Hopp til innhold

Innskuddspensjon

Dekker lovpålagt tjenestepensjon

Daglig leder i et platestudio

Innskuddspensjon er en pensjonsavtale hvor bedriften betaler inn en prosentvis del av de ansattes lønn til årlig pensjonssparing. Beløpet betales inn til hver enkelt ansatt, og pengene kan plasseres både i bank og fond.

Enkel
administrasjon
God
oversikt
Gode
investerings-
alternativer

Mer info

Om Innskuddspensjon

Bedriften kan velge blant fire forhåndsbestemte pensjonsprofiler for sine ansatte, Trygg, Balansert, Offensiv og Alderstilpasset pensjonsprofil, eller fritt investeringsvalg hvor de ansatte kan velge ulike verdipapirfond.

Kostnader dekkes av bedriften.

Bedriften kan enkelt og kostnadseffektivt administrere pensjonsordningen via pensjonsnett bedrift. Løsningen gir mulighet for integrasjon mellom bedriftens lønnssystem og pensjonssystemet.

Logg på bedriftens pensjonsside hos Gjensidige Pensjonsforsikring

Videre får den enkelte ansatte full oversikt via den private pensjonssiden.

Våre rådgivere vil hjelpe deg å finne den løsningen som passer best for din bedrift.

Innskuddspensjon tilbys i samarbeid med Gjensidige Pensjonsforsikring.Les mer om de ulike pensjonsprofilene her


Ofte stilte spørsmål

Om Innskuddspensjon
  • Foretaket skal betale minst 2 % av lønn mellom 1 G og 12 G som årlig innskudd til pensjonsordningen for de ansatte som er omfattet av ordningen.
  • Det et krav om at pensjonsordningen også må omfatte en forsikring som gir hver ansatt innskuddsfritak ved uførhet. Dette innebærer at hvis en ansatt blir arbeidsufør i opptjeningsperioden, så overtar forsikringsselskapet bedriftens ansvar for å betale innskudd, i samsvar med uføregraden, for medlemmer som blir ufør.
  • Pensjonen må utbetales minimum til fylte 77 år, og uansett i minimum 10 år. Det betyr at utbetalingsperioden kan bli på inntil 15 år, ved uttak av pensjon ved fylte 62 år.

Etter dagens regler blir ansatte ikke skattelagt for pensjonsinnbetalingen som bedriften foretar og må heller ikke betale skatt av formue eller avkastning i opptjeningsperioden. Utbetalingene vil imidlertid bli skattelagt som pensjonsinntekt, noe som gir en skattefordel da trygdeavgiftssatsen pr. i dag er lavere for pensjonsinntekter.