Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Ungdomsbedrift

Programmet for ungdomsbedrift er rettet mot elever i den videregående skolen. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle en bedrift under oppfølging fra kontaktperson i skolen og en rådgiver fra næringslivet.

Innenfor trygge rammer vil elevene få mulighet til å prøve ut en forretningsidé, og gis samtidig et innblikk i arbeidslivet og hva det innebærer å jobbe tett sammen med andre. Det arrangeres også Fylkesmesse for ungdomsbedrifter der alle som deltar presenterer sine produkt/tjenester.

Slik går dere frem for å registrere og starte ungdomsbedrift

Se informasjon i UB-løypa på UE Møre og Romsdal sine egne sider - her står alt dere trenger å vite for å registrere, starte og drive ungdomsbedrift.

Tilgang til banktjenester
Vi tilbyr elever i Ungt Entreprenørskap tilgang til alle banktjenester som trengs for å drive en elevbedrift – helt kostnadsfritt.

Dere får dette

  • gratis etablering av Bedriftskonto UE
  • gratis månedlig kontoutskrift som gjør det lett å holde oversikt og kontroll
  • gratis bruk av Bedriftskonto UE til betalingsformidling
  • gratis opprettelse og bruk av nettbank
  • personlig rådgivning

Som bedriftskunde i banken får dere tilgang til erfarne bedriftsrådgivere innenfor områdene finansiering, plassering, betalingsformidling og forsikring. Vi vet hva som kreves for å være en god bankforbindelse for bedriftene, og vil gjøre vårt for at dere skal få en god start som unge entreprenører.

Slik oppretter dere Bedriftskonto Ungt Entreprenørskap

  • Kontakt oss på telefon 70 11 30 00 for å avtale møte. Husk å si at det gjelder etablering av Bedriftskonto Ungt Entreprenørskap for ungdomsbedrift.
  • To personer, det vil si de som i følge bedriftens vedtekter har signaturrett, må møte opp i banken for å etablere kundeforholdet. Dersom flere skal disponere kontoen, må disse også møte opp.

Dette MÅ DERE TA MED I MØTE med rådgiveren i banken:

  • Kopi av Ungdomsbedriftens vedtekter
  • Gyldig legitimasjon (pass) for ALLE elever som skal signere kontoavtalen.
  • Utskrift fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret)

Kontoen kan tas i bruk så snart de nødvendige kontoåpningsdokumentene er signert.

Avslutning av konto
Bankkonto skal avsluttes i forbindelse med avvikling/ opphør av bedriften ved skoleårets slutt – senest 1. juli.

Vi ønsker lykke til med arbeidet med ungdomsbedrift.