Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Start innhold

Les neste artikkel

Godt resultat for Sparebanken Møre

Sparebanken Møre leverer et svært godt resultat for 2. kvartal, med en egenkapitalavkastning på 12 prosent.

For 2. kvartal isolert var resultat etter skatt 179 mill. kroner, opp fra 174 mill. kroner samme kvartal i fjor. Egenkapitalavkastningen ble 12,0 prosent i kvartalet, og 11,5 prosent for første halvår. En ren kjernekapitaldekning på 15,1 prosent bekrefter at bankens kapitalsituasjon er god, og markert over regulatoriske krav. Uvektet kjernekapitaldekning (Leverage Ratio) endte på sterke 7,9 prosent ved halvårsskiftet.

I første halvår har bankens inntekter økt med 68 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Kostnadene er 18 mill. kroner høyere, mens kostnader i prosent av inntekter er redusert med 1,4 prosentenheter og endte på 40,7 prosent. Tapene er fortsatt lave.

– Vi konstaterer at et sterkt fokus på lønnsomhet og effektivitet har gitt resultater. Gjennom god underliggende drift har vi styrket både rentenettoen og andre inntekter i perioden. Resultatet er at vi pr. utgangen av juni ligger i forkant av våre egne finansielle målsettinger, og er godt posisjonert for veien videre, sier Nydal.

God vekst
Sparebanken Møre kan vise til god vekst for både utlån og innskudd pr. 1. halvår 2019. Utlån til personkunder og næringslivskunder har økt med 6,2 prosent siste 12 måneder, mens innskuddsveksten er 9 prosent i samme periode.

– Vi virker i et område med høy aktivitet, og vi opplever at mange setter pris på det brede og lokale kompetansemiljøet vårt. Utlånsveksten er god både i personkunde- og næringslivsmarkedet. Også innskuddsveksten er svært god, og banken har høy innskuddsdekning, sier Nydal.

Høy kundetilfredshet
Sparebanken Møre har nylig gjennomført en undersøkelse som viser at tilfredsheten blant kundene aldri har vært høyere. Bankens nærhet til kundene trekkes fram som en av de viktigste driverne for kundetilfredshet.

Etter en sterk tredjeplass i fjor gikk Sparebanken Møre også helt til topps i årets prestisjetunge kundeservicepris i kategorien bank. Prisen ble tildelt under årets Call Center-dager i Oslo.

– Vi jobber knallhardt for å tilby kundene våre rask og god hjelp og service, enten de besøker kontorene våre eller benytter bankens digitale tjenester. Vi har en klar målsetting om å levere kundeopplevelser av høy kvalitet for alle som er i kontakt med oss. Vi gleder oss over gode tilbakemeldinger, og trigges av å utvikle oss ytterligere framover, sier Nydal.

Ny profil
I juni lanserte banken sin nye visjon, som uttrykker en målsetting om at Sparebanken Møre skal være den fremste pådriveren for skaperglede på Nordvestlandet. Visjonen støttes av et nytt visuelt uttrykk og ny logo.

– Vi er stolte av den innsatsviljen, pågangsmotet og utholdenheten som finnes i området vårt. Dette reflekteres i profilen vår, samtidig som den er tilpasset både dagens flater og banken anno 2019. Nå er vi godt forberedt for tiden framover også på dette området, sier Nydal.

Positive utsikter for regionen
Sparebanken Møre følger både global, nasjonal og regional økonomi tett, og i en oppdatert analyse er konklusjonen at utsiktene for Nordvestlandet er gode.

– Det ligger an til en moderat oppgang i produksjon og etterspørsel i regionen vår framover. Rentenivået er fortsatt lavt, kronekursen holder seg svak og oppgangen i oljeinvesteringene har positive ringvirkninger for store deler av det øvrige næringsliv. I følge NAV utgjorde den registrerte ledigheten ved arbeidskontorene i Møre og Romsdal 2,0 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av juni. Dette var lavere enn for landet som helhet. Arbeidsledigheten vil trolig stabilisere seg rundt dagens nivå gjennom resten av 2019, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

Nøkkeltall – 2. kvartal 2019

 • Rentenetto: 320 mill. kroner/1,75 prosent (291 mill. kroner/1,68 prosent)
 • Resultat før tap: 238 mill. kroner (219 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 179 mill. kroner (174 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 12,0 prosent (12,3 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 40,0 prosent (40,6 prosent)
 • Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 8,85 (kr. 8,50)

Sammenlignbare tall for andre kvartal 2018 i parentes. 

Nøkkeltall – 1. halvår 2019

 • Rentenetto: 624 mill. kroner/1,72 prosent (580 mill. kroner/1,71 prosent)
 • Resultat før tap: 462 mill. kroner (412 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 341 mill. kroner (315 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 11,5 prosent (11,2 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 40,7 prosent (42,1 prosent)
 • Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 16,80 (kr. 15,45)
 • Ren kjernekapital: 15,1 prosent (15,5 prosent)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd.: 6,2 prosent (5,0 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 9,0 prosent (2,2 prosent)

Sammenlignbare tall for 1. halvår 2018 i parentes. 

For mer informasjon, rapporter og webcast

For mer informasjon, kontakt

 • Trond Lars Nydal, adm. direktør tlf. 951 79 977
 • Runar Sandanger, leder Treasury & Markets, tlf. 950 43 660
 • Tone S. Gjerdsbakk, kommunikasjonssjef, tlf. 990 44 346