Hopp til innhold

 
Sparebanken Møres nyskapingsstipend

NÆRINGSTEFT

NÆRINGSTEFT er en unik kompetansereise med faglig påfyll, nettverk og mulighet til å vinne flotte premier. Hovedpremien er på 1 million kroner og bidrar til at du kan realisere din forretningside. 100 gründere er påmeldt denne runden av NÆRINGSTEFT!


NÆRINGSTEFT - Bli med som publikum på semifinalen hos ProtoMore i Molde 1. februar!

Kompetansereisen

Knapper.jpg

NÆRINGSTEFT skal favne bredt om gründere og nyskapere for å gi flest mulig et løft videre. Programmet er lagt opp som en kompetansereise i tett samarbeid med NTNU i Ålesund og kunnskapsparkene ÅKP, ProtoMore og Vindel. 

Alle er med fra starten. Vi startet kompetansereisen med et smell i Fosnavåg 4. oktober - her kan du lese om den inspirerende samlingen

Basert på en innsendingsoppgave har Vindel, ProtoMore, ÅKP, MRB og Sparebanken Møre valgt ut 50 case som går videre i konkurransen. Disse ble samlet i  Molde 8. – 9. november, der jobba vi med kunde, marked, økonomi og team. Et spennende besøk på innovasjonslaben til ProtoMore sto også på programmet!

Finansiering av gründerbedrifter var temaet på konferansen 6. desember, der ble også årets 10 semifinalister offentliggjort.

Semifinalistene inviteres til en helgesamling 11. - 13. januar med tett faglig og sosialt innhold og bonuspremie på kr 50.000. Når samlingen er over skal alle oppgaver samles til en forretningplan som blir grunnlaget for utvelgelsen av semifinalistene sammen med en pitch foran jury og publikum. Selve semifinalen holdes 1. februar 2019 i Molde og her kåres tre finalister på direkten. 

Finalistene skal til slutt levere en plan for hvordan de vil benytte 1 million kroner dersom de vinner dette, og vinneren av 1 million kroner kåres under investorseminaret «Børs og Bacalao» 13. mars 2019

AgriMare Bio gikk til topps som vinner av første runde med NÆRINGSTEFT i mars 2018. I filmen under forteller daglig leder Lene Stenseth om reisen AgriMare Bio har hatt siden de vant millionen i NÆRINGSTEFT.

NÆRINGSTEFT er et nyskapingsstipend fra Sparebanken Møre i samarbeid med NTNU, ProtoMore, Vindel og ÅKP. Vi er sammen opptatt av å utvikle næringslivet her i fylket, og gjennom NÆRINGSTEFT ønsker vi å investere i bedrifter og mennesker som på sikt kan bidra til å skape arbeidsplasser og fremme utvikling i Møre og Romsdal. 

Premier

1 million kroner til vinneren. Men vent – her er mer å hente!

Når du snakker med tidligere deltakere så er det gjerne opplevelsen, kunnskapen og nettverket de sitter igjen med som har vært den største gevinsten. Men dette er også en konkurranse, der det ikke bare er vinneren som får premie.

Vinneren av NÆRINGSTEFT får 1 million kroner til å videreutvikle ideen sin!

De to øvrige finalistene vil få 200 000 kroner i andrepremie.

Finalistene får også utarbeidet en presentasjonsfilm produsert av Fuglefjellet til bruk på finalen under Børs og bacalao, denne kan også brukes til andre formål senere.

Finalistene vil også få følgende premier fra våre samarbeidspartnere:

  • En faglig workshop med advokatfirmaet SANDS
  • En faglig workshop med bedriftsrådgivingsselskapet MRB
  • En faglig workshop med kommunikasjonsbyrået RACER

De ti semifinalistene vinner 3 måneder gratis inkubatorplass hos enten Vindel, ÅKP eller ProtoMore. Hver semifinalist får også 50 000 kroner under forutsetning om videre deltakelse!


Partnere

Hva har NTNU, ProtoMore, ÅKP og Vindel til felles? Jo – til sammen utgjør de ett av Norges fremste kompetansemiljø innen innovasjon og nyskaping!

Inne-paÌŠ-LAB.jpg


For å få et kvalitetssikret og interessant opplegg er det viktig å ha med de flinkeste partnerne og miljøene. Disse bidrar til det faglige opplegget både som tilretteleggere, jury og faglige bidragsytere. I tillegg samarbeider vi med ulike næringslivsaktører som ønsker å bidra til å utgjøre en forskjell for fylkets nyskapingsmiljø. 

Jury

En kompetent jury er en forutsetning for å finne ideene med det største potensialet.

