Hopp til innhold

Landbrukskonto

Oversikt og kontroll

Du kan ha en Landbrukskonto for gårdsdriften og en egen konto for privat forbruk. På den måten skiller du mellom privatøkonomien din og drift av gården.

God oversikt
og kontroll
Driftskreditt
kan knyttes
til kontoen
Kan disponeres
med de fleste
betalingsmidler

Mer info

Om Landbrukskonto

Landbrukskontoen kan brukes til alle inn- og utbetalinger forbundet med gårdsdriften og kan disponeres med de fleste betalingsmidler. Fra kontoen kan du utbetale lønn til deg selv og ha full kontroll på hvor mye du har disponibelt til driften.


For å tilpasse likviditeten til inntektsstrømmer og utgiftstopper, kan det av og til være behov for en kreditt. Da kan du søke om å få en driftskreditt knyttet til landbrukskontoen din. Renter beregnes av det beløp som til enhver tid er trukket på kreditten.