Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Ungdomsbedrift

Programmet for ungdomsbedrift er rettet mot elever i den videregående skolen. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle en bedrift under oppfølging fra kontaktperson i skolen og en rådgiver fra næringslivet.

Slik går dere frem for å registrere og starte Ungdomsbedrift

Se informasjon i UB-løypa på UE Møre og Romsdal sine egne sider - her står alt dere trenger å vite for å registrere, starte og drive ungdomsbedrift.

Tilgang til banktjenester
Vi tilbyr elever i Ungt Entreprenørskap tilgang til alle banktjenester som trengs for å drive en elevbedrift – helt kostnadsfritt.

Dere får dette

  • gratis etablering av Bedriftskonto UE
  • gratis månedlig kontoutskrift som gjør det lett å holde oversikt og kontroll
  • gratis bruk av Bedriftskonto UE til betalingsformidling
  • gratis opprettelse og bruk av nettbank
  • personlig rådgivning

Vi vet hva som kreves for å være en god bankforbindelse for bedriftene, og vil gjøre vårt for at dere skal få en god start som unge entreprenører.

Slik oppretter dere Bedriftskonto Ungt Entreprenørskap for Ungdomsbedrifter

Før dere starter å fylle ut skjema for opprettelse av konto, må dere sørge for å ha tilgjengelig;

  • Stiftelsesdokument og organisasjonsnummer 
  • Navn, personnummer (11 siffer), telefonnummer og e-post til alle som enten skal disponere kontoen eller er registrert i Brønnøysundregsiteret som signaturberettiget for ungdomsbedriften. 

Om dere har dette klart, gjør dere følgende;

Kontoen kan tas i bruk så snart de nødvendige kontoåpningsdokumentene er signert.Det er en stor fordel om det som skal signere på avtalen har BankID, da kan signering skje elektronisk og dere får raskere tilgang til kontoen. 

Avslutning av konto
Bankkonto skal avsluttes i forbindelse med avvikling/ opphør av bedriften ved skoleårets slutt – senest 1. juli.

Vi ønsker lykke til med arbeidet med ungdomsbedrift. Vi heier på dere!

...