Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Ofte stilte spørsmål

Generelt gir plassering i verdipapir en høyere forventet avkastning enn for eksempel plassering i bank.

Midlene i et verdipapirfond er ikke garantert slik vanlig bankinnskudd er. Det er likevel svært lite sannsynlig at du taper alle sparepengene, fordi verdipapirfondets grunnleggende egenskap er å spre risikoen på mange verdipapir.

Verdien på de enkelte verdipapirene i fondet vil variere i takt med svingninger i markedet. I dette ligger også risikoen for de som har investert i fondet. Det enkelte fond har egne vedtekter som forteller hvordan det spesifikke fondet skal forvalte sine midler.

Før du skal gjøre ditt første kjøp, må du overføre penger til din belastningskonto. Har du penger på en annen konto i Sparebanken Møre kan du enkelt overføre penger via nettbanken. Velg den aksjen som du ønsker å handle og trykk "Kjøp". I kjøpsbildet må du legge inn antall aksjer og Limit som er den maksimale kursen du er villig til å betale for en aksje. Ønsker du å endre eller slette en ordre gjør du dette under fliken, "Ordrer" i menyvalget, "Portefølje og ordre".

Når det gjelder salg så er det viktig å kontrollere at det antallet som skal selges stemmer med det som er registrert på din VPS-konto. Vær oppmerksom på at du ifølge avtalevilkårene er ansvarlig for at du selger det antallet du faktisk eier. Hvis antall aksjer på din VPS-konto viser feil antall så ta kontakt med oss.

Våre aksjemeglere har spisskompetanse innenfor fagområdet. Vi tilbyr personlig oppfølging og hjelp til investeringsbeslutninger. Ved direkte handel med megler kan vi tilby:

 • Personlig oppfølging
 • Handel i ETF (børsnoterte fond)
  og ETC (børsnoterte råvarer)
 • Internasjonal handel
 • Direkte handel med Oslo Børs
 • Tilgang til oppdaterte rapporter
  og analyser med anbefalinger
 • Hjelp til din investeringsbeslutning

Sammen tilbyr vi daglige morgenrapporter, ukeanbefalinger, selskapsanbefalinger, sektoranalyser og strategirapporter. Disse kan være til god hjelp for å holde oversikten over markedet.

Bli din egen aksjemegler, og kjøp og selg aksjer via nettbanken. Du får tilgang til kursinformasjon og meldinger direkte fra Oslo Børs. Tjenesten er enkel, sikker og rimelig, og inneholder også handel av internasjonale aksjer.

 • Legg inn ordre når det passer deg
 • Full oversikt over porteføljen og transaksjoner
 • Kurtasjen er lavere enn via tradisjonell megler
 • Handel på Oslo Børs, samt unoterte aksjer
 • Handel av internasjonale aksjer på 16 børser i 14 land
 • Tilgang til DNB Markets analyser, rapporter og anbefalinger
 • Tilgang til teknisk analyse
 • Kursinformasjon og nyheter i sanntid

Limit er den maksimale prisen som du er villig til å gi for en aksje ved kjøp, og minimumsprisen pr aksje som du er villig til å selge for.

Det er begrensninger i forhold til hvilken limit som en kan sette på en ordre. Oslo Børs godtar som hovedregel ikke ordre med en limit som avviker mer enn 20 % fra siste omsatte kurs. Ordrer med en limit som avviker mer enn 20 % fra siste omsatt kan bli kansellert av våre børsmeglere. Det samme gjelder for Stop Loss-ordre. Hvis ordrens limit avviker mer enn 20 % fra Stop Loss-kursen vil ordren normalt ikke bli sendt til børs.

Stop Loss er en avansert ordrefunksjon som gir deg muligheten til å definere vilkår for at din ordre skal legges i markedet. Funksjonaliteten kan være nyttig å bruke hvis du ikke har anledning til å følge aktivt med på markedet, og du ønsker å selge aksjer du eier hvis aksjen skulle falle til et visst nivå.

En Stop Loss ordre legges inn på følgende måte: Fyll inn hvor mange aksjer du vil selge i feltet "Antall aksjer" og til hvilken kurs i "Limit" feltet. Under Avansert ordre i feltet "Stop Loss" legger du kursen som bestemmer når ordren skal aktiveres. Ved salg må verdien i feltet "Stop Loss"-feltet være høyere eller lik verdien i "Limit"-feltet. Hvis aksjen da faller ned til den kursen som du har lagt i "Stop Loss"-feltet vil ordren bli aktivert og sendt til børs. Stop Loss-ordre kan anses som en inaktiv ordre som blir aktivert når dine vilkår inntreffes.

Tilsvarende kan du legge inn "Stop Loss" på en kjøpsordre, dvs. at kjøpsordren legges i markedet betinget av at aksjekursen har steget til ditt definerte nivå. Dette brukes i praksis meget sjeldent. Stop Loss i forbindelse med en kjøpsordre er imidlertid ikke mulig å benytte i vår aksjehandelsløsning på Internett.

Vær oppmerksom på at en Stop Loss-ordre innebærer en betydelig risiko i aksjer med begrenset likviditet. Det finnes flere eksempler på at aksjer er "ufrivillig" solgt betydelig ned i aksjekurs fordi volumet bak en Stop Loss-ordre har skapt et sterkt salgspress. Dette er også årsaken til at det er lagt sperrer på hvor langt fra sist omsatt kurs det kan legges limit på en Stop Loss ordre. Det er ikke mulig å benytte Stop Loss-funksjonaliteten er ikke mulig å benytte for elektronisk handel av utenlandske aksjer gjennom vår aksjehandelsløsning.

Merk! Det vil ikke være mulig å legge inn en Stop Loss-ordre i aksjer som handles utenfor de nordiske landene.

Eksempel:
Markedskursen er ca. kr 100
Du bestemmer at hvis kursen faller til kr 90, vil du ta tapet.
Legg inn en salgsordre på ønsket antall aksjer, sett kr 90 i Stop Loss-feltet, og angi en limit under kr 90, eksempelvis på kr 85. Da vil ordren bli sendt til børs hvis det skjer en omsetning på 90 kr eller lavere. Ordren din vil da oppføre seg som en helt vanlig limitordre. I eksempelet vil din ordre bli solgt til kurser det er kjøpsinteresse for inntil volumet er fylt opp. Dersom denne kjøperinteressen er liten i forhold til ditt salgsvolum, vil ordren fort bli solgt ned til den limit du har satt, i dette tilfellet 85 kr.


Åpent volum brukes i tilfeller der du ikke ønsker å vise hele din ordre i markedet. Dette kan være lurt i papirer der det er liten likviditet, eller hvis ditt totale antall aksjer du ønsker å selge er større enn de ordrene som normalt handles i aksjen.

Åpent volum på en ordre legges inn på følgende måte: Fyll inn hvor mange aksjer du totalt vil kjøpe/selge i feltet "Antall aksjer" og til hvilken kurs i "Limit"-feltet. Under Avansert ordre i feltet "Åpent volum" legger du inn det antall aksjer som du ønsker å vise i markedet. Vær oppmerksom på at du mister plassen i køen for hver gang det vises nye aksjer fra din ordre.

Eksempel:
Du skal selge 10.000 aksjer
Du ønsker å vise kun 2000 aksjer av gangen for salg.
Du fyller ut 10.000 i rubrikken for "Antall aksjer"
Du fyller ut 2.000 i rubrikken for "Åpent volum"
Når 2.000 aksjer er solgt, vil systemet generere en ny salgsordre på 2.000 aksjer, helt til ordren er fylt opp.

Merk at Oslo Børs har satt en minimumsgrense i forhold til ordrens størrelse ved bruk av åpent volum. Disse er:
• For OBX-segmentet: Ca. kr 500.000 i verdi
• Øvrige segmenter: Ca. kr 200.000 i verdi
• ETF-ordre: Min. 1.000 STK

Ved et aksjesalg vil disponibel saldo på bankkontoen oppdateres umiddelbart med salgsbeløpet, men pengene er kun tilgjengelig for reinvestering i nye aksjer.

Ved uttak eller overføring av salgsbeløpet til en annen konto må man vente til oppgjørsdag, som finner sted to handledager etter salget. Overføring eller uttak av salgsbeløpet før oppgjørsdag medfører at kontoen vil bli satt i overtrekk, og det vil påløpe overtrekksrenter.

Sparebanken Møres alliansepartner for verdipapirhandel er DNB Markets, som er et av landets største meglerhus.

Aksjer
Noen bedrifter henter inn kapital ved å utstede aksjer. Bedriften kalles da et aksjeselskap. Hvis du kjøper en aksje har du en eierandel i et aksjeselskap. Den som eier en aksje, er deleier i det selskapet som har utstedt aksjen.

Hvis du kjøper aksjer betyr det at du kan få avkastning på to måter:

 • Aksjenes kurs stiger og du selger aksjene for mer enn det du kjøpte dem for
 • Aksjeselskapet betaler ut utbytte, som er en del av selskapets overskudd

Det er ingen garanti for at du får igjen pengene du investerer i aksjer. Aksjekursen kan synke så vel som å stige. I verste fall kan pengene gå tapt.

Aksjekursen - som er prisen pr. aksje - svinger mye opp og ned. Det er alltid tilbud og etterspørsel som avgjør om prisen på en aksje stiger eller synker i verdi. Aksjer som er ettertraktet stiger i verdi, mens det som folk flest helst vil kvitte seg med, faller i verdi.

Ønsker du å handle aksjer anbefaler vi at du velger aksjer som kjøpes og selges hyppig, de mest likvide, og som er noterte på børsen.

Egenkapitalbevis
I 2002 fikk sparebankene mulighet til å omdanne seg til aksjesparebank, men selve kapitalinstrumentet heter egenkapitalbevis.

Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer.

Et egenkapitalbevis gir avkastning på samme måte som aksjer, og de skattlegges også på samme måte.

Sparebanken Møres aksjebord hjelper deg med å bli aksjekunde

 • Vi oppretter konto i Verdipapirsentralen (VPS) om du ikke har fra før
 • For handel via megler må "avtale for verdipapirhandel" (MiFID) fylles ut og signeres
 • Avtale for verdipapirhandel bedrift
 • Avtale for verdipapirhandel person
 • For å handle aksjer via nett må du være nettbankkunde
 • Bestill aksjehandel i nettbanken
 • Vi må ha kopi av legitimasjon

Ta kontakt med aksjehandel på 70 11 33 66 eller aksjer@sbm.no

Ja, Sparebanken Møre har egenkapitalbevis.

Sparebanken Møre har en todelt eierstruktur. Litt over halvparten av banken er eid av lokalbefolkningen i Møre og Romsdal. Når banken drives med overskudd kan utbytte gis tilbake lokalsamfunnet. Disse midlene kalles Gullkorn.

Den andre halvdelen av banken eies av de som har investert i våre egenkapitalbevis. Disse egenkapitalbevisene kan kjøpes og selges i nettbanken eller via våre aksjemeglere. Når årsregnskapet til banken viser gode tall, kan banken beslutte å gi utbytte pr. egenkapitalbevis.

For at balansen i eierstrukturen mellom disse to skal holde seg konstant, settes det også av midler til et utjevningsfond. På den måten unngår banken en ujevn fordeling av utbyttet i fremtiden.

Årsoppgaven til Sparebanken Møre viser historisk pris og utbytte på våre egenkapitalbevis.

Aksjesparekonto

Du vil ikke opptjene renter på din Aksjesparekonto bank. Dvs at kontoen har 0 % rente.

Ved overføring av fond og aksjer til aksjesparekonto, skattlegges dette som om fondet/aksjen blir realisert (solgt). Du som kunde blir da skattlagt for gevinster og får fradrag for tap. Overføringen blir ansett som et innskudd på kontoen. Størrelsen på innskuddet settes til verdien av fondet/aksjen på overføringstidspunktet (markedsverdi). 

Ja, en Aksjesparekonto kan skattefritt overføres til arvinger. En Aksjesparekonto kan gis som gave dersom dette gjøres med skattemessig kontinuitet. Hele Aksjesparekontoen må overføres. Det er ikke anledning til å flytte deler av beholdningen. 

Skattemessige posisjon på Aksjesparekonto finner du i Fondstorget under fanen "Aksjesparekonto" - "Oversikt".

Du beholder skjermingsfradrag på det du setter inn på Aksjesparekonto. Skjermingsgrunnlaget settes til den laveste innskuddssaldoen på kontoen i løpet av året, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år.
 Skjermingen er ikke knyttet til enkeltaksjer eller fondsandeler, men blir fordelt på hele kontoen. 

På grunn av beregningsgrunnlag for skjermingsfradrag anbefaler vi deg ved åpning av Aksjesparekonto å foreta overføringene innenfor en tidsperiode på inntil to uker.

I overgangsperioden blir innskuddet på kontoen satt til inngangsverdien (altså innskutt beløp + ubenyttet skjerming) på aksjene eller andelene som overføres. Du får samme inngangsverdi som før. Du slipper ikke skatt, men du utsetter den.

Ved overføring av aksjer med negativ inngangsverdi gjelder følgende i overgangsperioden:
Aksjene kommer til beskatning allerede ved overføringen, og overføringen skattlegges da som realisasjon. Innskuddet på aksjesparekontoen som knytter seg til slike aksjer settes altså til kr. 0, og ikke til den negative inngangsverdien.

Hvis du venter med å overføre til etter overgangsperioden, settes innskuddet til aksjens, egenkapitalbevisets eller aksjefondsandelens verdi på overføringstidspunktet. Overføringen skattlegges da som realisasjon.


Fra 2019 inngår utbytte i aksjesparekontoen, noe som medfører at det ikke vil bli noen skattemessig konsekvenser ved utbetaling av utbytte. Saldoen på bankkonto ASK vil øke og dermed vil den totale saldoen på aksjesparekontoen øke. Dersom man tar ut utbytte vil ordinære regler for uttak av aksjesparekontoen gjelde. Kun dersom uttaket overstiger innskudd vil uttaket bli skattepliktig.

Ordningen for ASK er fra og med 2019 utvidet slik at utbetalte utbytter fra de verdipapirer du har på din ASK vil bli beskattet først ved uttak. Forutsetningen for at utbytte ikke blir regnet som uttak er at bankkonto for utbytte er samme som bankkonto tilknyttet aksjesparekontoen.

