Hopp til innhold

 
Sparebanken Møres nyskapingsstipend

NÆRINGSTEFT

NÆRINGSTEFT er en unik kompetansereise med faglig påfyll, nettverk og mulighet til å vinne flotte premier. Hovedpremien er på 1 million kroner og bidrar til at du kan realisere din forretningside. 100 gründere er påmeldt denne runden av NÆRINGSTEFT!


Kompetansereisen

Knapper.jpg

NÆRINGSTEFT skal favne bredt om gründere og nyskapere for å gi flest mulig et løft videre. Programmet er lagt opp som en kompetansereise i tett samarbeid med NTNU i Ålesund og kunnskapsparkene ÅKP, ProtoMore og Vindel. 

Alle er med fra starten. Vi startet kompetansereisen med et smell i Fosnavåg 4. oktober - her kan du lese om den inspirerende samlingen

Basert på en innsendingsoppgave har Vindel, ProtoMore, ÅKP, MRB og Sparebanken Møre valgt ut 50 case som går videre i konkurransen. Disse ble samlet i  Molde 8. – 9. november, der jobba vi med kunde, marked, økonomi og team. Et spennende besøk på innovasjonslaben til ProtoMore sto også på programmet!

Finansiering av gründerbedrifter var temaet på konferansen 6. desember, der ble også årets 10 semifinalister offentliggjort.

11. - 13. januar var semifinalistene samlet i Ålesund til en helg tettpakket med faglig og sosialt innhold, og en bonuspremie på kr 50.000. Tema for helgen var forretningsplan, pitch, økonomi og bærekraft, prototyping og formidling. Semifinalen går av stabelen 1. februar hos ProtoMore i Molde, her kåres tre finalister på direkten! 

Finalistene skal til slutt levere en plan for hvordan de vil benytte 1 million kroner dersom de vinner dette, og vinneren av 1 million kroner kåres under investorseminaret «Børs og Bacalao» 13. mars 2019

AgriMare Bio gikk til topps som vinner av første runde med NÆRINGSTEFT i mars 2018. I filmen under forteller daglig leder Lene Stenseth om reisen AgriMare Bio har hatt siden de vant millionen i NÆRINGSTEFT.

NÆRINGSTEFT er et nyskapingsstipend fra Sparebanken Møre i samarbeid med NTNU, ProtoMore, Vindel og ÅKP. Vi er sammen opptatt av å utvikle næringslivet her i fylket, og gjennom NÆRINGSTEFT ønsker vi å investere i bedrifter og mennesker som på sikt kan bidra til å skape arbeidsplasser og fremme utvikling i Møre og Romsdal. 

Premier

1 million kroner til vinneren. Men vent – her er mer å hente!

Når du snakker med tidligere deltakere så er det gjerne opplevelsen, kunnskapen og nettverket de sitter igjen med som har vært den største gevinsten. Men dette er også en konkurranse, der det ikke bare er vinneren som får premie.

Vinneren av NÆRINGSTEFT får 1 million kroner til å videreutvikle ideen sin!

De to øvrige finalistene vil få 200 000 kroner i andrepremie.

Finalistene får også utarbeidet en presentasjonsfilm produsert av Fuglefjellet til bruk på finalen under Børs og bacalao, denne kan også brukes til andre formål senere.

Finalistene vil også få følgende premier fra våre samarbeidspartnere:

  • En faglig workshop med advokatfirmaet SANDS
  • En faglig workshop med bedriftsrådgivingsselskapet MRB
  • En faglig workshop med kommunikasjonsbyrået RACER

De ti semifinalistene vinner 3 måneder gratis inkubatorplass hos enten Vindel, ÅKP eller ProtoMore. Hver semifinalist får også 50 000 kroner under forutsetning om videre deltakelse!


Partnere

Hva har NTNU, ProtoMore, ÅKP og Vindel til felles? Jo – til sammen utgjør de ett av Norges fremste kompetansemiljø innen innovasjon og nyskaping!

Inne-paÌŠ-LAB.jpg


For å få et kvalitetssikret og interessant opplegg er det viktig å ha med de flinkeste partnerne og miljøene. Disse bidrar til det faglige opplegget både som tilretteleggere, jury og faglige bidragsytere. I tillegg samarbeider vi med ulike næringslivsaktører som ønsker å bidra til å utgjøre en forskjell for fylkets nyskapingsmiljø. 

Jury

En kompetent jury er en forutsetning for å finne ideene med det største potensialet.

En jury bestående av personer fra ÅKP, ProtoMore, Vindel, MRB og Sparebanken Møre har hatt den krevende jobben med å redusere antallet deltakere 100 påmeldte til 10 semifinalister.

I semifinalen kommer en ny jury på banen som først skal velge ut tre finalister, og deretter en vinner av 1 million kroner.

Bli bedre kjent med juryen her!

NÆRINGSTEFT jury
KONTAKTPERSON

Linda-Rafteset-Grimstad_TH_3155.jpg


Linda Rafteseth 
Grimstad
Epost: linda.grimstad@sbm.no
Telefon: 48238641

...