Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Start innhold

Les neste artikkel

Dette er Sparebanken Møres nye logo

De siste månedene har Sparebanken Møre jobbet med ny visuell profil, og i dag får omgivelsene for første gang en sniktitt på det som blir bankens nye logo i juni!

Kommunikasjonskonseptet bygger på skaperkraften som finnes i kulturen på Nordvestlandet, som banken både stimulerer til – og selv er del av.

Pådriver for skaperglede
Konseptet springer ut fra den nye visjonen, som uttrykker en målsetting om at Sparebanken Møre skal være den fremste pådriveren for skaperglede på Nordvestlandet.

– Vi er stolte av hvor vi kommer fra. Hver dag er vi i kontakt med hundrevis av mennesker fra regionen vår – og hver dag lar vi oss imponere av den innsatsviljen, pågangsmotet og utholdenheten som finnes blant folkene som bor her.  Som regional sparebank på Nordvestlandet er vi sterkt engasjert i å dyrke egenskaper som bidrar til verdiskaping – både på individ- og samfunnsnivå, sier Trond Lars Nydal, adm. direktør i Sparebanken Møre.

I juni vil kundene møte en bank i ny drakt gjennom både nettbank, mobilbank og på nettsider. Konseptet «skaperglede» har vært førende for valgene som er tatt, og i tillegg til oppdaterte farger og illustrasjoner, er også logoen modernisert. Resultatet er en profil som reflekterer utviklingen av både banken, bransjen og samfunnet, og som er godt tilpasset digitale flater.

Kombinerer historie og framtid
– Det har vært viktig å finne en god balanse mellom å ta vare på en lang og stolt historie og en oppdatering av uttrykket. Utgangspunktet vårt har vært å bygge på – fremfor å bygge nytt. Jeg er stolt av resultatet og synes vi har lyktes godt med å kombinere historie og framtid, sier Nydal.

Den klare blåfargen er beholdt som en av primærfargene, og symbolet i logoen har beholdt sin ytre karakteristiske form. Uttrykket er imidlertid forenklet og modernisert, både gjennom færre elementer i logosymbolet, og et navnetrekk som går fra store til små bokstaver.

– Symbolet representerer dype fjorder og spisse fjell, som er en viktig del av identiteten til oss som bor her. I tillegg illustrerer den «M» for Møre. De fire «byggeklossene» som utgjør logosymbolet gjenspeiler videre skaperånden vi er så kjent for her på Nordvestlandet. Tidligere var sparebank-eika en sentral del av logoen vår. I den nye logoen er denne erstattet med et mulighetsrom som symboliserer det vi kan skape sammen, sier Nydal.

Gradvis utrulling
Sparebanken Møre er en betydelig bidragsyter til utvikling av regionen. Halvparten av bankens overskudd går tilbake til gode formål i lokalsamfunnet, og av årsresultatet for 2018 ble det avsatt 156 mill. kroner til tiltak innen kultur, idrett, nærmiljø, samferdsel, kompetanse og næringsutvikling.

Bankens utstrakte sponsorvirksomhet og samfunnsengasjement gjør at det er mange flater som nå skal oppdateres. Effektivitet og bærekraft har imidlertid lagt klare føringer for implementeringsarbeidet.

– Prosjektet og prosessen er nøye planlagt, og vi har lagt en detaljert plan for gradvis utrulling. Nettbank, mobilbank og nettsider vil få ny profil i juni. Når det gjelder drakter, stadionreklame og bankkort som uansett skiftes ut med jevne mellomrom, vil profilen implementeres ved naturlig utskifting, sier Nydal.

Den nye profilen er utviklet i samarbeid med designbyrået Scandinavian Design Group. Også lokale samarbeidspartnere er involvert i prosjektet, og har viktige roller i både implementeringsarbeid og videre bruk av profilen.

Kostnader knyttet til implementering av den nye profilen vil ikke påvirke bankens kommuniserte finansielle målsettinger for egenkapitalavkastning og kostnadseffektivitet.


For mer informasjon, kontakt
Cecilie Myrstad, Leder Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Sparebanken Møre, tlf. 922 42 849
Tone S. Gjerdsbakk, Kommunikasjonssjef i Sparebanken Møre, tlf. 990 44 346