Dersom du ønsker å ta ut utbytte fra din ASK, gjør vi deg oppmerksom på at dette blir regnet som et uttak fra kontoen. Ordinære regler for uttak av ASK vil da gjelde. Dersom uttaket er mindre enn innskuddet ditt på ASK, vil uttaket redusere hvor mye du senere kan ta ut av ASK uten å utløse skatt. Hvis uttaket overstiger innskuddet ditt på ASK, vil uttaket bli skattepliktig. 

I Fondstorget i nettbank/mobilbank (under Aksjesparekonto) kan du følge med på hvor mye du kan ta ut fra din ASK før det utløser skatt.

Nye aksjefond handler du i Fondstorget i Nettbanken. Ønsker du å handle nye aksjer og egenkapitalbevis må du ha tilgang til vår Aksjehandelsløsning. Her finner du mer informasjon om vår Aksjehandelsløsning.

Enten du skal identifisere deg eller signere, er BankID den mest anvendelige elektroniske identifikasjonen i Norge. BankID gjør det meste enklere: Enten du skal signere kjøpekontrakt, legge bud på bolig eller signere er det ingen behov for å møte opp personlig eller å sende dokumenter i posten. Med BankID kan du alltid gjøre rede for hvem du er, enten du bruker kodebrikke eller BankID på mobil.

 • Du kan bruke din BankID til å signere dokumenter og identifisere deg elektronisk.
 • Bruksområder kan for eksempel være
  • Søke om studieplass
  • Sjekke skatteoppgjøret - Altinn
  • Levere meldekort til NAV
  • Mine resepter
  • Min pensjon


 • Logg deg på nettbanken.
 • Gå til «Meny» og under «Innstillinger» finner du «BankID». Der klikker du på «Bestill BankID» - følg instuksjonene du får. Du vil få tilsendt førstegangspassord til din e-post
 • For å bestille BankID må du være over 18 år og ha norsk personnummer

Foreldre/Verge kan bestille BankID til ungdom mellom 15 og 18 år.  Søknadsskjema - BankID

Du kan bruke vår selvbetjente løsning for å få tilsendt nytt passord. Trykk på Glemt passord i påloggingsbildet og følg nærmere anvisninger på skjermen.

Hvis din BankID er sperret og du trenger nytt passord, kan du bruke vår selvbetjente løsning for å få opphevet blokkeringen og få tilsendt nytt passord. Trykk på Glemt passord i påloggingsbildet og følg nærmere anvisninger på skjermen.

 • En tjeneste som gjør at du kan bruke mobiltelefonen din i stedet for kodebrikken når du skal logge på nettbanken
 • Selv om du har BankID på mobil har du fortsatt behov for kodebrikken din - ikke kast den

Velg «Meny» i nettbanken. Under «Innstillinger» finner du «BankID på mobil», klikk på «Bestill BankID på mobil». Følg så instruksjonene. Mobiltelefonen må være på og tastelåsen av under bestillingen.

Du må bestille BankID på mobil på nytt i nettbanken. Gå til "Meny" og "BankID på mobil" under "Innstillinger". Trykk så på "Bestill" og følg instruksjonene på skjermen.

 • BIC (Bank Identifier Code) er en kode som identifiserer en bestemt finansinstitusjon (bank). Denne koden kan leses maskinelt.
 • BIC består av 8 eller 11 karakterer (bokstaver og tall).
 • BIC blir også omtalt som "SWIFT-adresse".
 • IBAN (International Bank Account Number) er en internasjonal standard for bankkontonummer.
 • IBAN er en påbygning av eksisterende kontonummer.
 • Kjennetegnet på IBAN er at kontonummeret starter med 2 bokstaver (landkode), etterfulgt av 2 tall (kontrollsiffer). Deretter kan det bestå både av tall og bokstaver.
 • På faktura og brev skrives IBAN normalt i grupper á 4 og 4 tegn. I nettbank/nettbedrift registreres IBAN fortløpende uten mellomrom.
 • Ditt IBAN nr finner du under kontodetaljer i nettbanken eller du kan bruke IBANkalkulatoren her på nettsiden.

IBAN og BIC for betalinger til utlandet må innhentes fra dine betalingsmottakere i utlandet, hvis informasjonen ikke allerede finnes på faktura eller brev fra disse. Se "Motta betalinger fra utlandet" for mer informasjon.

 • IBAN for mottakers konto og BIC for mottakers bank skal brukes på betalinger til de landene som har innført IBAN, og på valutabetalinger innenlands.
 • IBAN er utviklet for at avsenderbanken, f eks Sparebanken Møre, maskinelt skal kunne kontrollere at mottakers kontonummer i betalingen er korrekt bygd opp. Dermed kan feil stoppes allerede i starten, og faren for forsinkelser reduseres til et minimum.
 • BIC er utviklet for at betalinger skal kunne formidles helt maskinelt fra avsenderbank til mottakerbank. Dermed reduseres kostnader og sikrer tryggere betalinger over landegrensene.
 • EU har innført regler som gjør at banker i Europa kan avvise betalinger uten IBAN og BIC. Våre systemer er lagt opp slik at en må oppgi IBAN og BIC på betalinger til land som krever dette. Du vil da slippe at en betaling blir stoppet /forsinket i utlandet pga manglende IBAN og BIC.

OCR-giro er en tjeneste for innkreving av alle typer regninger.  Med OCR-giro kan du sende faktura med et KID-nummer som definerer hvem det er som betaler og hva betalingen gjelder. Du som oppretter fakturaen bestemmer selv innholdet i KID-nummeret og lengden på det. OCR-giro forenkler innlesningen til kontoer.

Paymul er en tjeneste som gjør det mulig å motta betalingsfiler direkte fra bedriftens økonomisystem og videreformidle disse sømløst til EVRYs betalingssystem. Returfiler (mottaksretur og avregningsretur) fra EVRYs betalingssystem blir videreformidlet til bedriftens økonomisystem. Også dette sømløst.

Returdata/OCR-filen kan hentes i nettbedrift eller direkte fra Nets via eNett. Filen importeres inn i bedriftens regnskap/ fakturasystem. Data fra Nets sørger for rask og sikker oppdatering av bedriftens reskontro.

Alle norske bankkort og kort fra VISA, MasterCard, Diners og American Express kan benyttes i betalingsterminalen. I tillegg behandles også fordelskort utstedt av butikkjeder og nasjonale kredittkort. Det forutsettes at brukerstedet har inngått avtale med det enkelte kortselskap.

Du kan få returdata inntil 3 ganger daglig. Summen av innbetalingene blir godskrevet bedriftens bankkonto daglig. Bedriften kan dermed raskt sørge for purringer, og oppnår bedre kontroll av utestående fordringer.

Det opprettes en avtale mellom bedriften og banken. Ta kontakt med din rådgiver eller kundeservice næringsliv på telefon 70 11 33 50. Du kan også sende e-post til bedrift@sbm.no

Er nettbutikken merket med Verified by Visa, vil du få beskjed om å identifisere deg med enten BankID på mobil, BankID eller nettbankpassord og kodebrikke for å få gjennomført betalingen.

Nettbedrift integreres enkelt med bedriftens økonomi-, lønn- og faktureringssystem. Bedriften sparer både tid og kostnader ved at det blir mindre manuell registrering og automatisk oppdatering av regnskapet. Du kan for eksempel sende utbetalingsfiler og hente OCR-filer.

Tidspunkt for forfallskjøring i Nettbedrift mandag til fredag: 

Tidspunkt
MorgenavregningenKl. 00.00
Mellomavregning nr. 1Kl. 08.45
Mellomavregning nr. 2Kl. 10.00
Mellomavregning nr. 3Kl. 11.30
SluttavregningenKl. 14.00

Betalinger som er sendt inn og godkjent innen klokken 14.00 får valutadato samme dag. Gjelder både betaler og mottaker.

Betalinger til utlandet som er sendt inn og godkjent før kl 15.00 blir ekspedert samme dag.

 

Det avhenger av hvilke produkt og tjenester du velger å benytte.

Prisliste næringsliv

Når du har fylt ut skjemaet for registrering av firmaopplysninger hos oss, vil vi kontakte deg i løpet av kort tid. Når vi har all nødvendig dokumentasjon, blir konto og nettbankavtale opprettet. Dette tar vanligvis kort tid. Det finnes selskap som av ulike årsaker kan ta litt lenger tid å etablere.

Ta kontakt med kundeservice næringsliv på telefon 70 11 33 50. Vi vil hjelpe deg med å opprette deg som kunde. Når det er gjort kan du avslutte kundeforholdet i din gamle bank.

Ja. Skal du bli næringslivskunde må vi ha et organisasjonsnummer å knytte kontoen til. Er du i gang med å etablere et aksjeselskap må du ha aksjekapitalen på en bankkonto og det får du selvsagt hos oss.

Pengene du sparer på BSU-kontoen er øremerket kjøp av egen bolig eller nedbetaling av eget boliglån. Det er ingen krav om at det må være den første boligen din.

Du kan fortsette å spare i BSU etter at du har kjøpt deg bolig. 

Straks du begynner å bruke av BSU-pengene, kan du ikke lenger spare til kontoen. 
Bruker du BSU-pengene til andre formål enn bolig, må du betale tilbake skattefradragene.

Det gis ikke skattefradrag for innskudd foretatt i det året du begynner å bruke av kontoen. 

Hvis du har frikort eller ikke har inntekt, går du glipp av skattefordelen. Om du likevel velger å spare til BSU, får du i hvert fall den gode renten.

Når du har en årsinntekt rundt 70.000 kroner betaler du normalt nok skatt til å benytte deg av skattefradraget på 5.000 kroner.

Du trenger ikke å løse inn BSU-kontoen samtidig med at du kjøper bolig. Det er flott om du har økonomi til å fortsette å spare. Da benytter du deg av de gode fordelene litt lenger. 

Fra og med det året du fyller 34 år sperres BSU-kontoen for nye innskudd og rentesatsen justeres ned. Men det er ingenting i veien for at pengene blir stående på BSU-kontoen. Bare husk at beløpet til slutt må brukes til å betale ned på boliglånet.

Du kan bare opprette BSU-konto én gang, men du kan spare helt frem til og med året du fyller 33 år. 

I følge loven kan ingen av partene, verken utleier eller leietaker, disponere over beløpet så lenge leieforholdet varer. Kontoen åpnes i leietakers navn, men disponeres av utleier og leietaker i felleskap. Renter tilfaller leietaker som eier av kontoen.

For å opprette depositumkonto må utleier i sin nettbank fylle ut informasjon om leietager, enheten som skal leies ut og laste opp signert leiekontrakt. Deretter er det opp til leietager å signere med BankID ved å følge linken som kommer på e-post. 

Dette sikrer både utleier og leietager om det blir tvist om ubetalt leie da banken innehar all historikk. Utleier kan da fremme eventuelle krav direkte til banken. 

Depositumet frigis når leieforholdet avsluttes og utleier har samtykket til frigivelsen. Depositumet kan også bli utbetalt etter krav fra utleier. Vilkår for dette finner du i Husleieloven og i kontoavtalen pkt. 6.

Skal hele beløpet frigis til leietaker og kontoen er opprettet via nettbank kan utleier velge "Frigi" under kontoen. På den måten sier utleier fra seg disposisjonsretten på midlene og gjør tilgjengelig hele beløpet for leietaker. Om dette valget ikke finnes benyttes skjema for frigivelse av depositumbeløp

Dersom utleier krever hele/deler av beløpet utbetalt må begge parter samtykke skriftlig. 

Betingelser er knyttet til renter av benyttet kreditt og provisjon av bevilget kreditt.

Valutalån er lån i annen valuta enn norske kroner. Renten er basert på det aktuelle lands rentenivå. Et valutalån påvirkes av både rente- og kursutvikling. Valutagevinster er skattbare og tap er fradragsberettiget. 

For bedrifter som har inntekter i fremmed valuta, kan det være hensiktsmessig å finansiere seg i en annen valuta. På den måten vil bedriften få kostnader i samme valuta som inntekter, og valutarisikoen reduseres.

Aktuell sikkerhet for en kassekreditt er kundefordringer, varelager, driftstilbehør, eiendeler i selskapet, fast eiendom og kausjon.

Ved å benytte valutalån vil bedriften betjene renter og avdrag i den aktuelle valutaen. Det er imidlertid knyttet risiko til dette. Hvis kursen stiger etter låneopptaket blir lånet dyrere/større og motsatt hvis kursen går ned. 

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap og et aksjefond kan kjøpe og selge aksjer basert på egne vurderinger. Ved å eie aksjer i flere ulike selskap oppnår fondet risikospredning. Aksjefondene er inndelt i ulike grupper. Noen fond kan for eksempel være geografisk avgrenset eller bransjeavgrenset. Aksjefond gir deg del i verdiskapingen som skjer i samfunnet over tid.

Et aksjefond defineres som et verdipapirfond der minst 80 % av fondets forvaltningskapital investeres i aksjer, obligasjonsfond eller pengemarkedsfond. Et aksjefond skal normalt ikke investere i rentebærende papirer.
Kilde: Verdipapirfondenes Forenings standard

Et verdipapirfond kan kort beskrives som en kollektiv investering, der mange har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet i fellesskap. Verdipapirfondet, som er en egen juridisk enhet, eies av andelseierne, og midlene i fondet forvaltes av et forvaltningsselskap. Det er ingen begrensning i antall andelseiere i et verdipapirfond. Andelseierne har ingen økonomiske forpliktelser overfor verdipapirfondet ut over sin egen investering. 

Når du starter sparing i fond legger du opp til en gitt sammensetning av fond som tilsvarer den risikoen du er villig til å ta. Etter en tid kan denne sammensetningen være endret fordi fond utvikler seg ulikt. Da kan du gjerne vurdere å rebalansere porteføljen din, dvs at du endrer sammensetningen av fondene tilbake til slik den opprinnelig var tenkt å være. Slik vil du opprettholde den spareplanen du hadde tenkt fra starten. Snakk gjerne med oss om rebalansering, vi hjelper deg gjerne til å ta gode valg!

Generelt gir plassering i verdipapirer en høyere forventet avkastning enn for eksempel plassering i bank. Midlene i et verdipapirfond er imidlertid ikke garantert slik vanlig bankinnskudd er. På den annen side innebærer risikospredningen, som er en grunnleggende egenskap ved verdipapirfond, at sannsynligheten for at hele det oppsparte beløpet skal gå tapt er nær null. Verdien av en investering i et verdipapirfond vil imidlertid variere i løpet av perioden i takt med variasjoner i markedsverdien til de verdipapirene fondet har investert i, og det innebærer dermed en risiko for andelseierne. Det enkelte fond har egne vedtekter med  bestemmelser om hvordan det spesifikke fondet skal forvalte sine midler.

