Hopp til innhold

Nattsafe

Sikker oppbevaring av kontantomsetning

Du inngår en avtale om bruk av Nattsafe med banken og leverer dagsomsetningen din i en av Sparebanken Møres nattsafer - når som helst på døgnet og med en hyppighet som passer deg.

Tilgjengelig
hele døgnet
Trygg
oppbevaring
Reduserer
risiko for
tyveri og ran

Mer info

Om Nattsafe

All behandling av omsetningen skjer i samsvar med avtalen du inngår med banken.

Ønsker du å redusere kontantomsetningen anbefaler vi deg å vurdere betalingsterminal. Du kan velge om du vil kjøpe eller leie, og om du vil ha en stasjonær eller mobil terminal.