Hopp til innhold

Vilkår

Hva er TEFT-stipend?

 1. TEFT-stipend har som formål å gi enkeltpersoner som satser mye en ekstra stimulering for å nå sine høye mål.
 2. Sparebanken Møre stipend deles ut hvert år og størrelsen på stipendet varierer, med kr 100.000,- som toppstipend.
 3. Stipendet kan deles ut til enkeltpersoner mellom 15-35 år innenfor klassene idrett, kultur og åpen klasse.
 4. Profesjonelle utøvere kan ikke søke om TEFTstipend. Det betyr at dersom du livnærer deg av talentet ditt er du ikke lenger å anse som potensiell mottaker av stipendet
 5. Stipendet kan deles ut til personer som bor i eller kommer fra Møre og Romsdal fylke.
 6. Stipendet deles ut til personer som kan vise til gode resultater, og gjennom planer kan dokumentere vilje til hardt arbeid for egen utvikling som utøver innen sitt felt.
 7. Stipendet kan også deles ut til en enkeltutøver som er forbilde for andre og kan bidra til at flere i dette miljøet blir gode utøvere.
 8. Utøveren som får tildelt stipendet må ha en langsiktig plan for videre utvikling som viser et oppriktig ønske om å nå toppnivå i sitt fagfelt.
 9. Stipendet kan brukes i forhold som er relatert til videre utvikling som utøver.
 10. Tidligere mottakere av GNIST mørestipend på kr 50 000 eller over kan ikke motta TEFTstipend.
 11. Mottakere av stipend på under kr 50 000 må vente tre år før de evt. søker på nytt.

Utbetaling av stipendet
Stipendet utbetales til konto i Sparebanken Møre. Har du ikke konto, må konto opprettes i ditt navn. Stipendmottaker er ansvarlig for å gjøre dette.

Overrekkelse
Den som mottar stipendet forplikter seg til å stille opp ved overrekkelse av stipendet, og ved eventuell pressedekning av dette. Eventuelle reisekostnader i forbindelse med dette dekkes av Sparebanken Møre.

Gjenytelser

 1. Mottaker av stipendet forplikter seg til vederlagsfritt å stille opp ved inntil to arrangement i regi av Sparebanken Møre i løpet av stipendåret. Dette kan være interne arrangementer eller kundearrangementer. Eventuelle reisekostnader i forbindelse med dette dekkes av banken.
 2. Så lenge det ikke strider mot eventuelle sponsoravtaler skal mottaker av stipendet profilere Sparebanken Møre gjennom reklame på treningstøy/antrekk/webside. Banken er behjelpelig med å tilrettelegge for dette.


Oppdatert 27.02.2017

...