Hopp til innhold

Skattetrekkskonto

Egen konto for skattetrekk

To menn i samtale over et nettbrett

Foretak som etter loven skal foreta forskuddstrekk, er pliktig til å ha en konto for skattetrekk eller en skattegaranti som sikrer rett betaling av de ansattes skattetrekk.

Nødvendig for
å oppfylle
lovens krav
Avkastning
kan disponeres
fritt

Mer info

Om Skattetrekkskonto


For å oppfylle lovens krav om plassering av de ansattes skattetrekk, må bedriften ha en skattetrekkskonto. Midlene tilhører skattekreditor og kan ikke disponeres av bedriften. Skattetrekk kan overføres til skattetrekkskonto samtidig med lønnsutbetalingen og det er lurt å legge inn annen konto for kapitalisering av gebyr, rente og provisjon.

Du kan eventuelt sette av en fast sum på kontoen som dekker trekkansvaret til enhver tid. Betaling av skattetrekk kan utføres via nettbedrift.

Ofte stilte spørsmål

Om Skattetrekkskonto

Arbeidsgivers råderett over skattetrekkskontoen er etter loven begrenset til å overføre midlene til kommunekasserer eller til tilsvarende konto i annen bank og til å heve opptjente renter. Myndighetene krever for øvrig at en skattetrekkskonto behandles som en sperret konto. Dispensasjon fra dette kan kun gis ved skriftlig samtykke fra kommunekassereren.

Ved feiloverføringer, f.eks. ved dobbel overføring av skattetrekk til skattetrekkskonto, må samtykke til tilbakeføring innhentes fra kommunekassereren. Alternativt er det mulig å overføre et tilsvarende mindre beløp til skattetrekkskonto ved neste lønnsutbetaling.