Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Start innhold

Les neste artikkel

Kjempeløft for kvinnefotball

Sparebanken Møre vil sammen med Molde FK, Fortuna FK og fotballkretsene løfte kvinnefotballen i fylket, og går inn med 8 millioner kroner i et prosjekt som mellom annet har som mål å bygge to topplag i regionen.

Norske kvinnelige fotballspillere er i dag blant de aller beste i verden, og fotball er den største idretten for jenter i Norge. I fylket vårt har vi mange spillere på landslagsnivå, men ingen toppfotballag for kvinner. 

Sparebanken Møre har derfor gått sammen med Nordmøre og Romsdal Fotballkrets og Sunnmøre Fotballkrets, samt med Molde FK og Fortuna FK om en felles satsing både på topp- og breddenivå som skal gi et kjempeløft for jente- og kvinnefotballen i fylket. 

Bidraget på totalt 8 millioner kroner fordeles mellom partene som alle er sentrale i et slikt løft.


Fortuna FK

– Gjennom denne satsingen kan vi få flere jenter på banen, gi dem bedre utviklingsmuligheter og en mulighet til å kunne spille toppfotball på Sunnmøre. Slik kan vi beholde spillerne lenger og forhåpentligvis også få flere til å flytte hjem. Satsingen sender viktige signaler til både samfunnet og næringslivet i regionen, sier Maria Elena Kvalen, styreleder i Fortuna FK og tidligere fotballspiller med erfaring på toppnivå.


Molde FK

– Molde FK ønsker å øke antallet jenter som spiller fotball, og vi er opptatt av å løfte jente og damefotballen på en helhetlig og bærekraftig måte. Vi har stor tro på at topp skaper bredde – og omvendt. Molde FK ønsker derfor å styrke satsingen på damelaget i 2. divisjon. Midlene skal blant annet bidra til et mer profesjonelt opplegg rundt laget, samtidig gi et enda bedre tilbud i aldersbestemte lag og gjennom Akademisatsing også for jentene, sier Øystein Neerland, adm. direktør i Molde FK.


Sunnmøre Fotballkret

– Dette er kjempegode nyheter for kvinnefotball i hele fylket! Selv om vi allerede er blant de beste i landet når det gjelder rekruttering, slutter altfor mange med fotball i ung alder. Et lokalt topplag vil bety enormt mye, for både den generelle interessen og for rekrutteringen. Midlene skal bidra til bedre spillerutvikling, sørge for flere stabile breddeklubber og sikre flere seniorlag i regionen. Dette vil gi jenter og kvinner et bedre og mer likeverdig tilbud, og legge til rette for toppfotball for kvinner i fylket i fremtiden, sier Bjørn Oskar Haukeberg, daglig leder i Sunnmøre Fotballkrets.


Nordmøre og Romsdal fotballkrets

– Dette er en fantastisk støtte fra Sparebanken Møre. Det gir Molde FK i vår krets en unik mulighet til å ta steg mot toppfotballen noe som vil gi ringvirkninger for jentefotballen i hele området. For fotballkretsen så betyr det at vi ytterligere kan forsterke vårt arbeid for jentefotballen blant alle våre klubber. Flere og bedre tiltak innen spillerutvikling og kretslagsaktivitet vil bli prioritert i tiden som kommer. Vi er veldig glade for det fokuset som nå er på jentefotballen og vil gjøre vårt for en videre positiv utvikling, sier Are Lervik, daglig leder i Nordmøre og Romsdal fotballkrets.

Fakta om de ulike aktørenes satsing

Fortuna FK 
Målet er å etablere en bærekraftig og varig toppfotballklubb for kvinner på Sunnmøre innen 2023. 
Klubben skal være en sterk og profesjonelt drevet overbyggingsklubb som samler hele Sunnmøre til toppsatsning på kvinnesiden fra sesongen 2019. 

Molde FK 
Molde FK har i dag et damelag i 2. divisjon og ønsker å utvikle ytterligere et topptilbud til kvinnene. Aker Akademiet etablerer et spisset tilbud for jenter. Samtidig utvides toppfotballtilbudet til kvinner, midler og ressurser dedikeres til damelaget. En fast jentekoordinator og en spillerutvikler er på plass. Man har som mål å få flere jenter med i Fotballfritidsordningen (FFO), et breddetilbud fra 3.-6. trinn. 

Fotballkretsene
Aktivitetsutvikling – flest mulig og lengst mulig
Et tilpasset sportslig tilbud i alle årsklasser som stimulerer til at flest mulig blir med lengst mulig. Kampene skal være et høydepunkt i fotballhverdagen og foregå innen rammer som gir gode opplevelser for alle involverte – både spillere, trenere, foreldre og dommere. 

Klubbutvikling – et helhetlig og varig jentetilbud
Klubbene skal være sentrale i utviklingen av et mer helhetlig og varig løft for jentefotballen. Det betyr mer struktur og langsiktig planlegging, og mindre tilfeldigheter basert på enkeltpersoners interesser. 

Ledere, trenere, dommer – flere kvinner skal med
Bidra til økt jentedeltagelse i alle ledd og på alle nivå. Antallet kvinnelige ledere, trenere og dommere skal minst være i samsvar med andelen jentespillere totalt, som i dag utgjør omtrent 33 prosent. 

Toppfotball – utviklingsmuligheter for alle
Bidra til at vi får toppfotballag for kvinner i Møre og Romsdal. Gjennom et felles løft blant alle klubbene i kretsene skal det utvikles strategier for å nå dette.

Pressebilder: 
Pressebilde Molde.jpg
Pressebilde Ålesund.jpg