Sparebanken Møre tilbyr fond fra flere leverandører i samme løsning (forvalterregister). Dette innebærer at det er banken som vil stå oppført som eier av fondsandelene hos fondsleverandøren, på vegne av deg som kunde. På depotkonten i banken, vil du hele tiden ha oversikt over dine andeler.

Andeler på depotkontoen kan ikke overføres til VPS-konti utenfor forvalterregisteret annet enn ved realisasjon. 

I fond kan det beregnes tegningsomkostninger, forvaltningshonorar og innløsningsomkostninger. Dette kan være forskjellig fra fondstype til fondstype, og fra fond til fond. Vi viser derfor til faktainformasjon for det enkelte fond. 

For å kjøpe fond i Sparebanken Møre, må du være kunde i banken. I tillegg må du ha en VPS depotkonto. Kontakt banken for å bestille en slik konto. 

I nettbanken under Fondstorget, får du oversikt over din fondsbeholdning. Under Fondshandel kan du kjøpe og innløse fond, og du kan opprette fast spareavtale. Bedrifter må logge seg inn i VPS investortjenester for å få  og tilgang til fondshandel.  

Det er flere gode grunner til å velge verdipapirfond: 
 • Avkastning 
 • Risikospredning – i forhold til investering i enkeltaksjer 
 • Profesjonell forvaltning 
 • Utsatt beskatning på eventuell gevinst/tap 
 • Bredt utvalg å velge i 
 • Kostnadseffektivt

Nei, det er ikke mulig. 

Ta kontakt med Kundeservice eller din rådgiver

Du kan gi fondssparing i gave til den mindreårige. 

Ta kontakt med Kundeservice eller din rådgiver

Sjekk når pengene er på konto ved salg av fond. Pengene kommer på konto når handelen er fullført.

Hussoppforsikring tegnes som en tilleggsforsikring og selges på vegne av Norsk Hussopp Forsikring (NHF). Forsikringen dekker reparasjonskostnader på innvendige konstruksjoner ved skader forårsaket av råtesopper og treborende insekter. For mer informasjon, se www.hussoppen.no.

Innbo er ikke forsikret gjennom boligforsikringen, og forsikring av innbo må derfor tegnes separat

Det finnes egne rabattordninger for nye biler registrert i inneværende år, og det kan oppnås rabatt på forsikringen i 3 år.

Bonus er en premiering for skadefri kjøring. For hvert skadefrie år får du en reduksjon i premien, inntil du har oppnådd 75 % reduksjon.

G er en betegnelse for grunnbeløpet i Folketrygden. Gjeldende G finner du her.

Førstegangs bileiere får 50 prosent startbonus hos oss.

Vi ønsker å oppfordre til trygg kjøring, og belønner deg med å tilbakebetale 5000 kroner dersom du kjører skadefritt de første fem årene du har bilforsikring hos oss. Eneste kravet er at du kjøper bilforsikring før du fyller 23 år.

Sjekk om innboet ditt er inkludert i dine foreldres innboforsikring.

Sjekk om du er inkludert i dine foreldres reiseforsikring, det er du vanligvis frem til du fyller 20 år.

Dødsfall:

 • Dødsfallskapital kan kjøpes av alle mellom 18 og 70 år.
 • Forsikringen varer frem til fylte 80 år.
 • Minste forsikringssum er 100.000 kroner.

Kritisk sykdom:

 • Forsikringen kan kjøpes av alle mellom 18 og 60 år
 • Varighet frem til fylte 67 år.
 • Minste forsikringssum er 100.000 kroner.

Uføreforsikring:

 • Uføreforsikring kan kjøpes mellom 18 og 50 år.
 • Forsikringen varer frem til fylte 60 år.
 • Uføreforsikring kan brukes som en del av en gjeldsforsikring.

Hos oss kan du velge mellom bilforsikringstypene Bil Pluss, Kasko, Delkasko og Ansvar. Sjekk vår produktside for hva som passer best for deg, er du fortsatt usikker ta kontakt med din rådgiver eller Kundeservice på 70 11 30 00. Vi er her for å hjelpe deg.

Tips! Du kan sjekke pris og kjøpe forsikring i Nettbanken.


 • Opplagsutstyr; krybbe, stav mm inntil kr 15.000
 • Fastmontert utstyr inntil 50% av båtens markedsverdi
 • Løsøre inntil kr 30.000
 • Joller med motor til sammen kr 30.000
 • Ekstrautgifter ved henting av båt med personskade.
 • Skader på drivstoffsystem (som skyldes forurenset drifstoff).
 • Avbruddsforsikring for erstatningsmessig brann/tyveriskade i perioden 01.05-01.09
Ved reparasjon erstattes rimelige utgifter til overnatting.

Forsikring ved dødsfall
For de fleste familier vil de økonomiske konsekvensene ved et dødsfall være store. En forsikring ved dødsfall:

 • Kan gi de etterlatte mulighet til å fortsette å bo der de bor
 • Kan gi de etterlatte mulighet til å jobbe redusert i en periode etter dødsfall

Utbetaling av en dødsfallskapital vil redusere de økonomiske bekymringene for de etterlatte.

 • Forsikringen utbetales skattefritt som en engangsutbetaling ved dødsfall og kan disponeres fritt.
 • Utbetales til den forsikredes etterlatte hvis annet ikke er spesifisert i avtalen.

Kritisk sykdom
En forsikring for kritisk sykdom gir deg økonomisk trygghet og handlefrihet i en kritisk sykdomsfase.Kritisk Sykdom gir deg:

 • Engangsutbetaling ved alvorlig sykdom.
 • Forsikringssummen kan disponeres fritt og gir blant annet mulighet for
  • Å kjøpe helsetjenester privat i inn- og utland
  • Ombygging av bolig, en etterlengtet ferie for familien eller nedbetaling av gjeld

Utbetalingen er skattefri og utbetales til eier av forsikringen.

Forsikringssummen utbetales etter endelig diagnose av følgende sykdommer:

 • Hjerteinfarkt
 • Bypassopererte tilfeller av koronarsklerose
 • Hjerteklaffkirurgi
 • Hjerneslag
 • Kreft
 • Multippel sklerose
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjoner
 • Hjernesvulst
 • Alvorlig brannskade
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Tap av taleevne

Retten til utbetaling krever at forsikrede overlever de første 30 dagene etter at diagnosen er stilt.

Uføreforsikring
Uføreforsikring har til hensikt å sikre deg og din familie økonomisk, om du eller din ektefelle/samboer/partner skulle bli arbeidsufør. Ved arbeidsuførhet i mer enn 12 måneder blir inntekten minimum halvert. Med en av våre uføreforsikringer hjelper vi deg slik at du slipper økonomiske bekymringer i en vanskelig tid.

Uførekapital med forskuttering

 • Gir utbetaling ved arbeidsuførhet
 • Det er ikke krav om varig arbeidsuførhet, men minimum 50 % i minimum 12 måneder sammenhengende

Forsikringssummen

 • Utbetales skattefritt til eier av forsikringen
 • Kan disponeres etter eget ønske
 • Gir en månedlig utbetaling etter minimum sykemeldingsgrad på 50 % i 12 måneder sammenhengende, og et eventuelt restbeløp ved erklært varig arbeidsuførhet

Uførekapital

 • Gir utbetaling ved varig arbeidsuførhet, og tidligst to år etter arbeidsuførheten inntrådte med minimum 50 %

Forsikringssummen

 • Utbetales skattefritt til eier av forsikringen
 • Kan disponeres etter eget ønske
 • Brann-, vann-, og innbruddsskader
 • Utgifter ved å bo utenfor hjemmet erstattes hvis hjemmet er ubeboelig etter f.eks. brann- eller vannskade
 • Nødvendige spesialtilpasninger av bolig pga. Ulykke eller fysisk handicap
 • Tyveri av last sykkel erstattes med inntil kr 10.000. Egenandelen på kr 3.000 halveres hvis sykkelen er registrert i Falck sykkelregister
 • Bruk FNO sin innbokalkulator til å få svar på hva verdien kan være
 • Kontakt en rådgiver i banken – vi har en beregningsmodell som kan hjelpe deg å finne verdien av ditt innbo

Ved installasjon av godkjent brannalarm, innbruddsalarm og vannalarm gis det rabatt på forsikringspremien.

Normal egenandel er kr 4.000. Ved FG-godkjente alarmer gis en reduksjon i egenandelen på kr 4.000

Sopp, råte og insektskader dekkes gjennom Norsk Hussopp forsikring.

 • Forsikringen har sikkerhetsforskrifter som må overholdes for å unngå reduksjon eller bortfall av erstatningen. Dette gjelder nødvendig vedlikehold, oppvarming av ubebodd bygning og utvendig rørledning, sikring mot innbrudd og låsing av sykkel

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader innen følgende:

 • Bygninger, løsøre og drift: Brann, brudd på bygningens rørledning, tyveri og hærverk, ran/overfall, transportskade, avbrudd, naturskade m.m.
 • Landbruksmaskiner: Ansvar, brann/tyveri, kasko, maskinskade, avbrudd og
  fører-/passasjerulykke.
 • Yrkesskade: Yrkesskade for ulønnet hjelp er automatisk med i landbruksforsikringen. For leid hjelp betales premie utfra lønnsutgifter siste regnskapsår.
 • Gårdsbil: Forsikringen gjelder for lastebil eldre enn 8 år og som bare benyttes til transport av gårdens egne varer.
 • Husdyr og fjørfe: Dekker skade ved at dyr dør av sykdom eller ulykke.
 • Egen husdyrforsikring: Dekker skader ved at dyr dør av en sykdom.

Skader som følge av dårlig vedlikehold erstattes ikke.

 • Foretaket skal betale minst 2 % av lønn mellom 1 G og 12 G som årlig innskudd til pensjonsordningen for de ansatte som er omfattet av ordningen.
 • Det et krav om at pensjonsordningen også må omfatte en forsikring som gir hver ansatt innskuddsfritak ved uførhet. Dette innebærer at hvis en ansatt blir arbeidsufør i opptjeningsperioden, så overtar forsikringsselskapet bedriftens ansvar for å betale innskudd, i samsvar med uføregraden, for medlemmer som blir ufør.
 • God forsikring for passive medlemmer i idrettslag, medlemmer i kor/korps ol.
 • Barnehagebarn og skoleelever kan forsikres «heltid» eller bare under organisert aktivitet.
 • Skade ved dødsfall og/eller medisinsk invaliditet.
 • Forsikringssummene velger bedriften selv.
 • Erstatning etter skader som kan oppstå etter sykdom.
 • Gruppelivsforsikringen gir erstatning hvis den ansatte dør. Ektefelle/samboers liv kan også forsikres.
 • Erstatningssummene er valgbare og kan avtrappes med alder.
 • Annen sykdom gjelder skade etter andre sykdommer enn yrkessykdommer og gir erstatning ved ervervsuførhet eller medisinsk invaliditet over 50% og må være bedømt varig.
 • Utvidet medisinsk invaliditet gir økt erstatning ved medisinsk invaliditet over 50% etter annen sykdom.
 • Forsikringen gir erstatning etter skader som kan oppstå også etter sykdom.

Det finnes en rekke tilleggsdekninger. De mest vanlige er:

 • Lønn til ansatte
 • Sesongvarer
 • Varer i kjøl/frys
 • Maskinforsikring bør tegnes på maskiner som er spesielt viktige for bedriftens inntjening.
 • Entreprenørforsikring.
 • Innhold i verdiskap.
 • Punmper og fundamenter.
 • Datautyr.

Etter dagens regler blir ansatte ikke skattelagt for pensjonsinnbetalingen som bedriften foretar og må heller ikke betale skatt av formue eller avkastning i opptjeningsperioden. Utbetalingene vil imidlertid bli skattelagt som pensjonsinntekt, noe som gir en skattefordel da trygdeavgiftssatsen pr. i dag er lavere for pensjonsinntekter.

 • Påførte merutgifter
 • Fremtidige merutgifter
 • Ervervsmessig uførhet
 • Medisinsk invaliditet
 • Dødsfallserstatning til ektefelle/samboer
 • Ikke arvinger etter loven
 • Erstatning til barn under 20 år.
 • Forsikringen kan utvides til å gjelde ulykker som også skjer i fritiden.
 • Pensjonen må utbetales minimum til fylte 77 år, og uansett i minimum 10 år. Det betyr at utbetalingsperioden kan bli på inntil 15 år, ved uttak av pensjon ved fylte 62 år.

Hvorfor må dere vite hvilken utdanning jeg har?
For å avgjøre om et finansielt instrument /produkt er egnet eller hensiktsmessig for deg, må vi kjenne til din kunnskap om finansielle instrumenter. Utdanning kan ha betydning for å bedømme dette. Utdanning er imidlertid ikke det eneste som tas med i vurderingen. Din erfaring med finansielle instrumenter og yrkeserfaring tas også med i vurderingen.

Blir det dyrere for meg å handle i finansielle instrumenter?
Nei, de nye reglene medfører ingen prisøkning for kundene.

Hvilke konsekvenser får dette for bankens kunder?
Ved kjøp og salg av finansielle instrumenter eller ved rådgivning om slike instrumenter, vil kundene oppleve at banken har en mer omfattende prosess for å sikre at kundene blir behandlet på beste måte. Dette innebærer blant annet at banken vil innhente en del informasjon fra kundene, og at kundene vil motta mer informasjon og dokumentasjon i forbindelse med kjøp, salg eller rådgivning.

Hvorfor må banken innhente informasjon om kunden?
En konsekvens av MiFID er at det stilles formelle krav til bankens kunnskap om den enkelte kunde før vi kan tilby våre tjenester som verdipapirforetak, spesielt i forbindelse med investeringsrådgivning.

Vi må innhente informasjon om kundenes kunnskap og erfaring om finansielle instrumenter, finansiell situasjon, investeringsformål og risikoprofil. Til dette har banken utarbeidet standard skjema som kunden må fylle ut og signere.

Hensikten med informasjonsinnhentingen er at kunden skal få best mulig rådgivning og det produktet eller den tjenesten som passer kunden best.

