Hopp til innhold

Byggelån

For deg som skal investere i bygg

næringslivskunde i et lagerlokale

Byggelån sikrer bedriften midler i forbindelse med oppføring og rehabilitering av blant annet industribygg, veier og skip.


Nybygg og rehabilitering
Industribygg, veier og skip
Utbetales
i takt med ferdigstillelse
Gjøres om til nedbetalingslån

Table: DOC_CUSTOM_TABLE_CUSTOM_KEY_SELLING_POINTS    hide

<ARRAY>
	<RECORD_ID>43</RECORD_ID>
	<OBJECT_ID>18</OBJECT_ID>
	<POSITION>0</POSITION>
	<CUSTOM_TITLE>16</CUSTOM_TITLE>
	<CUSTOM_DESCRIPTION>DOC_CUSTOM_TABLE_CUSTOM_KEY_SELLING_POINTS</CUSTOM_DESCRIPTION>
	<CUSTOM_CONTENT>html data (ignored)</CUSTOM_CONTENT>
	<CUSTOM_CONTENT_TYPE_ID>666</CUSTOM_CONTENT_TYPE_ID>
	<CUSTOM_STATUS>1</CUSTOM_STATUS>
	<CUSTOM_CALC>0</CUSTOM_CALC>
	<DOC_CUSTOM_TABLE_CUSTOM_KEY_SELLING_POINTS>
		<ARRAY>
			<RECORD_ID>35</RECORD_ID>
			<OBJECT_ID>43</OBJECT_ID>
			<POSITION>0</POSITION>
			<CUSTOM_TEXT>Nybygg og rehabilitering</CUSTOM_TEXT>
		</ARRAY>
		<ARRAY>
			<RECORD_ID>36</RECORD_ID>
			<OBJECT_ID>43</OBJECT_ID>
			<POSITION>1</POSITION>
			<CUSTOM_TEXT>Industribygg, veier og skip</CUSTOM_TEXT>
		</ARRAY>
		<ARRAY>
			<RECORD_ID>37</RECORD_ID>
			<OBJECT_ID>43</OBJECT_ID>
			<POSITION>2</POSITION>
			<CUSTOM_TEXT>Utbetales
i takt med ferdigstillelse</CUSTOM_TEXT>
		</ARRAY>
		<ARRAY>
			<RECORD_ID>38</RECORD_ID>
			<OBJECT_ID>43</OBJECT_ID>
			<POSITION>3</POSITION>
			<CUSTOM_TEXT>Gjøres om til nedbetalingslån</CUSTOM_TEXT>
		</ARRAY>
	</DOC_CUSTOM_TABLE_CUSTOM_KEY_SELLING_POINTS>
</ARRAY>

Table: DOC_CUSTOM_TABLE_CUSTOM_LINK_BUTTON    hide

<ARRAY>
	<RECORD_ID>47</RECORD_ID>
	<OBJECT_ID>18</OBJECT_ID>
	<POSITION>1</POSITION>
	<CUSTOM_TITLE>16</CUSTOM_TITLE>
	<CUSTOM_DESCRIPTION>DOC_CUSTOM_TABLE_CUSTOM_LINK_BUTTON</CUSTOM_DESCRIPTION>
	<CUSTOM_CONTENT>html data (ignored)</CUSTOM_CONTENT>
	<CUSTOM_CONTENT_TYPE_ID>666</CUSTOM_CONTENT_TYPE_ID>
	<CUSTOM_STATUS>1</CUSTOM_STATUS>
	<CUSTOM_CALC>0</CUSTOM_CALC>
	<DOC_CUSTOM_TABLE_CUSTOM_LINK_BUTTON>
		<ARRAY>
			<RECORD_ID>6</RECORD_ID>
			<OBJECT_ID>47</OBJECT_ID>
			<POSITION>0</POSITION>
			<CUSTOM_TEXT>Kontakt oss</CUSTOM_TEXT>
			<CUSTOM_LINK_INT>/kundesenter/21/0/</CUSTOM_LINK_INT>
		</ARRAY>
	</DOC_CUSTOM_TABLE_CUSTOM_LINK_BUTTON>
</ARRAY>

