Hopp til innhold

Personalforsikring

Sikre bedriftens viktigste ressurs

Gode forsikringsløsninger for de som jobber i bedriften er av stor betydning. Vi skreddersyr løsninger for små- og mellomstore bedrifter.

Skreddersøm
Trygghet for ansatte

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt og gir rett til erstatning etter arbeidsulykker og ved sykdom som er definert som yrkessykdom. Selvstendig næringsdrivende kan også ha forsikringen.

Personalforsikringen består av dekningene gruppeliv, annen sykdom og utvidet medisinsk invaliditet.

Kollektiv ulykke er en ulykkesforsikring som bedriften kan tegne på grupper av sine ansatte og ev. deres familier. Dette er et godt tilleggsprodukt til yrkesskadeforsikringen.

Våre rådgivere vil hjelpe deg å finne den forsikringen som passer best for din bedrift.

Vår personforsikring tilbys i samarbeid med Eika Forsikring.

Ofte stilte spørsmål

Om Personalforsikring
 • Erstatning etter skader som kan oppstå etter sykdom.
 • Gruppelivsforsikringen gir erstatning hvis den ansatte dør. Ektefelle/samboers liv kan også forsikres.
 • Erstatningssummene er valgbare og kan avtrappes med alder.
 • Annen sykdom gjelder skade etter andre sykdommer enn yrkessykdommer og gir erstatning ved ervervsuførhet eller medisinsk invaliditet over 50% og må være bedømt varig.
 • Utvidet medisinsk invaliditet gir økt erstatning ved medisinsk invaliditet over 50% etter annen sykdom.
 • Forsikringen gir erstatning etter skader som kan oppstå også etter sykdom.
 • Skade ved dødsfall og/eller medisinsk invaliditet.
 • Forsikringssummene velger bedriften selv.
 • God forsikring for passive medlemmer i idrettslag, medlemmer i kor/korps ol.
 • Barnehagebarn og skoleelever kan forsikres «heltid» eller bare under organisert aktivitet.
 • Påførte merutgifter
 • Fremtidige merutgifter
 • Ervervsmessig uførhet
 • Medisinsk invaliditet
 • Dødsfallserstatning til ektefelle/samboer
 • Ikke arvinger etter loven
 • Erstatning til barn under 20 år.
 • Forsikringen kan utvides til å gjelde ulykker som også skjer i fritiden.

Vil du vite mer?

Ønsker du mer informasjon om våre næringsforsikringer, ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.