Hva om jeg ikke ønsker å gi denne informasjonen til banken?
Etter 1. november 2007 kan ikke Sparebanken Møre tilby investeringstjenester til kunder uten at de på forhånd har gitt informasjon til banken om ovennevnte forhold.

Unntak:
Aksje- og fondshandel via Internett vil fortsatt tilbys slik det gjøres i dag uten noen form for innhenting av kundeopplysninger. Ved handel av komplekse produkter i netthandelsløsningen må kundene imidlertid elektronisk måtte bekrefte sin investeringskompetanse.

Banken er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter.

Informasjon om kundeklassifisering
Vi er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter.

I hvilken grad kunden er beskyttet av lovgivningen avhenger av kundekategori. Nedenfor følger en redegjørelse for hovedtrekkene ved investorbeskyttelsen for hver kundekategori. Redegjørelsen er ikke uttømmende.

Lovgivningen åpner til en viss grad for at kunder som ønsker å bytte kundekategori, kan anmode verdipapirforetaket om dette. Vi understreker at bytte av kundekategori må godkjennes av verdipapirforetaket. Selv om vilkårene for omklassifisering som følger nedenfor er oppfylt, står vi likevel fritt til å vurdere hvorvidt vi ønsker å etterkomme en anmodning.

Ikke profesjonell kunde
Kunder klassifisert i denne kundegruppen har den høyeste graden av investorbeskyttelse. Dette

innebærer blant annet at verdipapirforetaket i større grad enn for de øvrige kundekategorier er forpliktet til å tilpasse tjenesteytelsen kundens individuelle behov og forutsetninger.

I tillegg til at verdipapirforetaket i sin tjenesteyting til kunden er underlagt generelle regler om god forretningsskikk, vil verdipapirforetaket før handler eller rådgivning finner sted vurdere hvorvidt en tjeneste/transaksjon, herunder finansielt instrument, er hensiktsmessig eller egnet for kunden. Investeringsrådgivning vil skje på bakgrunn av kundens opplysninger om investeringsmål, finansielle stilling samt erfaring og kunnskap om den aktuelle tjenesten/transaksjonen.

Dersom kunden ønsker å gjennomføre en handel verdipapirforetaket ikke finner hensiktsmessig tatt i betraktning kundens kunnskap og erfaring har verdipapirforetaket en frarådingsplikt. Handelen kan likevel gjennomføres dersom kunden ønsker det på tross av advarselen. Verdipapirforetakets plikt til å vurdere hvorvidt en tjeneste/transaksjon er hensiktsmessig gjelder ikke i alle tilfeller. Blant annet foreligger det omfattende unntak for internetthandel.

Status som ikke-profesjonell kunde innebærer også en omfattende rett til å motta informasjon fra verdipapirforetaket. Verdipapirforetaket er pliktig til blant annet å informere om de aktuelle finansielle instrumenter og risikoer forbundet med disse, handelssystemer og markedsplasser verdipapirforetaket benytter, samt priser og andre kostnader ved enhver transaksjon slik at kunden settes i stand til å foreta en informert investeringsbeslutning.

Adgang til omklassifisering
Ikke-profesjonelle kunder kan anmode om å bli behandlet som profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter, under forutsetning av at nærmere angitte vilkår er oppfylt og at en nærmere angitt prosedyre følges. Slik omklassifisering medfører en lavere grad av investorbeskyttelse.

Hva er MiFID
Fra 1. november 2007 trer EU-direktivet "Markets in Financial Instruments Directive" (MiFID) i kraft.. Målene for dette direktivet er blant annet å bedre investorbeskyttelsen på tvers av landegrensene samt å etablere ett marked i Europa for finansielle tjenester.

Med bakgrunn i MiFID ble ny verdipapirhandellov og forskrift vedtatt i Norge 29.6.2007. Reglene fastsetter nye krav til verdipapirforetakenes organisering og virksomhet.

Sparebanken Møre har konsesjon som verdipapirforetak og de nye reglene vil ha innvirkning på bankens forhold til kunde.

Hva er finansielle instrumenter?
Finansielle instrumenter er kort fortalt en samlebetegnelse for omsettelige verdipapirer (eks. aksjer og obligasjoner), verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter og derivater.

Hvem påvirkes av MiFID?
Samtlige banker og selskaper med konsesjon som verdipapirforetak i hele EU/EØS området og deres kunder.

Det enkleste er å bestille kalenderen ved å fylle ut og sende inn skjemaet som du finner på sbm.no/kalender. Da får du den rett hjem i postkassen din. Første utsending vil være i uke 51. 

Du kan også stikke innom et av Sparebanken Møre sine kontor, hvor vi har et begrenset opplag kalendere tilgjengelig.

Alle privatpersoner mellom 18 og 75 år kan opprette IPS.

Du kan spare maksimalt 40 000 kr i året i IPS.

IPS passer for deg som:

 • ønsker å spare til pensjon
 • har økonomi til å binde pengene til du fyller 62 år
 • ønsker utsettelse av skatt på pensjonssparingen
 • ønsker å redusere formuesskatten 

Ja, sparepengene er låst og du må vente til du er minst 62 år før du kan ta ut pengene du har spart. Pensjonsutbetalingen fra IPS må skje over minimum ti år og til du er minst 80 år.

Skulle du falle fra får dine etterlatte utbetalt pensjonskapitalen som barnepensjon eller som etterlattepensjon til ektefelle, registret partner eller samboer. Pensjonskapital som ikke benyttes til dette, utbetales som et engangsbeløp til dødsboet. 

Det koster ingenting å opprette IPS i Sparebanken Møre, men du betaler en årlig forvaltningskostnad for det enkelte verdipapirfond som du velger å ha i din spareportefølje.

I nettbanken eller mobilbanken går du til Fondstorget. Der finner du oversikt over spareporteføljen din i IPS.

Det kan du, men du må gi banken skriftlig melding om dette. Skal du flytte fondsandelene som du har på IPS-kontoen hos oss til en annen bank, kan det bli stilt som forutsetning at mottagende bank/fondstilbyder har dine fond i sitt IPS-sortiment.

Du kan velge mellom alle fondene som Sparebanken Møre har i sin fondsportefølje. Sparebanken Møre tilbyr en rekke verdipapirfond fra DNB, Alfred Berg og Holberg. Her finner du oversikt over Sparebanken Møres fondsutvalg.

Fondsutvalget består av

 • aksjefond
 • kombinasjonsfond
 • obligasjons-/rentefond

Her kan du lese mer om de ulike verdipapirfondene.

Velger du å sette sammen din egen fondsportefølje anbefaler vi at du gradvis reduserer andelen i aksjefond når du nærmer deg tidspunktet for uttak av pensjonssparingen.

Har du rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden, har du også rett til å få utbetaling fra pensjonssparingen. Årlig ytelse fastsettes i samsvar med uføregraden.

Pengene du sparer i IPS er bundet til pensjon og du kan tidligst starte utbetaling når du fyller 62 år. Utbetalingene skjer over minimum 10 år og til du er minst 80 år. Det betyr at starter du uttak av pensjon når du fyller 62 år vil utbetalingen skje over 18 år.

Men både du som kunde og banken kan likevel kreve at utbetalingstiden settes ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

Individuell pensjonssparing (IPS) er en ordning der du kan spare inntil 40 000 kr i året og få redusert skatten med inntil 8 800 kr (22 prosent i 2019) påfølgende år - forutsatt at du har skattbar inntekt som er stor nok. Skattleggingen skjer ved uttak fra IPS og utbetalinger skattlegges da som alminnelig inntekt. 

Du reduserer skatten for det året du sparer med 22% av sparebeløpet (gjeldende sats for 2019). Når du begynner å ta ut fra IPS-sparingen vil både sparekapital og avkastning bli beskattet som alminnelig inntekt (22% i 2019). Både innskudd og avkastning er unntatt formuesskatt og du betaler heller ikke løpende skatt på avkastningen underveis i spareperioden.

For beløp over 500 kroner må du taste PIN-koden. På enkelte terminaler må en sette inn kort og benytte chip/PIN, mens andre (særlig i utlandet) trenger en kun å taste PIN. Av og til blir du også bedt om å taste PIN-koden din i terminalen selv om beløpet er under kr 500. Dette er en sikkerhetskontroll for å sjekke at den som bruker kortet er riktig eier.

Kontaktløs betaling følger internasjonale standarder og strenge sikkerhetskrav. Du kan bare betale for beløp inntil 500 kroner per varekjøp. Ved jevne mellomrom blir du også bedt om å taste PIN-koden din for å bekrefte at du er riktig eier av kortet. For beløp over 500 kroner må du fortsatt bruke PIN-kode.

Legger du inn mobilnummeret ditt når du krysser av for hvilke land kortene dine ikke skal brukes i, vil du motta en sms om kortet ditt blir forsøkt brukt i disse regionene. Denne funksjonen vil gjøre deg oppmerksom på at betalingskortet eller kortnummeret ditt kan være på avveie, og gir deg mulighet til å aksjonere umiddelbart ved å ta kontakt med banken.
Regionsperre gjelder kun for kortbruk i minibanker og i betalingsterminaler. Internetthandel er tilgjengelig selv om nettbutikken er i en region som det er sperret for. Når du skal bruke VISA kortet ditt til å handle på internett bør du benytte nettbanktjenesten ”Sikker netthandel – Verified by VISA”. Det betyr at du må identifisere deg med enten BankID på mobil, BankID eller nettbankpassord og kodebrikke.
 • Regionsperre er en tjeneste som gir deg mulighet til å bestemme hvilke regioner i verden kortene dine skal kunne brukes. Du er trygg på at kortene dine ikke blir misbrukt i de regioner det er sperret for.
 • Du kan endre regionsperren i nettbanken ved å gå til «Meny» og deretter til "Regionsperre" under "Kort".

Barnet får en egen konto som dette kortet skal knyttes til. Kortet har de samme egenskapene som et vanlig Mørekort Online, men avviker på to områder:

 1. Kortet har ikke legitimasjon på baksiden
 2. Kortet har lavere beløpsgrenser
Grensen for bruk av kort i minibank eller butikkterminal er kr 1000 per 7 dager i Norge. Grenser for bruk av kort i utlandet kommer i tillegg til bruk i Norge. Har barnet brukt 1000 kr i Norge har han/hun fremdeles 1000 kr per 7 dager som kan benyttes i utlandet.

Vi har kort som passer til både barn, ungdom og voksne.

Du kan få eget bilde på kortet ditt, du kan få kort med og uten legitimasjon, kort som kun kan benyttes dersom der er penger på konto, og kort med kreditt og betalingsutsettelse.

Er du usikker på hvilke kort som passer best for deg, vil våre rådgivere hjelpe deg.

 • Uttak i minibank i Norge – 9.900 per 3. dag
 • Varekjøp i Norge – 99.900 per 3. dag
 • Uttak i minibank i utlandet – 15.000 per 4. dag, må gå minimum 10 minutter mellom hvert uttak. Maks 4 uttak per dag
Den finner du i nettbanken ved å gå til "Meny" og deretter "Vis PIN" under «Kort». Om kortet er helt nytt, må du først klikke på "Aktiver kort".
Kortet er gyldig i tre år og utløpsdatoen står på kortet. Barnet får ikke automatisk nytt kort etter utløpsdato. De fleste vil etter tre år være 13 år eller eldre. Da er det mer aktuelt å vurdere et bankkort med høyere beløpsgrense som også kan åpnes for netthandel. Ta kontakt med banken.

Se etter symbolet på betalingsterminalen for kontaktløs betaling.

kontaktls.png

Betal ved å holde kortet inntil terminalen. Følg deretter instruksene på terminalen. 

 

Med kontaktløst kort kan du betale ved å legge kortet inn til betalingsterminalen. Kontaktløs betaling er enkelt og sikkert og gir mulighet for raskere betaling av småkjøp. Standardgrense i Norge uten PIN-kode er kr 500 per transaksjon. Dersom du benytter kontaktløs-funksjon på beløp over kr 500 vil du få beskjed om å taste PIN-kode. Noen ganger vil du også bli bedt om PIN-kode, selv om beløpet er under kr 500, dette er for å verifisere at du er riktig eier av kortet. Grensen for kontaktløs betaling kan varierer ved bruk i utlandet. Mer informasjon om kontaktløse kort.  

Stadig flere butikker støtter kontaktløs betaling. Se etter betalingsterminaler med symbolet for kontaktløs betaling. 

Kontaktløs.png

Dette symbolet kan fremkomme både på displayet og på selve terminalen. 

Dersom kortet ditt har symbolet for kontaktløs betaling på fremsiden kan det benyttes til kontaktløs betaling.

Kontaktløs.png
Det enkleste er å endre regionsperren selv direkte i Mobilbanken eller i Nettbanken. I bankens åpningstider kan du også få hjelp på telefon +47 70 11 30 00 - utenom bankens åpningstider på telefon +47 21 49 23 52.

Om du har fått nytt kort, må du først bruke det med pin-kode i minibank eller betalingsterminal. Kortet vil ikke fungere på nett før du har gjort dette. 

Du kan også aktivere kortet ditt i nett- og mobilbank. Gå til menyen og "Mine kort". Klikk på plusstegnet på kortet det gjelder og velg "Aktiver kort". 

Er du under 18 år må foresatte signere på at kortet ditt kan åpnes for netthandel. 

For å aktivere det nye kortet ditt, må du først bruke det med pin-kode i minibank eller betalingsterminal. 

Du kan også aktivere kortet ditt i nett- og mobilbank. Gå til menyen og "Mine kort". Klikk på plusstegnet på kortet det gjelder og velg "Aktiver kort". 

Skal du erstatte/rebestille et kort kan du gjøre det i mobil- eller nettbanken. I menyen velger du "Mine kort", klikk på plusstegnet og velg "Bestill/erstatt kort".

Oppdager du ukjente eller dobbelt belastede transaksjoner på kortet ditt, ber vi deg først ta kontakt med oss på telefon 70 11 30 00, slik av vi får registrert kortreklamasjonen i vårt system. Da kan vi lettere finne ut hva reklamasjonen gjelder og du får raskere svar på din henvendelse.

Les mer om reklamasjon på korttransaksjoner her...

Du kan sperre kortet ditt i nett- eller mobilbank. 

