Hopp til innhold

Valutalån

For deg med inntekt i fremmed valuta

Bedriftsrådgivere i samtale

Valutalån er lån i en annen valuta enn norske kroner. For bedrifter som har jevnlige inntekter i annen valuta, kan det være hensiktsmessig å ha lån i gjeldende valuta for å redusere valutarisikoen.


Reduserer valutarisikoen
Gunstig ved inntekter i fremmed valuta
Mulighet for lavere renter

Mer info

Om Valutalån

En bedrift som har jevnlige inntekter i fremmed valuta, kan redusere kursrisikoen ved å skaffe seg utgifter i samme valuta, for eksempel i form av renter og avdrag på et valutalån.

Om man velger valutalån utelukkende ut fra et ønske om lavere renteutgifter eller forventninger om gunstig kursutvikling, så tar man en betydelig risiko.

Valutakalkulator

=
{{(valueFrom * fromCurrency.value) / toCurrency.value | number:2}}
Kurs {{ (fromCurrency.value / toCurrency.value) | outputResultText : fromCurrency.label | number:2 }} ({{ (fromCurrency.value / toCurrency.value) | outputAmountText : fromCurrency.label}})
Valutakurser i NOK
Antall Valuta Siste
{{ curr.label | outputAmount : curr.value }} {{curr.label}} {{curr.label | outputResult : curr.value | number:4 }}

Ofte stilte spørsmål

Om Valutalån
Valutalån er lån i annen valuta enn norske kroner. Renten er basert på det aktuelle lands rentenivå. Et valutalån påvirkes av både rente- og kursutvikling. Valutagevinster er skattbare og tap er fradragsberettiget. Gevinsten skattlegges som annen kapital med 27 prosent.
For bedrifter som har inntekter i fremmed valuta, kan det være hensiktsmessig å finansiere seg i en annen valuta. På den måten vil bedriften få kostnader i samme valuta som inntekter, og valutarisikoen reduseres.
Ved å benytte valutalån vil bedriften betjene renter og avdrag i den aktuelle valutaen. Det er imidlertid knyttet risiko til dette. Hvis kursen stiger etter låneopptaket blir lånet dyrere/større og motsatt hvis kursen går ned. Det betyr at for å ta opp et valutalån må en også tåle et tap.