Hopp til innhold

Utbetalinger - remitteringer

Unngå dobbeltarbeid med utbetalinger

Med direkte remittering slipper du å registrere betalinger og lønnsutbetalinger manuelt i nettbedrift.

Mindre manuelt arbeid
Bedre likviditetsstyring
Reduserte kostnader

Du sender en betalingsfil fra økonomi- eller lønnssystemet direkte til Nets eller til banken via nettbedrift. Informasjon om utførte transaksjoner sendes i retur for automatisk oppdatering av reskontroen.

Spør oss om råd

Våre rådgiver har god lokalkunnskap. Vi hjelper deg å finne de beste løsningene for din virksomhet. Ta kontakt - vi hjelper deg gjerne.