Hopp til innhold

Landbruksforsikring

Sikkerhet i landbruket

Myndighetene har strenge krav til sikkerhet innen landbruket. Ved å tegne nødvendige landbruksforsikringer oppfylles kravene med god margin.

Oppfyller
myndighet-
krav
Skreddersøm

Bolighus, driftsbygninger, løsøre, landbruksmaskiner, yrkesskade, gårdsbil, hest, husdyr og fjørfe kan forsikres. Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader og ved skadeforebyggende tiltak kan premien reduseres.

Våre rådgivere vil hjelpe deg å finne den forsikringen som passer best for din bedrift.

Vår landbruksforsikring tilbys i samarbeid med Eika Forsikring.

Ofte stilte spørsmål

Om Landbruksforsikring

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader innen følgende:

  • Bygninger, løsøre og drift: Brann, brudd på bygningens rørledning, tyveri og hærverk, ran/overfall, transportskade, avbrudd, naturskade m.m.
  • Landbruksmaskiner: Ansvar, brann/tyveri, kasko, maskinskade, avbrudd og
    fører-/passasjerulykke.
  • Yrkesskade: Yrkesskade for ulønnet hjelp er automatisk med i landbruksforsikringen. For leid hjelp betales premie utfra lønnsutgifter siste regnskapsår.
  • Gårdsbil: Forsikringen gjelder for lastebil eldre enn 8 år og som bare benyttes til transport av gårdens egne varer.
  • Husdyr og fjørfe: Dekker skade ved at dyr dør av sykdom eller ulykke.
  • Egen husdyrforsikring: Dekker skader ved at dyr dør av en sykdom.

Skader som følge av dårlig vedlikehold erstattes ikke.

  • Forsikringen har sikkerhetsforskrifter som må overholdes for å unngå reduksjon eller bortfall av erstatningen. Dette gjelder nødvendig vedlikehold, oppvarming av ubebodd bygning og utvendig rørledning, sikring mot innbrudd og låsing av sykkel

Sopp, råte og insektskader dekkes gjennom Norsk Hussopp forsikring.

Vil du vite mer?

Ønsker du mer informasjon om våre næringsforsikringer, ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.