag
Kr 5
Starte betalingsoppdrag       
Kr 3
eFaktura betaling - pr. transaksjon
Kr 2,50
SMS varsling - Alle varslinger
Kr 5
Papir sikkerhetskort - pr. kort
Kr 15
Ødelagt elektronisk sikkerhetskort. Utlevering av nytt kort       
Kr 200

E-giro
Pris
E-giro innbetaling, test nye/endringer
Kr 1.500
E-Giro innbetaling (Cremul) pr. mnd. - Every

Kr 60

E-Giro innbetaling (Cremul) pr. mnd. - Nets
Kr 55
Innbetaling u/KID

Kr 2,25

Innbetaling m/KID
Kr 1,75
Transaksjon m/melding
Kr 3,50
Utbetalingsanvisning (uten mottagers kontonr.)
Kr 75

Giro
Pris
Bokført i banken - pr.giro
Kr 90
Skatt/MVA belastet konto - pr. giro   
Kr 90
Giro på byggelån
kr 60
Giro sendt Nets
kr 90
Utbetalingsanvisning (uten mottagers kontonr.)
Kr 75
Tilbakeføring av uhevet utbetalingsanvisning
Kr 25
Giro i retur fra Nets grunnet manglende dekning - pr. giro
Kr 100
 
 
Brevgiro
 
Pr. giro
Kr 30
+ pr. konvolutt sendt i posten
Porto
eller + pr. konvolutt innlevert i banken
Kr 10
Utbetalingsanvisning (giro uten mottagers kontonr.) - pr.giro
Kr 75
Kvitteringsliste
Kr 15 + porto
Kvitteringsoblat - pr. oblat
Kr 15 + porto
Giro i retur fra Nets grunnet manglende dekning - pr. giro   
Kr 100

Bankremisser - gavesjekker
Pris
    -Kunder i banken   
Kr 60 + porto
Valutasjekker
 
Salg av valutasjekk pr. sjekk
 
    - kunder i banken
Kr 200
    - Kunder u/hovedbankforbindelse i Sparebanken Møre
Tilbys ikke
Stoppordre sjekk pr. sjekk
Kr 200 + utl. omk

SWIFT
Pris
SWIFT overførsel fra utl. der mottaker skal betale omk. i Norge
 
Beløp t.o.m. (motverdien av) NOK 200       
Kr 0
Beløp mellom (motverdien av)  NOK 200 og NOK 2000 
Kr 55
Beløp over (motverdien av) NOK 2000       
Kr 110
​Overførsler i EUR fra EU land < EUR 50.000
Kr 0
 
 
SWIFT overførsel til utlandet - omk. i Sparebanken Møre
 
1. Manuell betaling
 
Normal overførsel - pris pr. transaksjon
Kr 500
Hasteoverførsel
Kr 750
Faxbekreftelse/bekreftelse pr. e-post
Kr 150
Rettelser i betalingsoppdrag
Kr 500
 
 
2. Betaling i nettbank/nettbedrift
 
Normal overførsel - pris pr. transaksjon
Kr 60
Hasteoverførsel
Kr 350
Faxbekreftelse/bekreftelse pr. e-post
Kr 150
Rettelser i betalingsoppdrag
Kr 500
 
 
3. Kontoutskrift
 
Kontoutskrift via SWIFT (MT940) pr. utskrift
kr 100
 
For hasteoverførsel der beløpet overstiger NOK 5.000.000, avtales omkostninger direkte mellom Sparebanken Møre og kunde.
 
SWIFT - overførsel til utlandet - omkostninger i utlandet (dersom disse betales av avsender). Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i utlandet: Minimum kr 100. Forbehold om etterbelastning av kostnader i utlandet. 
 
Andre omkostninger ved betalingsoppdrag mellom Norge og utlandet:
Dersom en transaksjon kanselleres (etter kundens ønske) eller det sendes forespørsel om en transaksjon er kreditert i utlandet (og det viser seg at transaksjonen er gjennomført og kreditert i henhold til Sparebanken Møres vilkår for betalingsoppdrag til og fra utlandet) påløper omkostninger på NOK 500 pluss omkostninger i utlandet. Disse omkostningene oppstår selvsagt ikke dersom det er gjort feil fra Sparebanken Møres eller en av de utenlandske bankenes side.