I mobilbanken: Trykk på Meny-ikonet  

 1. Velg "Kort"/"Mine kort" 
 2. Trykk på pluss-tegnet  
 3. Velg "Sperre kort"
 4. Følg instruksjonen på mobilskjermen

I nettbanken: I menyen

 1. Velg "Mine kort"
 2. Trykk på plusstegnet 
 3. Velg "Sperre kort" 
 4. Følg instruksjonene på skjermen 

Tenger du hjelp til å sperre kort, ring (+47) 70 11 30 00 . hele døgnetTrenger du hjelp til nødkort og/eller nødkontanter, ring (+47) 70 11 30 00 - hele døgnet

Ved fylte 15 år kan Mørekort Online åpnes for netthandel. Her kan du åpne kortet?

Du får tilsendt faktura med forfall den 15. hver måned. Du bestemmer selv hvor stort beløp du vil betale. Ønsker du fast trekk blir hele det utestående beløp automatisk trukket den 1. hver måned. Utsetter du betalingen beregnes rente fra den 1. i forfallsmåneden. Utestående kreditt samt påløpte renter blir påført neste måneds faktura.

Kilde: Barnevakten.no og Dine Penger.

 • Vurder om barnet er modent nok til å få bankkort, uavhengig av alder.
 • Forklar barnet at kortet ikke er utømmelig. Vis dem hvordan de selv kan sjekke hvor mye penger de har.
 • Ikke sett inn alle pengene på brukskontoen, men ha en egen sparekonto som foreldre styrer.
 • Kortet er privat og skal IKKE lånes bort til andre.
 • PIN-koden må læres utenat. Ikke skriv den på huskelapper. Skjul PIN-kode ved inntasting.
 • Ha klare regler på hva pengene kan brukes til.
 • Snakk om med barnet om hva man skal gjøre hvis man mister kortet.

Får du opp denne feilmeldingen, sjekk dette:

 1. Har du tastet inn riktig mobilnummer?
 2. Er ditt mobilnummer registrert i banken og er det riktig?

For kunder under 15 år
Kunder under 15 år må ha mobilnummeret sitt registrert hos banken for å kunne bruke Kortkompis. Foreldre kan sende inn mobilnummeret med Sikker e-post i Mobilbanken eller Nettbanken.

Trenger du hjelp, ring Kundeservice på 70 11 30 00.

KortKompis lastes ned fra App Store eller Google Play, søkeord: Sparebanken Møre eller Kortkompis. Pass på at du laster ned Kortkompis som tilhører Sparebanken Møre. Du kan også laste ned Kortkompis fra forsiden i mobilbanken. 

Her finner du informasjon om hvordan du laster ned og aktiverer KortKompis.

Vi har skiftet ut Sjekk saldo med KortKompis. Du kan sjekke hvor mye penger du har på kortet/kontoen din med KortKompis. Samtidig får du enkel oversikt over det som har gått inn og ut av konto.


Oppdager du ukjente transaksjoner eller mistenker at noen har misbrukt kortet ditt, må du sperre kortet ditt. Det kan du gjøre i nett- og mobilbanken din. Ta kontakt med Kundeservice på telefon 70 11 30 00 eller på chat fra nettbanken din.

Priority Pass er et eget kort som du får sammen med Møre Mastercard Ekstra og Møre Mastercard+. Dette gir deg tilgang til mer enn 600 VIP-lounger på flyplasser verden rundt. Les mer om Priority Pass her.

Med Møre Mastercard+ får du tilgang til Concierge Service. Dette er en informasjons- og booking- service, som kan hjelpe med å tilrettelegge arrangement, booke billetter og det du måtte trenge. Du kontakter Concierge Service på telefon 21 49 23 10 eller via e-post concierge.SBM@evry.com. Les mer om Concierge Service her.

Hvis du er uheldig og får skade på leiebilen, dekkes egenandelen på inntil 12.000 kroner. Forsikringen gjelder når du har betalt leiebilen eller reisen med kortet. Leiebildekningen i Møre Mastercard gjelder både i Norge og i utlandet. Se vilkår her.

Du kan også få inntil 20 % rabatt på leiebil både i Norge og i utlandet. Slik fungerer det.

*Rabatt gjelder for leie av bil gjennom Avis Bilutleie

For å få Møre Mastercard må du være over 18 år og ha norsk personnummer. Du kan ikke ha betalingsanmerkninger.

Møre Mastercard har samme kode som dine vanlige bankkort i Sparebanken Møre. 

Hvis du ikke husker koden finner du den under menypunktet "Mine kort" i mobil- og nettbank. Velg det aktuelle kortet, og "Vis PIN". 

Du kan ta ut inntil 20.000 kroner per uke. Dette gjelder minibanker både i Norge og i utlandet. Vær oppmerksom på at minibanker har forskjellige grenser for hva du maks kan ta ut.

Du kan betale inn på ditt Møre Mastercard når det passer deg. 

Kontonummer for innbetaling er det samme for alle våre Møre Mastercard: 4202 46 03940 

Det er et eget KID-nr (eFaktura-referanse) for hvert enkelt kort. Dette finner du i mobil- og nettbank:

 • Velg «Mastercard» i «Kontooversikt» eller under «Mine Kort» og deretter «Detaljer»
 • Velg «Mastercard i «Mine Kort» og deretter «Flere valg»/ «Fakturaoversikt»

Når du mottar fakturaen er det totalt skyldig beløp som blir fakturert. Du velger selv om du betaler hele beløpet, minstebeløpet eller deler av beløpet. Vi anbefaler deg at du alltid betaler inn hele beløpet så langt det lar seg gjøre. 


I nettbanken kan du inngå avtaler om eFaktura. Har du akseptert vilkår for å motta eFaktura fra alle organisasjoner som tilbyr dette, inngås avtaler automatisk. Du kan lese mer om eFaktura her.

Søk opp eFaktura-tilbyder enten ved bruk av:

Kontonummer 4202 46 03940
Sparebank 1 Kredittkort AS

Informasjon om KID/eFakturareferanse og kontonummer finner du i mobil- og nettbank:

 • Velg «Mastercard» i «Kontooversikt» eller under «Mine Kort» og deretter «Detaljer»
 • Velg «Mastercard i «Mine Kort» og deretter «Flere valg»/ «Fakturaoversikt

Efaktura-referansen er det samme som KID-nummeret. Dette finner du på brevet som følger kortet ditt og i nett- og mobilbank:

 • Velg «Mastercard» i «Kontooversikt» eller under «Mine Kort» og deretter «Detaljer»
 • Velg «Mastercard i «Mine Kort» og deretter «Flere valg»/ «Fakturaoversikt»

Kontonummer for innbetaling er det samme for alle våre Møre Mastercard: 4202 46 03940 

Det er et eget KID-nr (eFaktura-referanse) for hvert enkelt kort. Dette finner du i mobil- og nettbank:

 • Velg «Mastercard» i «Kontooversikt» eller under «Mine Kort» og deretter «Detaljer»
 • Velg «Mastercard i «Mine Kort» og deretter «Flere valg»/ «Fakturaoversikt»

Vi anbefaler deg å opprette eFaktura for å unngå fakturagebyr. 

Hvis du har betalt mer enn halvparten av reisekostnadene med ditt Møre Mastercard, kan du benytte kortets reiseforsikring hvis et uhell skulle oppstå.

Ved forsinkelse av bagasje, tyveri, mindre sykdom o.l. kontakter du Fremtind Forsikring: 

Telefon: +47 91 50 23 00 Fax: +47 21 02 81 65 E-post: reise@fremtind.no


Ved akutt sykdom, alvorlige ulykker, behov for hjemtransport o.l. kontakter du den døgnåpne alarmsentralen til SOS International:

Telefon: +47 22 96 50 45 Fax: +45 70 10 50 56 E-post: sos@sos.dk

Her finner du vilkår og forsikringsbevis for reiseforsikringen knytte til ditt Møre Mastercard.

Du kan risikere at konti blir sperret, transaksjoner ikke blir gjennomført, og i verste fall vil banken måtte si opp kundeforholdet - jf Hvitvaskingsloven § 24

Dette er nytt for bedriftskunder hos oss, men du har kanskje svart på lignende spørsmål i den private nettbanken din? Vi ønsker å bli bedre kjent med deg som kunde. I tillegg er finansnæringen pålagt å innhente opplysninger for å kunne avdekke og bekjempe økonomisk kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering.

Hvor kommer pengene som går inn på selskapets konto fra? Dette kan typisk være

 • Innbetalt aksjekapital
 • Lån fra bank eller andre
 • Brutto omsetning fra driften (inkl. m.v.a.)

Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer (hvitvaskingsloven § 2 g).

Litt forenklet kan vi si at en reell rettighetshaver er en fysisk person som alene eller sammen med nære familiemedlemmer eier eller kontrollerer mer enn 25% av selskapet. Dette kan være gjennom direkte eierskap eller via flere ledd.

Eksempler:

 1. Du eier 20% av aksjene i selskap A. Din ektefelle eier også 20% i selskapet. Siden dere sammen (som nære familiemedlemmer), eier mer enn 25% (altså 40%) vil dere begge regnes som Reelle Rettighetshavere og registreres i skjemaet her som dette med eierandel på 20% hver.
 2. Selskap B eier 30% av selskap A. Du eier 30% av selskap B, men ingenting direkte i selskap A. Du vil da likevel regnes som Reell Rettighetshaver i selskap A. Siden du er Reell Rettighetshaver i B som igjen eier mer 25% i selskap A. Du skal da registreres i skjemaet her som Reell Rettighetshaver for selskap A med eierandel på 30%.
 3. Aksjene i selskapet er delt i i A- og B-aksjer der bare A-aksjene har stemmerett. A-aksjene utgjør 10% og B-aksjene 90% av alle aksjene i selskapet. Du eier alle A-aksjene, og vil dermed være Reell Rettighetshaver fordi du kontrollerer mer enn 25% av stemmene.

Forkortelse for Global Intermediary Identification Number – dette er et internasjonalt identifikasjonsnummer for bl.a. finansielle institusjoner, forsikringsselskaper, etc., og blir brukt i forbindelse med skatterapportering internasjonalt.

Opplysningene må korrigeres i Brønnøysund / Altinn. 

De pengene du har bestemt deg for ikke å bruke på en stund, kan du tjene litt ekstra renter på. Hvis du gjør en avtale med banken om at pengene ikke skal brukes – f.eks. de neste 12 månedene – vil banken kunne gi deg enda bedre rente. Vi kaller det fastrente, fordi avtalen innebærer at renten ikke kan forandre seg i løpet av perioden. Det motsatte er flytende rente, og den kan forandre seg flere ganger i året.

1317 Spar (sparekontoen) har god rente fra første krone. Opprett gjerne en fast spareavtale til denne kontoen. Selv mindre beløp vokser seg store over år. Du kan også gjøre engangsoverføringer til 1317 Spar i nettbanken hvis du får inn lønn eller har penger til overs. Du har inntil 12 frie uttak pr år, noe som er greit hvis du trenger å føre over penger til brukskontoen din.

1317 Konto (brukskontoen) er den kontoen du kan få bankkort på. Du tar ut penger og betaler for varer så ofte du vil uten å måtte betale gebyr. Vær smart: Spar litt hver gang du får penger inn på kontoen. Lag en fast trekk til sparekontoen hver måned eller før over når du har litt ekstra.

Hos kundeservice får du hjelp til det aller meste av hverdagslige bankspørsmål. Du kan ta kontakt pr telefon, sikker e-post i nettbanken, chat eller facebook.

Unntaket er når du skal søke om lån. Da vil kundeservice hjelpe deg videre til en av våre autoriserte finansielle rådgivere. Dere kan avtale et nettmøte eller dere kan møtes på bankkontoret.

Hvis foresatte og ungdom har legitimert seg med pass i banken, kan det meste ordnes på sbm.no; konto, kort, BankID og mobilbank. 


Om både ungdom og foreldre er legitimert med pass i banken tidligere, og de voksne har BankID, kan det meste bestilles på sbm.no eller hos Kundeservice. 

Mørekort for barn under 13 år har lavere beløpsgrense enn et vanlig Mørekort Online (tidl. Elektron). Vi følger FinansNorges anbefaling om en absolutt nedre grense på 7 år. Ut over dette er det du som mor eller far som vet best når barnet er modent for å få seg et kort.

1. Banken krever at laget eller organisasjonen har et organisasjonsnummer. Det betyr at dere må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha fått tildelt organisasjonsnummer før dere kan opprette et kundeforhold. Gjør dette før dere går videre.

2. Du går så inn på Bli kunde og oppretter et kundeforhold på egenhånd ved å logge deg inn med din private BankID. Følg stegene i skjemaet og send inn.

3. Avtale til signering kommer i retur elektronisk. Den som har signaturrett for laget/organisasjonen i Brønnøysundregistrene må signere på kundeavtalen før den trer i kraft.

Har ikke signaturberettiget BankID? Ja da bestiller du dette i nettbanken din. Les mer om BankID her...

Dette får du ved å registrere laget/organisasjonen i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Her kan du lese mer om hva du bør ha for hånden før registrering, og link til registreringsskjema.

Laget/organisasjonen har nettbank avtale:

 1. Styret i laget/organisasjonen må oppdaterer endringene i Enhetsregisteret for at banken kan legge inn disposisjonsrett til ny kasserer.
 2. Ny kasserer må ha et kundeforhold til banken, om ikke så må dette opprettes.
 3. Kontakt Kundeservice om de endringene som er gjort. De legger endringen inn i banken sitt system. Endringer blir kontrollert mot Enhetsregisteret.

Laget/organisasjonen har nettbedrift avtale: 

 1. Styret i laget/organisasjonen må oppdaterer endringene i Enhetsregisteret.
 2. Laget/organisasjonen legger så enkelt inn endringene selv i nettbedrift portalen.

Terminbeløpets størrelse avhenger av følgende forhold:

 • Gjenstandens pris
 • Avtalt startleie - kontantandel som innbetales ved kontraktsinngåelse
 • Leasingperioden - vanligvis fra 3 til 7 år
 • Nominell rente
 • Eventuell restverdi

De vanligste leasingobjektene er:

 • Transportmidler
 • Anleggsmaskiner
 • Maskiner og produksjonslinjer i industrien
 • Landbruksmaskiner og utstyr
 • Kontormaskiner og inventar

Er du i tvil om din investering kan leases, ta kontakt med en av våre rådgivere.

