Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Start innhold

Les neste artikkel

Godt resultat for Sparebanken Møre

Sparebanken Møre kan vise til inntektsøkning, stabile kostnader og lave tap i 3. kvartal.

Resultat etter skatt endte på 149 mill. kroner isolert i 3. kvartal, 10 mill. kroner bedre enn i samme kvartal i fjor. Egenkapitalavkastningen ble 10,3 prosent, og konsernet har nå en forvaltningskapital på 69,9 mrd. kroner. Utviklingen i 3. kvartal underbygger bankens gode resultater, som de tre første kvartalene i år har gitt en egenkapitalavkastning på 10,9 prosent.

– Vi leverer nok et godt kvartal, og kan konstatere at banken er i positiv utvikling på flere områder. Vi investerer i kompetanse og teknologi, og vi gjennomfører kontinuerlige tilpasninger og prosessforbedringer for å skape gode kundeopplevelser og øke effektiviteten. Samtidig har vi god kontroll på kostnadene våre, sier adm. direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal.  

Styrker markedsposisjonen
Sparebanken Møre er den største banken i Møre og Romsdal, med en forvaltningskapital på 69,9 mrd. kroner. Banken fortsetter å øke markedsandelene, og kan vise til en utlånsvekst på 5,5 prosent de 12 siste månedene. Selv om veksten er lavere enn ved samme tidspunkt i fjor, er utviklingen i henhold til plan. Innskudd fra kunder har økt med 4,8 prosent de siste 12 månedene, og innskuddsdekningen endte på 58,2 prosent ved utgangen av kvartalet.  

– Ferske undersøkelser viser at kundene våre er mer fornøyde enn noen gang. Vi får stadige bekreftelser på at de setter stor pris på det som er selve livsnerven vår; dyktige rådgivere med lokalkunnskap, korte beslutningsveier og smarte digitale løsninger, sier Nydal.  

Driver effektivt
Sparebanken Møre har hatt en positiv inntektsutvikling i 3. kvartal, med økt rentenetto i kroner og vekst i inntekter knyttet til plassering, forsikring og eiendomsmegling. Kostnadsnivået er stabilt og effektiviteten øker. I 3. kvartal var kostnader i prosent av inntekter 43,4 prosent, en reduksjon på 0,8 prosentpoeng sammenlignet med samme kvartal i fjor.  

– Effektiv drift av banken er en prioritert målsetting for oss. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle løsninger som kommer kundene våre til gode – og som samtidig frigir tid som medarbeiderne våre kan dedikere til god rådgivning og aktivt markedsarbeid. Det er gledelig å se at arbeidet vårt gir resultater, sier Nydal.  

Tap og mislighold fortsetter å holde seg på et lavt nivå. I 3. kvartal er det bokført 7 mill. kroner i tap på utlån og garantier, noe som utgjør 0,04 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.  

Vil hjelpe lokale bedrifter å vokse
Nylig ble Sparebanken Møre valgt ut som pilotbank til Innovasjon Norge sin vekstgarantiordning. Totalt 6 banker deltar i ordningen, som innebærer risikoavlastning for lån til innovative eller raskt voksende selskaper. Innovasjon Norge garanterer for 75 prosent av bankens eventuelle tap på enkeltengasjement inntil kr 4 000 000 pr. bedrift, under forutsetning av at det er godkjent av Vekstgarantiordningen.  

– Vi skal både kjenne og ta aktivt del i det samfunnet som kundene våre lever og virker i. Vi jobber derfor kontinuerlig med tiltak som kan bidra til vekstkraft og verdiskaping. Vekstgarantiordningen gir banken mulighet til å tilby finansiering til selskaper som anses som kredittverdige, men som ikke kan stille tilfredsstillende sikkerheter for finansiering, sier Trond Lars Nydal.  


Nøkkeltall – 3. kvartal 2018

 • Resultat før tap: 199 mill. kroner (191 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 149 mill. kroner (139 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 10,3 prosent (10,5 prosent)
 • Rentenetto: 290 mill. kroner/1,63 prosent (281 mill. kroner/1,72 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 43,4 prosent (44,2 prosent)
 • Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 7,35 (kr. 6,95)

Sammenlignbare tall for 3. kvartal 2017 i parentes.


Nøkkeltall – pr 30.09.18

 • Resultat før tap: 611 mill. kroner (548 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 464 mill. kroner (400 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 10,9 prosent (10,2 prosent)
 • Rentenetto: 870 mill. kroner/1,68 prosent (810 mill. kroner/1,70 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 42,5 prosent (44,9 prosent)
 • Ren kjernekapital: 15,8 prosent (14,5 prosent)
 • Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 22,85 (kr. 20,10)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd.: 5,5 prosent (9,1 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 4,8 prosent (2,3 prosent)

Sammenlignbare tall for 30.09.2017 i parentes.


Kontaktpersoner

 • Trond Lars Nydal, adm. direktør 951 79 977
 • Runar Sandanger, leder Treasury og Markets, tlf. 950 43 660
 • Tone S. Gjerdsbakk, leder Kommunikasjon og Konsernstøtte, tlf. 990 44 346

 
Kvartalsrapport, regnskapspresentasjon og webcast

...