Hopp til innhold

icon
TEFT er navnet på Sparebanken Møres samfunnsengasjement. Vi støtter prosjekt som bidrar til utvikling av lokalt næringsliv, kultur og idrettsliv, nærmiljø, kompetanse og samferdsel.
Sparebankenes formål er å utvikle samfunnet gjennom forretningsdrift og ved å gi støtte til allmennyttige formål. I Sparebanken Møre går halvparten av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet der vi hører til. Vi mottar årlig over tusen søknader om støtte til gode formål i vår region, og vi har også rundt 150 langsiktige samarbeidsavtaler med ulike lag og organisasjoner i tillegg til vår stipendordning til unge talent innen kultur, idrett og åpen klasse.
Les mer om TEFT her

GNIST og Gullkorn er nå blitt:

Les mer og søk her:

StipendSøknadsfrist
1. april
MidlerSøknadsfrist
1. mai og 1. oktober

Hvem har vi støttet

Newtonrom
Framtidens undervisningslokale
Tresfjordbrua
Veiprosjekt
Sigurd Holten Bøen
Gull i junior NM
InnoTown
Næringslivskonferanse
Stranda Fjord Trail Race
Motbakkeløp
Borgundringen seniordans
Danseløver
RoboTek
Produksjonsteknologi
Ungt Entreprenørskap
Sjef i eget liv

Ofte stilte spørsmål

Om TEFT

Lag og organisasjoner kan søke om TEFT-midler, mens TEFT-stipend er personlig og skal gå til unge talent.

Alle prosjekt som mottar støtte fra Sparebanken Møre skal være tilknyttet en ansvarlig organisasjon. Enkeltpersoner kan ikke motta TEFT-midler. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hvordan dette gjøres.

Du trenger ikke å være kunde for å søke om TEFT-stipend.

Når det gjelder TEFT-midler er det heller ikke noe krav at søker skal være kunde, men kunder vil bli prioritert når vi vurderer søknadene.

Næringsutvikling er ett av Sparebanken Møres hovedsatsingsområder. Vi ønsker å være en tydelig og synlig bidragsyter på dette området gjennom å gi støtte til forsking og utvikling, samt utvikling av næringsklynger, kompetansehevende prosjekt og satsing på nyskaping.

Vi kan ikke gi direkte støtte til kommersielle bedrifter eller prosjekt, og vi må være forsiktige med tanke på konkurransevridning.

Det betyr ikke at bedrifter ikke kan motta støtte, men det stiller en del krav til prosjektets formål og organisering.

Prosjektets formål må være allmennyttig, det vil si at det må komme flere til gode. Midlene som gis skal benyttes i sin helhet til prosjektet, og ingen enkeltpersoner eller kommersielle bedrifter skal tjene direkte på tildelingen.

Vi er involvert i mange næringsrettede prosjekt, og tar gjerne en prat dersom du har noe konkret i tankene!


Noe du lurer på? Bare ta kontakt!

{{employee.FNAME}} {{employee.LNAME}} , {{employee.WORK_POSITION | htmlToPlaintext}}

Les mer om vårt samfunnsengasjement i vårt digitale magasin Engasjert!