Mer info

Om Byggelån

Combobox: CUSTOM_MORE_INFO_ABOUT_PRODUCT_HEADER    hide

<ARRAY>
	<RECORD_ID>1646</RECORD_ID>
	<OBJECT_ID>18</OBJECT_ID>
	<POSITION>2</POSITION>
	<CUSTOM_TITLE>3</CUSTOM_TITLE>
	<CUSTOM_DESCRIPTION>CUSTOM_MORE_INFO_ABOUT_PRODUCT_HEADER</CUSTOM_DESCRIPTION>
	<CUSTOM_CONTENT></CUSTOM_CONTENT>
	<CUSTOM_CONTENT_TYPE_ID>666</CUSTOM_CONTENT_TYPE_ID>
	<CUSTOM_STATUS>1</CUSTOM_STATUS>
	<CUSTOM_CALC>0</CUSTOM_CALC>
	<CUSTOM_MORE_INFO_ABOUT_PRODUCT_HEADER>1</CUSTOM_MORE_INFO_ABOUT_PRODUCT_HEADER>
	<CUSTOM_SPACE_VERTICALLY>0</CUSTOM_SPACE_VERTICALLY>
</ARRAY>

Byggelån eller prosjektfinansiering blir gitt som en rammekreditt som gradvis kan trekkes opp i takt med ferdigstillelse av et prosjektet. Kan benyttes til eksempelvis oppføring og rehabilitering av industribygg, men også til bygging av veier og skipsfinansiering.

Ved prosjektslutt må kreditten konverteres til en langsiktig finansiering som f. eks nedbetalingslån, eller innfris på annen måte.


Table: DOC_CUSTOM_TABLE_CUSTOM_RELATED_PRODUCTS    hide

<ARRAY>
	<RECORD_ID>1519</RECORD_ID>
	<OBJECT_ID>18</OBJECT_ID>
	<POSITION>5</POSITION>
	<CUSTOM_TITLE>16</CUSTOM_TITLE>
	<CUSTOM_DESCRIPTION>DOC_CUSTOM_TABLE_CUSTOM_RELATED_PRODUCTS</CUSTOM_DESCRIPTION>
	<CUSTOM_CONTENT>html data (ignored)</CUSTOM_CONTENT>
	<CUSTOM_CONTENT_TYPE_ID>666</CUSTOM_CONTENT_TYPE_ID>
	<CUSTOM_STATUS>1</CUSTOM_STATUS>
	<CUSTOM_CALC>0</CUSTOM_CALC>
	<CUSTOM_SPACE_VERTICALLY>0</CUSTOM_SPACE_VERTICALLY>
	<DOC_CUSTOM_TABLE_CUSTOM_RELATED_PRODUCTS>
		<ARRAY>
			<RECORD_ID>209</RECORD_ID>
			<OBJECT_ID>1519</OBJECT_ID>
			<POSITION>0</POSITION>
			<CUSTOM_PRODUCT>default.aspx?menu=87</CUSTOM_PRODUCT>
			<DOCS>
				<ARRAY>
					<TITLE>Nedbetalingslån</TITLE>
					<DOC_ID>25</DOC_ID>
					<PATH_SEO>/naringsliv/finansiering/nedbetalingslan/</PATH_SEO>
					<MENU_ID>87</MENU_ID>
					<M_L_PATH_SEO>/naringsliv/finansiering/nedbetalingslan/nedbetalingslan/</M_L_PATH_SEO>
				</ARRAY>
			</DOCS>
		</ARRAY>
		<ARRAY>
			<RECORD_ID>210</RECORD_ID>
			<OBJECT_ID>1519</OBJECT_ID>
			<POSITION>1</POSITION>
			<CUSTOM_PRODUCT>default.aspx?menu=124</CUSTOM_PRODUCT>
			<DOCS>
				<ARRAY>
					<TITLE>Valutalån</TITLE>
					<DOC_ID>24</DOC_ID>
					<PATH_SEO>/naringsliv/finansiering/valutalan/</PATH_SEO>
					<MENU_ID>124</MENU_ID>
					<M_L_PATH_SEO>/naringsliv/finansiering/valutalan/valutalan/</M_L_PATH_SEO>
				</ARRAY>
			</DOCS>
		</ARRAY>
		<ARRAY>
			<RECORD_ID>211</RECORD_ID>
			<OBJECT_ID>1519</OBJECT_ID>
			<POSITION>2</POSITION>
			<CUSTOM_PRODUCT>default.aspx?menu=123</CUSTOM_PRODUCT>
			<DOCS>
				<ARRAY>
					<TITLE>Leasing</TITLE>
					<DOC_ID>23</DOC_ID>
					<PATH_SEO>/naringsliv/finansiering/leasing/</PATH_SEO>
					<MENU_ID>123</MENU_ID>
					<M_L_PATH_SEO>/naringsliv/finansiering/leasing/leasing/</M_L_PATH_SEO>
				</ARRAY>
			</DOCS>
		</ARRAY>
	</DOC_CUSTOM_TABLE_CUSTOM_RELATED_PRODUCTS>
</ARRAY>