Fordeler

 • Andelseier sikres en svært god juridisk sikkerhet av egne midler frem til fylte 18 år, da statsforvalteren kan gripe inn i forvaltningen på beløp over 2 G. Jfr. lov om Vergemål for umyndige (§ 36).
 • Barnets midler inngår ikke i boet ved foreldrenes eventuelle skilsmisse eller ved dødsfall

Ulemper:

 • Formue over et bestemt beløp fører til redusert stipend fra Lånekassen
 • Når barnets formue er større en to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G) kan statsforvalteren overta forvaltningene av pengene. Vergen/giver kan ta forbehold mot inngripen fra statsforvalteren. 

Velger du å spare i barnets navn er det noen hensyn å ta:

 • Vergemålsloven § 36: Penger som ikke skal forvaltes av statsforvalteren, skal vergen sette på bankkonto i eierens navn.
 • Vergemålsloven §95: Denne loven begrenser ikke en givers eller arvelaters adgang til ved gave eller testament å bestemme at gave eller arv som tilfaller en person under vergemål, skal forvaltes eller brukes på en bestemt måte.
 • Dersom du sparer i fond må dette gis som en gave til barnet og belastes givers bankkonto.  
 • Giver kan bestemme om gaven skal unnlates fylkesmannen sin disponering ved beløp over 2 G. 

BESTILL FONDSKONTO TIL BARN/mindreårige

Fordeler:

 • Unngår at barna får for høy formue som kan føre til at stipend fra Lånekassen blir avkortet når barna begynner å studere.
 • Foreldrene disponerer pengene etter at barnet er fylt 18 år. Foreldrene kan ha mer kontroll over hva pengene går til, porsjonere ut og sørge for at pengene går til det de er tenkt til.

Ulemper: 

 • Midlene inngår i boene ved foreldrenes eventuelle skilsmisse eller ved dødsfall, og det er en risiko for at de ikke tilfaller den (barnet) sparingen er tiltenkt.

Vi hjelper deg gjerne

Trenger du råd eller ønsker mer info om våre tjenester for barn og ungdommer? Vi hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg og din familie.
Tips og råd