Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Start innhold

Les neste artikkel

Åpningstider i romjula og viktige frister før nyttår

Åpningstider 27. og 28. desember
Tjeneste
Bankkontorene kl 10:00 - 14:00
Kundeservice kl 09:00 - 15:00
Aksjehandel kl 09:00 - 16:25
FRISTER
Regningsbetaling
Frister for overføring/betaling som skal være registrert på mottagers konto innen årsskiftet:
  • Regninger uten KID mellom konti i Sparebanken Møre, frist: 31.12. kl 21.50.
  • Regninger med KID og overføringer/betalinger til konti i andre banker, frist 31.12.
    • Nettbank, Brettbank og Mobilbank, frist: 31.12. kl 13.30.
    • Nettbedrift, frist: 31.12. kl 14.00.
Utenlandsbetalinger må være registrert i Nettbank/Nettbedrift før kl 11.30 den 31.12 for å bli behandlet samme dag.

BSU – Innbetaling må være registrert inn på konto innen kl 21.50 den 31.12.

Aksjehandel - Siste handledag for å komme med på oppgjør i 2018 er fredag 21.12 innen kl. 16.20.

Fondshandel i VPS investortjeneste vil være åpen. Fondshandel etter den 20.12.2018 er ikke garantert kursdato i 2018.

IPS konto: Ønsker du å oppnå skattefordel i 2018 må handel legges inn senest 31.12.2018.

Aksjesparekonto (ASK): Ønsker du å overføre dine verdipapir i Sparebanken Møre til ASK før nyttår er fristen 31.12.18 kl 18:00.

NB: Overgangsperioden for flytting av verdipapir inn til ASK blir forlenget ut 2019.

Du trenger en Aksjesparekonto Bank dersom det skal utføres handler innenfor ASK kontoen. Ved bestilling av ASK etter 27.12.2018 vil det ikke bli opprettet Aksjesparekonto Bank før 2.januar 2019.
...