Leasing er en finansieringsform for landbruket, næringsdrivende og offentlig sektor. For næringsdrivende er det et krav at selskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund.
For å være oppdatert med moderne og effektivt utstyr, kreves ofte større investeringer. Da gjelder det å finne en finansieringsform som passer din bedrift. Hva som vil være mest gunstig, avhenger bl.a. av hva som skal finansieres, hvilken sikkerhet som kan stilles, samt bedriftens økonomiske stilling. En god finansieringsløsning reduserer bedriftens kostnader og økonomiske risiko. Våre rådgivere hjelper deg å finne hvilken løsning som passer best for din virksomhet.

Med annuitetslån betaler du samme beløp hele tiden. Til å begynne med er avdragsdelen av terminbeløpet liten og rentedelen stor. Etter hvert som du betaler ned på lånet blir rentedelen mindre og avdragsdelen større.

Serielån er et lån hvor du betaler like store avdrag gjennom hele tiden. Det betyr at terminbeløpet du betaler blir lavere etter hvert som lånet blir betalt. Dette skyldes at rentedelen av terminbeløpet reduseres når lånebeløpet blir lavere. Et serielån vil alltid gi lavere totalsum enn et annuitetslån.

På grunn av at et serielån betyr større terminbeløp de første årene, velger de fleste låntakere annuitetslån.

Flytende rente
Har du lån med flytende rente vil renten endre seg i takt med rentemarkedet.

Passer for deg som

 • Har en god økonomi som tåler renteoppganger
 • Ønsker fleksibilitet i nedbetalingen (eks. avdragsfrihet, ekstra innbetalinger, endre på nedbetalingstid etc)

Historien viser at flytende rente har lønnt seg over tid

Fast rente
Med fast rente betaler du samme beløp hver måned uansett hva som skjer med renten. Du kan velge å binde renten for 3, 5 eller 10 år. Banken kan ikke endre på renten i denne perioden.

Passer for deg som

 • Har en økonomi som ikke tåler renteoppganger
 • Ønsker å ha forutsigbare låneutgifter
 • Ikke har store behov for å endre på lånet underveis

Tips! Du trenger ikke å velge enten eller. Mange velger å dele boliglånet og ha både fast og flytende rente.

Du kan søke om avdragsfrihet for en avgrenset periode. I denne perioden betaler du kun renter og ikke avdrag. Du slipper ikke unna å betale avdrag, men de utsettes til senere.

Tips! Du kan også velge å bare ha avdragsfrihet på deler av lånet.

Hvis du betaler ekstra ned på lånet eller innfrir lånet før tiden, vil det bli beregnet over- eller underkurs.

Overkurs er uheldig for deg

Når banken taper renteinntekter på at du endrer på din fastrenteavtale, må du betale det vi kaller overkurs. Dette skjer når renten på nye fastrentelån er lavere enn den du har.

Underkurs er bra for deg

Det motsatte skjer hvis renten på nye fastrentelån er høyere enn den du har. Boliglånet ditt får en underkurs og du får utbetalt rentegevinsten.

Du disponerer kreditten til akkurat det du ønsker. Pengene overfører du selv fra din nett-, mobil- eller brettbank.

Du får samme skattefradrag på valutalån som vanlige boliglån. Valutagevinster er skattbare, mens tap er fradragsberettiget.

Du kan overføre lånet til ny bolig i fastrenteperioden, forutsatt at banken godkjenner din nye sikkerhet.

Du trenger bare PC med kamera og lyd, samt tilgang til Internett og nettbank.

 • Du har inntekt i utenlandsk valuta
 • Du har solid økonomi og god betalingsevne
 • Du må kunne tåle høyere lån og betydelig økte lånekostnader
 • Du har god sikkerhet

NOK styrkes og lånevaluta svekkes: Gjelden din minsker og du betaler mindre enn et tilsvarende lån i norske kroner.

Ved innfrielse minsker gjelden din og du må betale mindre.

NOK svekkes og lånevaluta styrkes: Gjelden din øker og du betaler mer enn et tilsvarende lån i norske kroner.

Ved innfrielse øker gjelden din og du må betale mer.

Du har mulighet til å søke om en kredittramme på inntil 60 % av boligens verdi (markedsverdi). Minimumsbeløp for etablering av Møre boligkreditt er kr. 300.000,-.

Kjøp av bolig er et stort økonomisk løft som du skal leve med i mange år fremover. Det er derfor viktig å tenke gjennom hvor stor del av inntekten du ønsker å bruke til bolig. Det er flere forhold enn inntekten din som avgjør hvor stort lån du kan betjene. Som for eksempel:

 • Har du spart opp egenkapital?
 • Hvilke utgifter har du?
 • Har du andre lån fra før av?
 • Kan du redusere forbruket ditt?
 • Har du sikkerhet i bolig?

Sammen finner vi ut hvor stort lån du kan leve med ut fra dine prioriteringer, inntekt og utgifter.Du bestemmer selv når og hvor mye du vil betale ned på boligkreditten. Du betaler bare renter på det beløpet du faktisk har brukt. Renter og termingebyr blir belastet hver måned. Kreditten kan gjøres om til et nedbetalingslån om du ønsker det.

Det er viktig å være klar over at det er spesielle betingelser knyttet til fastrentelån. Du kan ikke uten videre:

 • Endre terminbeløpet
 • Forlenge eller betale raskere ned på lånet
 • Få avdragsfrihet (utsette betaling)

Skjer det endringer på fastrentelånet før avtaleperioden er utløpt, vil det bli beregnet over- eller underkurs.

I gjeldsregisteret får du detaljert oversikt over din egen forbruksgjeld inkl. kredittkort. Dette kan være nyttig informasjon dersom du skal ta opp nye lån. Sjekk gjeldsregisteret her.

Nei, du trenger ikke å vise videobilde av deg selv. Du har mulighet til å slå av kameraet, samtidig som vi fortsatt kan høre deg prate.

Egen mobilbank for ungdom mellom 15-18 år. Basert på alder får en opp SMS som alternativ for aktivering. Denne versjonen gir begrenset tilgang til tjenester tilpasset ungdom, eksempelvis overførsel mellom konti, sjekke saldo og regionsperre på kort.

Du kan nå utføre alle våre selvbetjente tjenester fra mobilen. I tillegg til de mest brukte tjenestene som betale, overføre og siste bevegelser finner du blant annet forsikring, fond og aksjehandel, innstillinger, kalkulatorer, kort og sparing. Hvis du velger "gå til nettbank" får du tilgang til hele nettbanken fra mobilen uten ny pålogging.  

Første gangen du aktiverer mobilbanken velger du selv en firesifret kode som brukes til å logge på mobilbanken. Husk at du også kan bruke fingeravtrykk (Touch ID) til pålogging.
I strekmenyen i mobilbanken velger du "Konto og avtaler" og deretter "Endre beløpsgrense". Grensen er den samme for mobilbank og nettbank, så endringer her vil gjelde både mobilbank og nettbank.
Last ned mobilbank på vanlig måte i App Store eller Google Play. Velg alternativ SMS for aktivering (bare kunder mellom 15-18 år får opp dette som alternativ). Aktiver appen, og den er klar til bruk.
 • Last ned applikasjonen fra App Store eller Google Play. Søkeord: Sparebanken Møre.
 • For å aktivere Mobilbanken må du identifisere deg ved hjelp av BankID, BankID på mobil eller passord og kode. Når identifiseringen er fullført får du tilsendt en aktiveringskode på SMS. Når aktiveringskoden er godkjent må du lage deg en personlig kode på fire siffer. Aktiveringen er nå fullført og mobilbanken er klar til bruk.
Er du mellom 15-18 år kan du få tilgang til hele mobilbanken, men du trenger samtykke fra verger og enten kodebrikke fra banken eller BankID for ungdom. Dersom du ikke har det kan du kontakte oss på tlf. 70 11 30 00 for å bestille dette. Uten kodebrikke/BankID for ungdom får du likevel tilgang til mobilbank for ungdom og KortKompis for å sjekke saldo.

Klikk på "Avbryt" i påloggingsbildet der du normalt bruker TouchID eller taster inn koden på fire siffer. Velg "Glemt personlig kode?" og aktivér mobilbanken på nytt. Du må da ha enten BankID på mobil, BankID eller passord og kode tilgjengelig, og vil få mulighet til å velge ny kode.

For å kunne laste ned vår Mobilbank må du ha kodebrikke fra banken. Mangler du kodebrikke, kan du kontakte Kundeservice på telefon 70 11 30 00 for å bestille dette.

Alle våre kunder fra 15 år og oppover kan få Mobilbank og kodebrikke.


Du har tre valgmuligheter for hvordan du kan identifisere deg når du skal aktivisere Mobilbanken.

 • BankID
 • BankID på mobil
 • Passord og kodebrikke

Ønsker du å identifisere deg med Passord og kodebrikke, bruker du samme passord som du ville gjort hvis du logger deg på med dette i Nettbanken.

Mangler du kodebrikke? Kontakt Kundeservice eller ring 70 11 30 00. 

Første gang du bruker nettbanken må du benytte deg av pålogging med passord og kode

For å benytte deg av innlogging med BankID eller BankID på mobil må du ha bestilt dette i nettbanken. (Du må ha norsk personnummer og være over 18 år)

Logger du på med kontonummer eller organisasjonsnummer må du velge pålogging med passord og kode. (Gjelder også for de som ikke har norsk personnummer)

Du kan bruke vår selvbetjente løsning for å få tilsendt nytt passord. Trykk på Glemt passord i påloggingsbildet og følg nærmere anvisninger på skjermen.

Kontakt Kundeservice så bestiller vi en ny kodebrikke til deg

Nei, kodebrikken benyttes både til pålogging med BankID og pålogging med passord og kode .

Avtalegiro blir trukket automatisk fra din konto, eFaktura må godkjennes i nettbanken under «Forfallsoversikt» før den blir belastet. Du vil få varsel på e-post og/eller i nettbanken
 • Har du betalt til mottaker tidligere vil det ligge forslag til avtalegiro/eFaktura i nettbanken. Gå til «Meny» og deretter til «Avtalegiro og eFaktura». Klikk på «Forslag til Avtalegiro og eFaktura». Trykk på tilbyderen du ønsker å opprette avtalen med og deretter "Opprett Avtalegiroavtale" eller "Opprett eFakturaavtale".
 • Har du ikke betalt til mottaker tidligere går du til «Søk Avtalegiro- og eFakturatilbydere». Der legger du inn navn eller kontonummer til mottaker og inngår avtale
 • Vær obs på at det kan ta 4-6 uker før en avtalegiro er aktiv og går av seg selv. Husk at regninger som du mottar i posten må betales – selv om du har registrert deg med avtalegiro eller eFaktura.
Dette gjør du ved å gå til "Meny" og "Betalingsavtaler" under "Betalinger". Trykk på avtalen det gjelder og deretter på "Slett".

14. september 2019 ble det innført et nytt betalingstjenestedirektiv som heter PSD2. Dette direktivet stiller strengere krav til signering for betalinger. Du vil derfor oppleve at du må signere med BankID eller BankID på mobil på hver enkelt eFaktura du godkjenner. 

Straksbetaling er en betalingstjeneste i  nettbanken der pengene blir disponible på mottakers konto straks betalingen er gjennomført. 

Les mer om straksbetaling...

Om du overfører til en med konto i samme bank vil det være på konto til mottaker umiddelbart! 

Overfører du penger til en mottaker som er kunde i en annen bank tar det noe lengre tid. 

Din konto hos oss godskrives i ukedager på disse tidene: 
- 06:10
- 10:00
- 12:00
- 14:00
- 16:00

Din konto belastes i ukedager på disse tidene: 
- 10:45
- 12:15
- 14:20
- 15:15
- 22:15

I helgen og helligdager er det ingen overføringer mellom bankene. Klokkeslettene er ca. tidspunkt. 

 • Gå til «Meny» og «Søk i dokumentarkiv»  under "Kontoer" for å søke opp kontoutskrifter, årsoppgaver etc. tilbake i tid
 • For å søke opp enkelttransaksjoner, velg "Søk i transaksjonsarkiv" 
Gå til «Meny» og under «Innstillinger» finner du «Betalingsinnstillinger». Ønsker du beløpsgrense høyere enn kr 1.000.000 - sender du en henvendelse til Kundeservice fra nettbanken

Fast sparing er en av de beste måtene å spare på. Du kan lage en fast overføring mellom kontoer du har oversikt over i nettbanken din.

Meny - Betalinger - Fast overføring

Du bestemmer beløp og hvilken dato beløpet skal overføres.

Vil du spare fast til en konto du ikke har oversikt over i din egen nettbank, velger du

Meny - Betalinger - Fast betaling

Har du spørsmål kontakter du Kundeservice.

Du kan når som helst stoppe eller endre de avtalene du selv har lagt opp i nettbanken ved å gå til "Meny" og "Betalingsavtaler" under "Betalinger". Klikk på avtalen du vil endre på og deretter "Vis detaljer/endre avtale". 

Har du spørsmål kontakter du Kundeservice.

 • Du kan slette en fast betaling ved å velge «Meny» og «Betalingsavtaler» under «Betalinger». Klikk på avtalen du ønsker å slette og velg "Slett". 
 • Du kan stoppe en betaling ved å velge «Meny» og under «Betalinger» velger du «Forfallsoversikt». Klikk på betalingen det gjelder og deretter "Stopp betaling".
Med Min økonomi oppretter du ditt eget budsjett og får automatisk et regnskap over egne inntekter og utgifter. På denne måten får du bedre oversikt over økonomien din.

Denne tjenesten finner du i Nettbanken under menypunktet Min økonomi. Klikk deg inn her og du vil bli "loset" gjennom de første trinnene til du har fått opprettet ditt første regnskap.

 1. Velg hvilke kontoer du ønsker skal være med i budsjettet/regnskapet.
 2. Systemet henter automatisk transaksjoner fra de siste 12 månedene pluss inneværende måned (dette kan ta litt tid).
 3. Klikk på Lag regnskap.
 4. Knytt opp transaksjoner til ulike regnskapskontoer. Du kan opprette regnskapskontoer med egne navn tilpasset ditt behov. Bruker du litt tid på dette blir budsjettet og regnskapet ditt mer detaljert og korrekt.
 5. Bytt mellom de ulike oversiktene og få fremstilt inntekter og utgifter på ulike måter.

