Hopp til innhold

Ungt Entreprenørskap

Sparebanken Møre samarbeider med Ungt Entreprenørskap (UE) Møre og Romsdal om ulike programmer i skolen. Dette er;

  • Økonomi og karrierevalg - personlig økonomi for elever i ungdomsskolen
  • Sjef i eget liv - personlig økonomi for elever i den videregående skolen
  • Innovasjonscamp
  • Elevbedrift på ungdomsskolen
  • Ungdomsbedrift i den videregående skolen
  • Studentbedrift på Høyskole/ Universitet

Alle gode tiltak som er med på å skape en annerledes og praktisk orientert skoledag for elevene. Du kan lese mer om de ulike programmene i menyen til venstre.

UE er en ideell organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

For oss i Sparebanken Møre er det helt avgjørende at unge ser mulighetene ved å bli i fylket, og at de føler et lokalt engasjement. Som bank har vi lange tradisjoner for å støtte opp om unges oppvekstskår gjennom å være en aktiv bidragsyter til lag, organisasjoner og aktiviteter i fylket. Dette ønsker vi å videreføre gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap. Hvorfor? Fordi vi hører til her!