Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Elevbedrift

Programmet for elevbedrift er rettet mot elever i ungdomsskolen. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle en bedrift under oppfølging fra kontaktperson i skolen og en rådgiver fra næringslivet.

Innenfor trygge rammer vil elevene få mulighet til å prøve ut en forretningsidé, og gis samtidig et innblikk i arbeidslivet og hva det innebærer å jobbe tett sammen med andre.

Tilgang til banktjenester
Vi tilbyr elever i Ungt Entreprenørskap tilgang til alle banktjenester som trengs for å drive en elevbedrift – helt kostnadsfritt.

Dere får dette

 • gratis etablering av Bedriftskonto UE
 • gratis månedlig kontoutskrift som gjør det lett å holde oversikt og kontroll
 • gratis bruk av Bedriftskonto UE til betalingsformidling
 • gratis opprettelse og bruk av nettbank
 • personlig rådgivning

Som bedriftskunde i banken får dere tilgang til erfarne bedriftsrådgivere innenfor områdene finansiering, plassering, betalingsformidling og forsikring. Vi vet hva som kreves for å være en god bankforbindelse for bedriftene, og vil gjøre vårt for at dere skal få en god start som unge entreprenører.

Slik oppretter dere Bedriftskonto Ungt Entreprenørskap

 • Kontakt Sparebanken Møre FØR dere kommer i banken. Kontakt Kundeservice eller ring tlf 70 11 30 00 og avtal møte med banken, da er banken forberedt når dere kommer. Husk å si at det gjelder etablering av Bedriftskonto UE for Elevbedrift.
 • To personer, det vil si de som i følge bedriftens vedtekter har signaturrett, må møte opp i banken for å etablere kundeforholdet, dvs. å signere på selve kontoavtalen.
 • Økonomiansvarlig eller andre som har myndighet fra bedriftseierne kan etter avtale med banken, disponere bedriftskontoen alene via Nettbank. Disse må også møte opp i banken.
 • Konto for elevbedrift opprettes på en av elevenes fødselsnummer.

Dette MÅ DERE TA MED I MØTE med rådgiveren i banken

 • Gyldig legitimasjon for alle som skal signere kontoavtalen og disponere nettbank. Banken godtar pass og bankkort.
 • Kopi av bedriftens vedtekter (se forslag til vedtekter i steg 13 i EB-løypa), husk også å beskrive hvem som skal disponere evt. nettbank.
 • Bedriftsattest fra Ungt Entreprenørskap, lastes ned etter registrering
 • Avtale med ansvarlig lærer

Kontoen kan tas i bruk så snart de nødvendige kontoåpningsdokumentene er signert.

Avslutning av konto

Bankkonto skal avsluttes i forbindelse med avvikling/ opphør av bedriften ved skoleårets slutt, senest innen 1. juli.

Velkommen som Bedriftskunde Ungt Entreprenørskap!