Hopp til innhold

Konsernkonto

Et styrings- og informasjonsverktøy

Forretningsmann med kaffekopp og bag over skulderen

Konsernkonto er godt egnet for konserner, offentlige institusjoner og bedrifter med selvstendige datterselskaper/avdelinger hvor konsernledelsen ønsker et instrument for å utnytte og styre konsernets totale likviditet.

Effektiv
likviditetsstyring
Oversikt over
konsernets
likviditet
Bedre
kapital-
avkastning
Reduserte
provisjons- og
rentekostnader

Formålet med systemet er å gi virksomheten en samlet oversikt over disponibel kapital, og mulighet til å disponere denne kapitalen fra ulike registreringskontoer i konsernkontosystemet.

Systemet består av hovedkonto med underkontoer for ulike avdelinger og datterselskaper. Alle midlene gjenspeiles på hovedkontoen. Dette gir god oversikt som kan redusere behovet for kreditt og gir mulighet til å plassere overskuddslikviditet i pengemarkedet.

Systemet gir oversikt over bedriftens totale engasjement i norske kroner og utenlandsk valuta samlet.

I konsernkontosystemet har kontoene netto renteregning. Dvs. at renten beregnes på bakgrunn av saldo på hovedkontoen.

Spør oss om råd

Våre rådgiver har god lokalkunnskap. Vi hjelper deg å finne de beste løsningene for din virksomhet. Ta kontakt - vi hjelper deg gjerne.