En jury bestående av personer fra ÅKP, ProtoMore, Vindel og Sparebanken Møre plukker ut hvem som skal gå videre fra alle søkere til 50. Deretter kobles en ekstern jury på. Hvem dette er vil vi offentliggjøre snart! 

NB! Du får vite hvem som får tilgang til dine besvarelser FØR disse blir videreformidlet. Dersom det er noen i juryen eller blant arrangøren som ikke kan få tilgang til din besvarelse av konkurransehensyn eller andre årsaker, så ta kontakt med oss, så løser vi det.

Konfidensialitet

Alle som jobber med NÆRINGSTEFT signerer avtale om konfidensialitet.

En forretningsidé er ganske sårbar sånn helt i starten, eller før en har fått tatt patent. Det er veldig viktig for oss at alle deltakere skal føle seg trygge på at vi behandler all informasjon på en sikker måte. 

Alle i administrasjonen og juryen har signert avtale om konfidensialitet før de kommer inn i prosjektet. Det samme gjelder også for leverandørene våre. Med unntak av navn og en kort beskrivelse av ideen din (som du skriver selv), så vil ingenting av det du sender ut bli delt eller distribuert på noen måte annet enn til juryen.

Det vil underveis i prosessen bli oppfordret til deling og samhandling med andre deltakere, men også her styrer du innholdet selv.  

Vilkår for deltagelse i NÆRINGSTEFT

Sett deg inn i dette før du sender inn søknaden! 

For å kunne gi alle deltakere en god opplevelse og oppmerksomhet, stiller vi følgende vilkår for deltakelse:

  • Sparebanken Møre kan publisere navnet ditt samt tittel på ideen/prosjektet  
  • Innsendte besvarelser kan deles med juryen
  • Sparebanken Møre lagrer kontaktinformasjon og bruker denne til å sende ut relevant informasjon om NÆRINGSTEFT
  • Sparebanken Møre og øvrige NÆRINGSTEFT-samarbeidspartnere vil kunne kontakte deg som del av oppfølgingen
  • Du/dere kan bli eksponert i media og sosiale medier som følge av deltakelse i NÆRINGSTEFT
  • Du/dere må signere konfidensialitetserklæring, og beskytte andre deltakeres ideer

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Neida, du trenger ikke å ha etablert en bedrift, men du må ha en forretningsidé og en plan for hvordan du skal etablere denne. 


Alle kan delta, men det er en forutsetning at ideen vil gi verdiskaping i Møre og Romsdal for å kunne vinne.


Ja, det kan du dersom du har en god forretningsidé. Juryen vil imidlertid prioritere prosjekt og ideer som skal etableres i fylket. 


I første runde er litt av poenget å klare å forklare ideen din og markedet dit tmed få ord. Det gis derfor ikke anledning til å sende inn mer informasjon enn det blir spurt etter i søknadsskjemaet. Men ikke fortvil – det vil bli rikelig med anledning til å fortelle juryen om ideen din gjennom de neste rundene!


Både ja og nei. Det vil selvsagt være en fordel å delta med tanke på oppgaven som skal besvares i etterkant, og ikke minst opplevelse og nettverk. Men vi tvinger ingen til å delta på de første samlingene. For å kunne bli valgt ut som semifinalist må du imidlertid forplikte deg til å delta på helgesamlingen i januar, samt de resterende arrangementene.  


For å kunne delta må du kunne beskrive forretningsideen din. Men dette kan gjøres på mange forskjellige måter. Du trenger ikke forklare detaljer fra den geniale ideen din dersom det er helt essensielt at den holdes hemmelig. Men forklar gjerne hvilket problem denne ideen skal løse, og hvordan du skal tjene penger på dette. Å beskrive ideen din er for øvrig noe vi skal jobbe mye med i NÆRINGSTEFT. 


Det er veldig viktig for oss at deltakerne skal føle seg trygge på at vi behandler all informasjon på en sikker måte. Vi publiserer eller deler ikke noe uten at vi har fått tillatelse til dette. Juryen er også veldig opptatt av å behandle alle søknader konfidensielt. Dersom du av en eller annen grunn mener at din ide eller dine besvarelser ikke kan deles med ett eller flere av jurymedlemmene eller noen av arrangørene, så si ifra! Dette er en helt kurant problemstilling som vi mer enn gjerne tar tak i for å løse på best mulig måte. 


KONTAKTPERSON

Linda-Rafteset-Grimstad_TH_3155.jpg


Linda Rafteseth 
Grimstad
Epost: linda.grimstad@sbm.no
Telefon: 48238641