Hopp til innhold

Gullkorn

Midler med mål og mening

Engasjementet er stort i Sparebanken Møre når vi leter etter gullkorn i form av gode ideer og prosjekter.

NB! Husk søknadsfrist 1. oktober
Søknadsfrist er 1. mai og 1. oktober hvert år. Søker kan forvente svar innen to mnd etter hver søknadsfrist.

Midler med mål og mening
Det legges stor vekt på å støtte tiltak som er med på å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge, samt støtte opp om frivillig engasjement og ildsjeler som bidrar til å skape et rikt og levende lokalsamfunn. Det er midler med mål og mening som deles ut, tildelingene er nemlig en del av vårt samfunnsansvar. For at dette ansvaret skal ivaretas, må vi vite at midlene kommer samfunnet til nytte. Midlene skal gå til prosjekt, ikke drift. Vi støtter heller ikke reiser eller skoleprosjekt.

Leter etter gullkorn
Sparebanken Møre leter etter gullkorn i form av gode ideer og prosjekter. Vi tror at dersom de får støtte, vokser de seg sterke og er med på å gjøre hjemfylket vårt til et attraktivt sted å bo og arbeide – også i fremtiden.


{{employee.FNAME}} {{employee.LNAME}} , {{employee.WORK_POSITION | htmlToPlaintext}}
{{employee.FNAME}} {{employee.LNAME}} , {{employee.WORK_POSITION | htmlToPlaintext}}