Hopp til innhold

Verdipapir

Aksjehandel via aksjemegler - Oppgjør: Handelsdag + 2 virkedager

Kjøp og salg av enkeltaksjer og egenkapitalbevis Pris
Norske Børsnoterte aksjer: Standard kurtasje 0,50 % av handelsbeløpet min. 500,00
Unoterte aksjer: Standard kurtasje 0,50 % av handelsbeløpet min. 1.000,00

Aksjehandel via Internett - Oppgjør: Handelsdag + 2 virkedager

Kjøp av enkeltaksjer og egenkapitalbevis Pris
Standard kurtasje: 0,05 % av handelsbeløpet min. 95,00
Norske unoterte aksjer: 0,30 % av handelsbeløpet min. 300,00
20 handler i en kalendermnd: Kurtasje påfølgende kalendermnd min. 65,00
Snap Shot (sanntidskurser på enkeltaksjer) per aksje 0,25

Aksjehandel via Internett - Abonnement

Tjenester Pris
Ordinært (kursinfo. 15 min. forsinket): 0,00
Sanntidskurser per måned 12,50
Sanntidskurser med ordredybde per måned 125,00

Verdipapir - Årsoppgave og realisasjonsoppgave

Tjenester Pris
Kopi av årsoppgave og realisasjonsoppgave 75,00

Aksjehandel utføres av DNB Markets, som autorisert verdipapirforetak.

VPS - Storinvestoravgift

Årlig. Belastes i løpet av 1. halvår hvert år Pris
Markedsverdi kr 1. - 99.999 0,00
Markedsverdi kr 100.000 - 1.000.000 375,00
Utover dette pr. ny påbegynt million 200,00

Beregnes av markedsverdi på beholdning pr. 31.12.

VPS - Transaksjonspris ved bruk av verdipapirkonto

Per transaksjon. Belastes etterskuddvis per kvartal Pris
Frigivelse 100,00
Overføring av enkeltpapir til VPS-konto hos annen kontofører 100,00
Overføring av totalbeholdning til VPS-konto hos annen kontofører 100,00
Overføring til annen VPS-konto i Sparebanken Møre 0,00
Etablering av fullmakt, per fullmakt 300,00
Etablering av fullmakt til Sparebanken Møres samarbeidspartnere 0,00
Etablering/endring av rettigheter, per rettighet 300,00
Innløsning av obligasjon 100,00
Fakturagebyr ved manglende konto for belastning av priser 50,00
Belastning av priser uten oppgave 0,00
Belastning av priser med oppgave 50,00

Belastningskonto som er registrert i Verdipapirsentralen vil bli belastet for omkostningene. Dersom belastningskonto mangler, blir faktura sendt og fakturagebyr lagt til.

Ta kontakt med banken hvis du ønsker oppgave ved belastning.

Aksjesparekonto

Etablering av Aksjesparekonto Pris
Opprettelse av Aksjeparekonto 0,00