Avtalefestet pensjon (AFP) er et tillegg til pensjonen din. Ordningen slår ut ulikt avhengig om man jobber i offentlig eller privat sektor. I offentlig sektor får man denne ytelsen utbetalt fra 62-67 år, slik at man kan velge å gå av ved pensjon ved fylte 62 år. I privat sektor (ny ordning) er AFP et livslangt tillegg i pensjonen som man kan få fra man er 62 år.

Alderspensjon fra folketrygden er den pensjonen du får fra staten, og tjenes opp gjennom arbeidsinntekt. Det spares 18,1 % av lønnen din for hvert år du jobber (opptil 7,1G). Pensjonens størrelse er avhengig av hva du tjener når du jobber. Jo flere år du jobber, jo mer vi du få utbetalt i pensjon fra folketrygden. Husk at alle er sikret en minstepensjon. Pensjon fra folketrygden finner du ved å gå inn på nav.no og logge deg på "din pensjon".

Når du sparer til pensjon er dette som regel et langsiktig sparemål. Sparing i fond er et godt alternativ til banksparing. Når du kjøper fond investerer du i mange ulike verdipapir. Ved å spare et fast beløp hver måned kjøper du andeler både når prisen er høy og lav. Fondssparing gir også mulighet til bedre avkastning enn det du får på en bankkonto.

Når du nærmer deg pensjonsalderen din, er det lurt å redusere risikoen. Våre rådgivere hjelper deg med å finne den beste sammensettingen med utgangspunkt i ditt ønske om avkastning, risiko og tidshorisont.

OTP betyr obligatorisk tjenestepensjon og ble innført av myndighetene i 2006. Formålet med ordningen er å sikre at alle arbeidstakere har en tjenestepensjonsordning. Denne må oppfylle lovens minstekrav om at arbeidsgiver årlig betaler inn minst 2 % av din lønn som overstiger 1G.

Ønsker du økonomisk frihet som pensjonist bør du starte så tidlig som mulig. Det første vi anbefaler er at du skaffer deg oversikt over hvilke rettigheter du har opparbeidet deg og hvordan pensjonstilværelsen din ser ut basert på dette. Svært få vet hvordan økonomien blir når lønnsinntekten erstattes med pensjon.

Vi anbefaler at du starter å spare til pensjonstilværelsen allerede første dag du er i fast jobb. Jo før du begynner å spare, jo mindre trenger du å spare hver måned. Start med et lite beløp. Det viktigste er å komme i gang med sparingen.

Ring Kundeservice på telefon 70 11 30 00 så sender vi deg ny kodebrikke i posten.
 • Første gang du skal logge på nettbanken må du velge pålogging med passord og kode.
 • Logger du på med kontonummer, d-nummer eller organisasjonsnummer må du også velge pålogging med passord og kode.
 • Før du kan logge deg på med BankID eller BankID på mobil må du bestille dette i nettbanken. 
Nei, kodebrikken benyttes både til pålogging med BankID og pålogging med passord og kode.
 • BID-1439 - Sjekk at du bruker riktig kodebrikke og at du ikke skriver passordet i felt for engangskode. Engangskode=kodebrikke. Kontakt Kundeservice på telefon 70 11 30 00 for oppheving av sperre. 


 • BID-2033 – Det kan være flere årsaker til denne feilmeldingen.Vi anbefaler at du oppdaterer nettleseren din, nye versjoner er både sikrere og mer stabile.

  Du har dårlig internettforbindelse eller treg pc/mac. Sjekk først at du har nett. Hvis ikke slå av eller trekk ut stømmen på modemet/routeren og start på nytt. Virker nettet som det skal, prøv å starte pc/mac på nytt. Opplever du fortsatt at internett er ustabilt - ta kontakt med din nettleverandør.

  Sitter du på et jobbnettverk og bruker Internet Explorer 10 eller 11. Sjekk med IT-ansvarlig.

  Du kan også forsøke med en annen nettleser.


 • BID-500a/5007 - Forsøk først å slette midlertidige internettfiler. Lukk deretter nettleseren, åpne nettleseren på nytt og forsøk å logge inn. 
 • C161   Sjekk at korrekt mobilnummer og fødselsdato er tastet inn.  Denne feilen vil også komme hvis du ikke har aktivert BankID på mobil.
 • C167   Har du skiftet abonnement eller mottatt nytt SIM-kort må du bestille BankID på mobil på  nytt i nettbanken.
 • C302   Kommunikasjonsfeil hos din mobiloperatør, vi anbefaler å forsøke på nytt senere. Hvis     feilen vedvarer, kontakt din mobiloperatør og oppgi feilkode C302.
 • C325   Nettverksproblemer med mobiloperatør. Prøv igjen senere.

Du kan bruke vår selvbetjente løsning for å få tilsendt nytt passord. Trykk på Glemt passord i påloggingsbildet og følg nærmere anvisninger på skjermen.
 • BID-1439 - Sjekk at du bruker riktig kodebrikke og at du ikke skriver passordet i felt for engangskode. Engangskode=kodebrikke. Kontakt Kundeservice på telefon 70 11 30 00 for oppheving av sperre. 


 • BID-2033 – Det kan være flere årsaker til denne feilmeldingen.Vi anbefaler at du oppdaterer nettleseren din, nye versjoner er både sikrere og mer stabile.

  Du har dårlig internettforbindelse eller treg pc/mac. Sjekk først at du har nett. Hvis ikke slå av eller trekk ut stømmen på modemet/routeren og start på nytt. Virker nettet som det skal, prøv å starte pc/mac på nytt. Opplever du fortsatt at internett er ustabilt - ta kontakt med din nettleverandør.

  Sitter du på et jobbnettverk og bruker Internet Explorer 10 eller 11. Sjekk med IT-ansvarlig.

  Du kan også forsøke med en annen nettleser.


 • BID-500a/5007 - Forsøk først å slette midlertidige internettfiler. Lukk deretter nettleseren, åpne nettleseren på nytt og forsøk å logge inn. 
 • C161   Sjekk at korrekt mobilnummer og fødselsdato er tastet inn.  Denne feilen vil også komme hvis du ikke har aktivert BankID på mobil.
 • C167   Har du skiftet abonnement eller mottatt nytt SIM-kort må du bestille BankID på mobil på  nytt i nettbanken.
 • C302   Kommunikasjonsfeil hos din mobiloperatør, vi anbefaler å forsøke på nytt senere. Hvis     feilen vedvarer, kontakt din mobiloperatør og oppgi feilkode C302.
 • C325   Nettverksproblemer med mobiloperatør. Prøv igjen senere.

Når vi oppdaterer nettsiden vår, vil ikke snarveiene få med seg oppdateringen. Gå da til sbm.no og logg deg inn på nytt.

Det er tre måter å logge seg på nettbedrift.

 • Logg på med BankID
 • Logg på med BankID på mobil
 • Logg på med med brukernavn og engangskode

Er du registrert med fødsels - og personnummer i nettbedrift kan du benytte innlogging med BankID og BankID på mobil. Har du ikke BankID kan du bestille dette i din private nettbank eller ta kontakt med banken.

Vi anbefaler at du bruker BankID eller BankID på mobil ved innlogging.

Brukernavnet står oppført på brukererklæringen som du mottok fra banken da du ble opprettet som bruker i nettbedrift. Har du ikke brukererklæringen, kan du ta kontakt med Kundeservice Næringsliv.

Vi anbefaler at du bruker BankID eller BankID på mobil ved innlogging. Dersom du ikke har muligheter til det, kontakt Kundeservice Næringsliv så sender vi deg nytt Digipass.

Vi anbefaler at du bruker BankID eller BankID på mobil ved innlogging. Dersom du ikke har muligheter til det, kontakt Kundeservice Næringsliv så hjelper vi deg å åpne Digipass.

Bruker du Internet Explorer må du ha versjon 9 eller nyere (operativsystemet XP vil ikke lenger kunne benyttes)

Bruker du Safari ved innlogging med BankID og får feilkode null må du ha IOS 7 eller nyere, eller Safari versjon 7 eller nyere

Vi anbefaler at du alltid har siste oppdaterte versjon av din nettleser

For oppdatering av nettleser på jobb PC ‘en din kontakt IT ansvarlig i bedriften din

Sparebanken Møre tilbyr EURO i flere av våre minibanker. Du kan ta ut EURO tilsvarende verdien av NOK 9900 pr tre dager i Norge.

Har du behov for annen valuta eller et større beløp enn du får i minibanken, kan du bestille reisevaluta.

Når du gjør en avtale om fastrente kan du ikke bruke pengene i bindingstiden. Dersom du likevel må foreta uttak før bindingstiden er over, vil du få et uttaksgebyr. Gebyret beregnes av uttaksbeløpet for resten av bindingstiden.

Det er viktig for oss at kundene er trygge på at den renten de har fått er riktig. Størrelsen på lånet, sikkerhet, risiko, betalingsvilje og betjeningsevne er faktorer som med på å bestemme  hvilke lånebetingelser man har. 

Har du nettbank, vil du få en melding i Nettpostkassen din. Om du ikke har nettbank, får du et brev i posten. Når vi endrer renten, varsler vi private kunder etter reglene i finansavtaleloven.

Det finnes flere ulike typer garantier. De vanligste er betalingsgarantier, kontraktsgarantier og lånegarantier. I tillegg kommer garantier som stilles overfor det offentlige.

 • En betalingsgaranti er en garanti for riktig betaling i et kontraktsforhold, hvor motytelsen i kontraktsforholdet er levering av varer.
 • En kontraktsgaranti er en garanti for riktig oppfyllelse av andre kontraktsmessige forpliktelser enn penger. Et eksempel på det finner vi i en entreprenørs ytelse.
 • En lånegaranti er en garanti for riktig tilbakebetaling i et låneforhold.

Kursen som benyttes er basert på dagens spotkurs, og justert for verdien av rentedifferansen mellom de to involverte valutasortene i perioden.

Vi kan inngå valutaterminkontrakter i alle kurante valutasorter. For mer informasjon om priser og betingelser - ta kontakt med bedriftens kundeansvarlige i Sparebanken Møre.

Vi tilbyr FRA kontrakter i alle kurante valutasorter. For mer informasjon om priser og betingelser - ta kontakt med bedriftens kundeansvarlige i Sparebanken Møre.

Vi kan i dag inngå renteswapper i de fleste kurante valutasorter inklusiv norske kroner.  For mer informasjon om priser og betingelser - ta kontakt med bedriftens kundeansvarlige i Sparebanken Møre.

Vi  tilbyr renteopsjoner i de fleste valutaer. For mer informasjon om priser og betingelser - ta kontakt med bedriftens kundeansvarlige i Sparebanken Møre.

Den mest vanlige anvendelsen av renteswap er bedrifter som ønsker å bytte fra flytende til fast rente på sine lån. Dette kan enten gjøres ved å opprette et tradisjonelt fastrentelån eller ved å gjøre en renteswap. Ved å bruke en renteswap beholder man sitt lån med flytende rente, men gjør en swapavtale der man bytter fra flytende til fast rente for en avtalt periode. Legg merke til at det kun er underliggende markedsrente som låses og ikke marginen. Vanligvis vil kunden i slike tilfeller i utgangspunktet ha lån der den flytende renten er knyttet til NIBOR (eller LIBOR for lån i valuta). En annen anvendelse er å bytte fra flytende til fast rente på innskudd. Utgangspunktet vil vanligvis også her være innskudd som har en flytende rente knyttet til NIBOR (eller LIBOR for valuta).

 
En annen situasjon kan være en kunde som har tilgang til låneopptak i obligasjonsmarkedet. Et obligasjonslån kan gjøres med fast eller flytende rente og man kan benytte en renteswap for å endre mellom fast og flytende rente på lånet.

Dokumentinkasso er sikrest for selger ved sjøtransport. Sikkerheten ligger i at kjøper må betale inn fakturabeløpet i sin bank. Først da får han tilgang til dokumentene, og dermed varene.

For å unngå forskuddsbetaling. Dokumentinkasso gir kjøper anledning til å vente med å betale til varen er ankommet.

Hvis motparten befinner seg i en del av verden med politisk risiko, vil en remburs sørge for en tryggere og mer forutsigbar handel. Velg også remburs hvis du er usikker på motpartens finansielle situasjon, beløpet er av betydelig størrelse eller det er avtalt utsatt betaling. 

Banken ønsker ditt samtykke til å kommunisere med deg elektronisk for å kunne gi deg god informasjon om produkter og tjenester som kan være til nytte for deg, samt for å kunne gi deg gode råd. 

Ja, banken kan i noen tilfeller kontakte deg selv om du ikke har gitt ditt samtykke. 

Du kan når som helst endre eller trekke tilbake ditt samtykke. Dette kan du gjøre i nettbanken under "Innstillinger - Samtykke", eller ved å kontakte banken.

Dersom du skal hjelpe noen med økonomien bør du legges opp som disponent for kontoen. Dette kan kontoeier gjøre i Nettbanken. 

 • Ha tilgjengelig fødselsnummer og navn på disponenten. 
 • Gå inn under "Meny" og "Disponenter" i nettbanken
 • Velg funksjon - "legg til disponent". 

Den som skal være disponent må være registrert som kunde i Sparebanken Møre. Dersom vedkommende ikke er kunde, kan han bli kunde her.

E-post svindel kalles også for phishing. Phishing er en form for nettsvindel der noen prøver å lure deg til å oppgi fortrolig informasjon som kredittkortnummer, passord til innlogging og lignende.

Har du fått en e-post eller SMS som angivelig skal være fra oss, med oppfordring om å gjennomgå og bekrefte kundedata, beskjed om å sperre kontoen din eller om en pengeoverføring på kontoen din?

 • Slett e-posten, og trykk ikke på lenken
 • Dette er svindel og et forsøk på å installere virus på maskinen din
 • Vi vil aldri be deg oppgi informasjon som dette via e-post

Har du oppgitt fortrolig informasjon, ta umiddelbart kontakt med oss og meld fra.

Sørg for å ha antivirus og antispionvare installert og at dette er oppdatert. Du bør også ha en personlig brannmur som forhindrer at uvedkommende får tilgang til din maskin.

Skulle du likevel få virus på din datamaskin anbefaler vi at du ikke bruker nettbanken før du har fjernet det. Dersom du har behov for assistanse anbefaler vi at du kontakter din dataleverandør eller finner råd på www.norsis.no. 

