Hopp til innhold

Næringsforsikring

De viktigste dekningene for å sikre at driften fortsetter som før, dersom uhellet skulle være ute

Markedets beste dekning

Vår næringforsikring har heldekning på eiendeler og avbrudd. Forsikringen dekker skader som skyldes brann, vann og tyveri, men også alle andre skader som plutselig og uforutsett rammer eiendeler, varer og maskiner. Næringsforsikringen inneholder også ansvarsforsikring, rettshjelp og underslags- og kriminalitetsforsikring.  

 
Innhold
Eiendeler
checkmark  
Varer
checkmark  
Avbruddstap
checkmark  
Ansvars- og rettshjelpsforsikring
checkmark  
Nyanskaffelser
checkmark  
Ryddingsutgifter
checkmark  
Giftig og miljøfiendtlig avfall
checkmark  
Prisstigning etter skade
checkmark  
Flytting og lagring
checkmark  
Rekonstruksjon av arkiver, datafiler o.l.
checkmark  
Glass og plastruter
checkmark  
Kriminalitetsforsikring
checkmark  
Eiendeler tilhørende ansatte og kunder
checkmark  
Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendig vilkår.
 

Vil du vite mer?

Ønsker du mer informasjon om våre næringsforsikringer, ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.