Hopp til innhold

Betalingstjenester

Avtalegiro med eSignering

Tjenester Pris
Etablering 6.000,00
Pris per måned 100,00
Pris per avtale (elektronisk signering) 8,00

Diverse tjenester Nets

Tjenester Pris
Autorisering pga. feil i fil 250,00
Filforsendelse til og fra Nets 10,00
Forsendelse til Nets per post 10,00
Filforsendelse fra Nets - kopi 150,00
Kundebestilt kopi Nets 100,00

Sjekker og bankremisser

Tjenester Pris
Bankremisser og gavesjekker 60,00 + porto
Salg av valutasjekk per sjekk til kunder i banken 200,00
Stoppordre sjekk per sjekk 200,00 + utl. omk.

eFaktura med eSignering

Tjenester Pris
Etablering 6.000,00
Pris per måned 100,00
Pris per avtale (elektronisk signering) 8,00

Autogiro

Tjenester Pris
Autogiro - avtale, test nye/endringer 1.600,00
Månedspris for avtale 60,00
Betaler per transaksjon 4,00
Mottaker per transaksjon 4,00
Betalingspåminnelse 10,00
Registrering/endring av fullmakter 195,00

eFaktura - Bedrift til forbruker (B2C)

Tjenester Pris
eFaktura oppstartskostnader 2.500,00
Kjøp av ferdigutviklet fakturamal 2.000,00
Månedspris for eFaktura avtale 60,00
eFaktura Betalingskrav 3,50
eFaktura Fakturahotell 1,00

Avtalegiro

Tjenester Pris
Avtalegiro - avtale, test nye/endringer 1.600,00
Pris per måned 60,00
Pris per transaksjon, betales av betalingsmottaker 2,00
Pris betaler per transaksjon 3,50
Filforsendelse til og fra NETS 10

OCR innbetalingservice

Tjenester Pris
OCR-avtale, test nye/endringer 1.600,00
Månedspris for avtale 60,00
Transaksjonsliste (A+B). Transaksjoner i OCR fil tilsendt på papir. Pris pr fil. 57,00
OCR returdata per transaksjon 1,00

Brevgiro

Tjenester Pris
Per giro 12,00
+ per konvolutt sendt i posten 30,00 + porto
+ per konvolutt innlevert i banken 30,00 + 12,00
Kvitteringsliste 20,00 + porto
Kvitteringsoblat per oblat 20,00 + porto
Retur grunnet manglende dekning 125,00
Retur grunnet feil/mangler 125,00
Utbetalingsanvisning (giro uten mottakers kontonr.) - per giro 100,00

Nettbedrift

Tjenester Pris
Etablering uten integrasjon og filoverføring inkl. sikkerhetskort 1.200,00
Etablering med integrasjon og filoverføring inkl. sikkerhetskort 2.500,00
Etablering av system som bruker Paymul eller SFTP 750,00
Etablering av ny kommunikasjon for paymul 5.000,00
Oppgradering til "integrasjon og filoverføring" 1.300,00
Per ekstra sikkerhetskort 300,00
Tilknytning av ny klient i klientavtale 300,00
Avtale uten integrasjon og filoverføring per måned 200,00
Avtale med integrasjon og filoverføring per måned 250,00
Per klient (belastes klient) per måned 30,00
Per ekstra sikkerhetskort per måned 30,00
Betaling med melding 4,00
Betaling med KID 2,00
Lønnsutbetaling 2,00
Utbetalingsanvisning (uten mottagers kontonr.) 100,00
Internoverførsel 0,00
Telepay via FTP pris pr. fil (gjelder også Paymul) 0,75
Telepay via FTP pris pr. kb i fil (gjelder også Paymul) 0,40
Kontoinformasjon (NOK og valuta kontoer) 0,00
Dagens bevegelse og saldo (NOK og valuta kontoer) pr. konto 1,00
Filoverføring - Autogiro/Avtalegiro/OCR per fil. 10
Etablering Autoreg/Straksbetaling 1.500,00
Månedsavgift Autoreg/Straksbetaling 75,00
Transaksjonspris Autoreg/Straksbetaling 10,00

Utenlandsbetaling (Se egne priser under SWIFT)

For hasteoverførsler der beløpet overstiger NOK 5.000.000,00 avtales omkostninger direkte mellom Sparebanken Møre og kunde.

E-Giro

Tjenester Pris
E-giro innbetaling, Innbetaling Total, test nye/endringer 1.600,00
E-Giro innbetaling (Cremul) per mnd. - Evry 60,00
E-Giro innbetaling (Cremul) per mnd. - Nets 60,00
Innbetaling Total per mnd 60,00
Innbetaling u/KID 2,25
Innbetaling m/KID 1,75
Transaksjon m/melding 3,50
Utbetalingsanvisning (uten mottagers kontonr.) 100,00

Direkte remittering

Tjenester Pris
Direkte remittering - avtale, test nye/endringer 1.600,00
Månedspris for avtale 100,00
Utbetaling u/melding - per transaksjon 3,00
Utbetaling m/melding - per transaksjon 6,00
Utbetalingsanvisning (uten mottagers kontonr.) 100,00
Utbetaling m/KID 2,00
Lønn 2,00
Filforsendelse til og fra NETS 10,00

Priser for leie og kjøp av betalingsterminaler finner du på betalingsterminal.no . Alle som leier eller kjøper betalingsterminal må i tillegg ha en avtale med egen bank om oppgjørsbehandling. Se priser for oppgjørsbehandling under.

Oppgjørsbehandling

Tjenester Pris
Transaksjonspris per trans 0,12
Reserveløsning - manuelt ført av banken pr. transaksjon 20,00

Etablering/endring - Se priser fra Bankaxept
Prisene gjelder fra 1. april 2018

Prisene er ikke mva pliktige.

Giro

Tjenester Pris
Bokført i banken - per giro 100,00
Skatt/MVA belastet konto - per giro 100,00
Giro sendt Nets 100,00
Giro på byggelån 60,00
Utbetalingsanvisning (uten mottagers kontonr.) 100,00
Tilbakeføring av uhevet utbetalingsanvisning 125,00
Giro i retur fra Nets grunnet manglende dekning - per giro 125,00

eFaktura - Bedrift til bedrift (B2B)

Tjenester Pris
Etablering web-faktura EHF 1.000,00
Månedsbeløp 25,00
Pris pr sendt faktura 6,00

eFaktura EHF via fil
Ta kontakt med din kundeansvarlige for pristilbud.

Nettbank

Tjenester Pris
Abonnementspris for nettbank til bedrift per mnd 50,00
Betaling 3,50
Betaling til forfall 4,50
eFaktura betaling - per transaksjon 2,50
Fast oppdrag til andres konti 4,00
Kvitteringsoblat 20,00
Kvittering uten oblat 20,00
Papir sikkerhetskort - per kort 15,00
SMS varsling - Alle varslinger 5,00
Spørring på forfall 1,00
Starte betalingsoppdrag 3,00
Stoppe betalingsoppdrag 5,00
Ødelagt eller mistet elektronisk sikkerhetskort. Utlevering av nytt kort 200,00
...