Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?
Dødsbo og arveoppgjør

Dødsbo og arveoppgjør

Det er tungt å miste en av sine nærmeste. Samtidig er det mange praktiske ting å ordne i forbindelse med dødsfallet. Her har vi samlet informasjon om hva som skjer med kontoer og avtaler i banken, som kan være nyttig for deg som pårørende å kjenne til.

 

Hva skjer med?

ikonKontoerDet er strenge regler for hvem som skal ha tilgang til midlene til den som har gått bort. Blant annet vil nettbanken bli sperret, bankkort avsluttet og eventuelle disponenter blir fjernet fra avdødes kontoer. Kontoene vil fortsatt være åpen for innbetalinger.
ikonRegningerFaste trekk og betalingsavtaler vil bli avsluttet. Enkelte regninger og visse utgifter til begravelse kan betales av banken før skifteattest er mottatt.

Under kan du lese mer om hvilke regninger dette gjelder og få muligheten til å laste de opp.
Send inn regning her
ikonLånEventuelle lån vil bli belastet avdødes konto i en måned etter dødsfallet. Dette for å gi arvinger tid til å avklare hva man ønsker å gjøre med lånet. Så snart skiftet er klart må lån og annen gjeld avsluttes eller overdras til eventuell samskyldner.
ikonFond og aksjerOm den avdøde har aksjer eller fond hos oss vil dette bli stående frem til banken får melding fra arvinger/ fullmektig om hva som skal gjøres med midlene. Fondsandeler kan enten løses inn eller overdras til eventuelle arvinger.
ikonForsikringerPersonforsikringer som avdøde har hos vår samarbeidspartner Eika Forsikring, vil bli utbetalt til ektefelle/samboer, arvinger etter lov eller den som er begunstiget. Skadeforsikringer vil være aktive så lenge de blir betalt, og det er opp til arvingene å avslutte disse. ikonArveoppgjørNår banken har mottatt skifteattest og eventuelt signerte fullmakter, er det opp til den som er ansvarlig for boet å ta kontakt med banken for videre oppgjør.

Steg for steg

Begravelsesbyrå vil kunne bistå med praktiske oppgaver. For eksempel vil de bistå i å varsle tingretten om dødsfallet som igjen varsler folkeregisteret og NAV. 

Regninger i avdødes navn kan belastes avdødes konto også før skifteattest er klar. Dette kan være regninger knyttet til begravelse og noen løpende regninger. Les mer om hvilke regninger banken kan belaste boet og last de opp under.

Før det tas stilling til om man vil skifte etter den avdøde, kan arvinger be tingretten utstede en formuesfullmakt. Denne gir arvingene rett til innsyn i formue- og gjeldsforhold i banken og andre institusjoner som for eksempel skatteetaten. Denne kan fullmektig sende inn ved å bruke sikker e-post i nett- eller mobilbank. 

Når skifteform er avklart, må skifteattesten fra tingretten sendes banken. I de tilfeller der det er flere arvinger må det også legges ved signerte fullmakter fra alle arvingene, og det må klart gå frem hvem som er ansvarlig for boet. Det vil si hvem som er ansvarlig for å foreta skiftet. For at fullmaktene skal kunne verifiseres av banken må det også legges ved kopi av legitimasjon på alle som avgir fullmakten. Fullmakter kan du finne på regjeringens sider.

Skifteattesten og andre dokumenter knyttet til dødsboet kan lastes opp via skjemaet du finner under eller via sikker e-post fra nett- eller mobilbank. 

Når banken har mottatt dokumentasjonen som bekrefter hvem som er ansvarlig for boet er det klart for oppgjør. Dette kan gjøres ved at fullmektig sender beskrivelse på hvordan fordelingen skal være, og informasjon om hvem midlene skal føres over til. Eventuelt kan banken overføre resterende midler til fullmektig, som så utfører fordelingen selv. Banken anbefaler å utføre oppgjøret så tidlig som mulig, men for å sikre at eventuell restskatt og andre innbetalinger kommer inn på konto lar banken disse stå åpne i inntil ett år. 

Send inn dokumentasjon
Ofte stilte spørsmål

Standard åpningstider i kontorene er fra klokken 10:00 til 15:00 mandag - fredag.

Møter med rådgivere kan avtales utenom åpningstiden. Se på de enkelte kontor under Velg avdeling på Kundesenteret.

Åpningstider kundeservice:

Mandag - Fredag: 08:00 – 20:00

Når en person går bort vil alle disponenter på kontoene bli fjernet. Dette gjør vi fordi det er skifteattesten som legger føringer for hvem som kan disponere den avdødes midler. For å ivareta den avdødes  personvern, vil det heller ikke kunne bli gitt ut informasjon om historikk på konto før dødsdato.

Vi kan ikke gi tilgang til avdødes konto via egen nettbank. Ønsker du å administrere avdødes midler fra egen innlogging, kan vi opprette en ny konto på avdøde som kan disponeres av fullmektig. Dette for å unngå tilgang til historikk på konto som er taushetsbelagt fra bankens side. 

Er du ikke kunde hos oss, er det fort gjort å opprette deg som kunde. Gå til www.sbm.no/blikunde og velg "Bli kunde med BankID". Her vil du få tilgang til nettbank og vår sikker e-post kanal. Her vil du også kunne få se eventuell konto opprettet på dødsboet som du skal disponere. 

Trenger du fullmaktskjema så finner du det her. Se etter "Fullmakt ved privat skifte av dødsbo".

Vil du snakke med en rådgiver?

Vår kundeservice er åpen hver
Mandag - Fredag 08:00-20:00
...