 • Sjekk alle transaksjoner på kontoene dine på en annen PC, nettbrett eller mobil. Er det noen transaksjoner du ikke kjenner igjen, meld fra til banken. Bytt alle passord du har benyttet på den infiserte PC-en. Dette må du også gjøre fra en sikker PC.
 • Ta kontakt med banken når du er klar til å benytte nettbanken fra en frisk PC, så åpner vi nettbanken og du får ny BankID.
 • Har du fått en pop- up (skjermbilde som legger seg over innloggingsbildet) når du er logget inn i nettbanken og der du er blitt bedt om å oppgi kortinformasjonen din (kortnummer, PIN-kode, CVC-kode og utløpsdato), bør du i tillegg melde fra til banken slik at bankkortet ditt sperres.

Sparebanken Møre har krypterte sider og dette ser du ved at det står "https" i menylinjen. "S"-en etter http indikerer sikre sider. I tillegg står det en hengelås i menylinjen og menylinjen har fargen grønn.


BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett. BankID har høyeste sikkerhetsnivå og vil bidra til en sikker og trygg digitalisering. 

I den elektroniske verden kan du bruke din BankID for å bekrefte hvem du er. I den fysiske verden bruker du kulepenn når du skriver under en kontrakt. I den elektroniske verden vil du kunne bruke din BankID til å signere dokumenter og meldinger elektronisk. 

Ved å kunne signere elektronisk kan du i tillegg spare tid som postgang eller  oppmøte i kontor osv. 

Norske banker har fått i oppdrag fra myndighetene å innhente og oppdatere informasjonen vi har om kundene våre i henhold til hvitvaskingslova. Se også Finanstilsynet sin veileder til hvitvaskingslova

Noen av spørsmålene stiller vi for å beskytte dine økonomiske interesser, mens andre stilles for å bidra til å avdekke og bekjempe økonomisk kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering. 

Det er derfor viktig at du svarer utfyllende på alle spørsmålene. Informasjonen blir behandlet konfidensielt i henhold til bankens taushetsplikt.

For å ha oppdatert informasjon vil spørsmålene bli stilt til alle kundene våre med jevne mellomrom i løpet av kundeforholdet. Svarene dine fra forrige gang kommer opp og dersom noe har endret seg i din økonomiske situasjon kan du endre svaret ditt. Nye spørsmål er tomme og må besvares. 

Takk for at du bidrar til dette viktige arbeidet.

Ta først kontakt med Kundeservice via telefon eller chat, så sjekker vi dette for deg.

Gjelder det korttransaksjoner kan det være aktuelt å sperre kortet ditt.

Du må også fylle ut skjema for reklamasjon ved mistenkelige transaksjoner.

Ved feiloverføringer, f.eks. ved dobbel overføring av skattetrekk til skattetrekkskonto, må samtykke til tilbakeføring innhentes fra kommunekassereren. Alternativt er det mulig å overføre et tilsvarende mindre beløp til skattetrekkskonto ved neste lønnsutbetaling.

Arbeidsgivers råderett over skattetrekkskontoen er etter loven begrenset til å overføre midlene til kommunekasserer eller til tilsvarende konto i annen bank og til å heve opptjente renter. Myndighetene krever for øvrig at en skattetrekkskonto behandles som en sperret konto. Dispensasjon fra dette kan kun gis ved skriftlig samtykke fra kommunekassereren.

Du trenger bare PC med kamera og lyd, samt tilgang til Internett og nettbank.

Nei, du trenger ikke å vise videobilde av deg selv. Du har mulighet til å slå av kameraet - vi kan fortsatt høre deg prate.SMÅSPAR har dekningskontroll og dersom det ikke er penger på konto vil ikke sparetrekket bli utført.

Er det penger på konto trekkes småsparbeløpet på slutten av dagen.

Det du trenger er:

 • Et betalingskort fra Sparebanken Møre
 • En konto som du kan spare til
 • Nettbank

Har du dette er det bare å komme i gang med SMÅSPAR!Du kan velge mellom å spare et:

 • Fast beløp
 • Prosentvis beløp
 • Avrundet beløp

Du endrer og avslutter SMÅSPAR enkelt i Nettbanken din

 • Logg inn i Nettbanken
 • SMÅSPAR finner du under Meny og Sparing og Plassering
 • Velg funksjon for å endre eller avslutt i din oversikt over småsparavtaler

Du oppretter SMÅSPAR enkelt i Nettbanken din under

 • Logg inn i Nettbanken
 • Småspar finner du under Meny og Sparing og plassering
 • Velg Ny avtale og Neste
 • Velg hvilken konto det skal trekkes fra
 • Velg hvilken konto du skal spare til
 • Velg sparemodell og beløp
 • Velg Inngå avtale

Alle kort som er tilknyttet kontoen fører til sparing.

Ja, du kan spare til alle de kontoene som du disponerer.

Ja, men dersom du vil spare til flere kontoer samtidig må du opprette flere småsparavtaler.

Du velger selv hvilken konto du vil spare til, og du kan spare til alle kontoer du eier eller disponerer.

Tips! Visste du at du også kan småspare til BSU kontoen din.

Du bestemmer selv hvilke typer korttransaksjoner som skal føre til sparing. Du kan velge mellom

 • Hver gang du bruker kortet (alle korttransaksjoner)
 • Varekjøp
 • Kontantuttak (både i minibank og butikk)

Alle prosjekt som mottar støtte fra Sparebanken Møre skal være tilknyttet en ansvarlig organisasjon. Enkeltpersoner kan ikke motta TEFT-midler. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hvordan dette gjøres.

TEFT-midler har søknadsfrist 1. mai og 1. oktober hvert år, og du kan forvente å få svar innen to mnd. etter søknadsfristen.

Årets mottakere av TEFT-stipend blir offentliggjort 8. juni.

Lag og organisasjoner kan søke om TEFT-midler, mens TEFT-stipend er personlig og skal gå til unge talent.

Næringsutvikling er ett av Sparebanken Møres hovedsatsingsområder. Vi ønsker å være en tydelig og synlig bidragsyter på dette området gjennom å gi støtte til forsking og utvikling, samt utvikling av næringsklynger, kompetansehevende prosjekt og satsing på nyskaping.

Vi kan ikke gi direkte støtte til kommersielle bedrifter eller prosjekt, og vi må være forsiktige med tanke på konkurransevridning.

Det betyr ikke at bedrifter ikke kan motta støtte, men det stiller en del krav til prosjektets formål og organisering.

Prosjektets formål må være allmennyttig, det vil si at det må komme flere til gode. Midlene som gis skal benyttes i sin helhet til prosjektet, og ingen enkeltpersoner eller kommersielle bedrifter skal tjene direkte på tildelingen.

Vi er involvert i mange næringsrettede prosjekt, og tar gjerne en prat dersom du har noe konkret i tankene!

Du trenger ikke å være kunde for å søke om TEFT-stipend.

Når det gjelder TEFT-midler er det heller ikke noe krav at søker skal være kunde, men kunder vil bli prioritert når vi vurderer søknadene.

Utbetaling av utbytte på bankens egenkapitalbevis skjer som oftest i månedsskiftet mars/april hvert år. Se Finanskalenderen på våre Investor relations sider.

Signeringsportalen brukes til å signere dokumenter med BankID

Du får tilsendt en e-post og/eller en sms fra 26100 når du har dokumenter som er klar for signering.

Logg deg på signeringsportalen her...

Standard åpningstider i kontorene er fra klokken 10:00 til 15:00 mandag - fredag.

Møter med rådgivere kan avtales utenom åpningstiden. Se på de enkelte kontor under Velg avdeling på Kundesenteret.

Åpningstider kundeservice:

Mandag - Fredag: 08:00 – 20:00

Sparebanken Møre sitt organisasjonsnummer: 937899319

Alle våre kalkulatorer finner du under menyvalget kalkulatorer.

Boliglånskalkulator
Billånkalkulator
Valutakalkulator
Sparekalkulator
Iban-konverter


Alle våre regnskapsrapporterfinner du under Investor Relations

Vi har rapporter både digitalt og på PDF.

Hva er Vipps i terminal?
Vipps i terminal er betaling med Vipps ved hjelp av QR-kode. Skann QR-kode på terminalen med Vipps, kontroller beløp og godkjenn. Vipps – så har du betalt :-) 

Betalingen går som et vanlig varekjøp på lik linje med når du benytter ditt bankkort. Informasjon om betalingen finner du i nett- og mobilbank.

Hvor kan jeg betale med Vipps i terminal?
Du kan betale med Vipps i terminal hvis butikken har en betalingsterminal som er klargjort for dette. Hvis betalingsterminalen har en Vipps-logo på skjermen, er den klar for Vipps i terminal med skanning av QR-kode.

Hvem kan betale med Vipps i terminal?
Sparebanken Møre har tilrettelagt for betaling med Vipps i terminal. Har du registrert kontoen din med tilhørende bankkort i Vipps-appen, er du klar for å betale med Vipps i terminal.

Hva er aldersgrensen for bruk av Vipps i terminal?
Aldersgrensen for å betale med Vipps i terminal er 15 år.

Les mer om Vipps i terminal.  

VippsGO ble laget for å være en generell tjeneste. Markedet har utviklet seg mot mer spesialiserte løsninger tilpasset ulike bransjer med behov for digitale ordreløsninger. Vipps fokuserer nå på å gjøre det enklere for nisjeaktører å tilby Vipps-betaling i sine egne løsninger i stedet for å utvikle ordresystemer tilpasset spesifikke bransjer.

Alle VippsGO-avtaler gjøres om til Vippsnummer 1. desember 2020. Dette dekker behovet til mange brukersteder på en god måte. I tillegg tilbyr flere av Vipps sine partnere Vipps-betaling i sine tjenester, som er tilpasset ulike segmenter.

Det er ikke mulig å opprette nye VippsGO-avtaler etter 17. august, men eksisterende salgssteder i VippsGO kan endres frem til 1. desember 2020. Det er mulig for eksisterende VippsGO-brukere å opprette Vippsnummer-salgssteder, men for å konvertere fra VippsGO til Vippsnummer før 1. desember, må dere kontakte Vipps Kundesenter på telefon.

Det er mulig å bytte til Vipps på Nett, så lenge man oppfyller kravene som stilles for å være et slikt brukersted. Dette inkluderer blant annet forsterket kundekontroll og andre pålagte rutiner, og du kan lese mer om Vipps på Nett her.

30. november 2020 slutter VippsGO å fungere, og alle brukersteder konverteres automatisk til Vippsnummer. Dersom en kunde prøve å betale til ditt salgssted i VippsGO etter den datoen, kommer felt for fribeløp opp i stedet for VippsGO-menyen.

Ordredata er tilgjengelig på VippsGO-portalen frem til 14. desember 2020, men etter dette er ikke disse dataene tilgjengelig lenger. Vi i Vipps kommer til å sende påminnelser om dette når tiden nærmer seg for å sikre at alle får med seg denne informasjonen.

Betalingen skjer som en helt vanlig Vippsnummer-betaling. Det betyr at felt for
fribeløp kommer opp i stedet for VippsGO-menyen. Du kan enkelt skille på
betalingene til et Vippsnummer ved å lage kategorier på forhånd. Det forenkler
etterarbeidet med kontering og regnskap, og du får riktig sum dit den skal. Har
du et loppemarked kan du for eksempel dele opp i Kafe, Bøker og Møbler. Har
du en campingplass kan du dele opp i Kiosk, Overnatting, Minigolf, Klesvask
og lignende.

Når man er konvertert til Vippsnummer får man standard Vippsnummer-pris,
som er 1,75 prosent i stedet for 2,25 prosent. For veldedige organisasjoner er
prisendringen fra 1,75 prosent til 1,5 prosent.

VippsGO ble laget for å være en generell tjeneste. Markedet har utviklet seg mot mer spesialiserte løsninger tilpasset ulike bransjer med behov for digitale ordreløsninger. Vipps fokuserer nå på å gjøre det enklere for nisjeaktører å tilby Vipps-betaling i sine egne løsninger i stedet for å utvikle ordresystemer tilpasset spesifikke bransjer.

Alle VippsGO-avtaler gjøres om til Vippsnummer 1. desember. Dette dekker behovet til mange brukersteder på en god måte. I tillegg tilbyr flere av våre partnere Vipps-betaling i sine tjenester, som er tilpasset ulike segmenter.

Det er ikke mulig å opprette nye VippsGO-avtaler etter 17. august, men eksisterende salgssteder i VippsGO kan endres frem til 1. desember 2020. Det er mulig for eksisterende VippsGO-brukere å opprette Vippsnummer-salgssteder, men for å konvertere fra VippsGO til Vippsnummer før 1. desember, må dere kontakte Vipps Kundesenter på telefon.

Det er mulig å bytte til Vipps på Nett, så lenge man oppfyller kravene som stilles for å være et slikt brukersted. Dette inkluderer blant annet forsterket kundekontroll og andre pålagte rutiner, og du kan lese mer om Vipps på Nett her.

30. november 2020 slutter VippsGO å fungere, og alle brukersteder konverteres automatisk til Vippsnummer. Dersom en kunde prøve å betale til ditt salgssted i VippsGO etter den datoen, kommer felt for fribeløp opp i stedet for VippsGO-menyen.

Ordredata er tilgjengelig på VippsGO-portalen frem til 14. desember 2020, men etter dette er ikke disse dataene tilgjengelig lenger. Vi i Vipps kommer til å sende påminnelser om dette når tiden nærmer seg for å sikre at alle får med seg denne informasjonen.

Alle transaksjonsdata ligger tilgjengelig i Vipps-portalen på akkurat samme måte som i dag også i fremtiden.

Betalingen skjer som en helt vanlig Vippsnummer-betaling. Det betyr at felt for fribeløp kommer opp i stedet for VippsGO-menyen. Du kan enkelt skille på betalingene til et Vippsnummer ved å lage kategorier på forhånd. Det forenkler etterarbeidet med kontering og regnskap, og du får riktig sum dit den skal. Har du et loppemarked kan du for eksempel dele opp i Kafe, Bøker og Møbler. Har du en campingplass kan du dele opp i Kiosk, Overnatting, Minigolf, Klesvask og lignende.

Når man er konvertert til Vippsnummer får man standard Vippsnummer-pris, som er 1,75 prosent i stedet for 2,25 prosent. For veldedige organisasjoner er prisendringen fra 1,75 prosent til 1,5 prosent.

...