Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Start innhold

Les neste artikkel

Krav om gyldig legitimasjon

Alle norske banker er pålagt etter hvitvaskingsloven å innhente og kontrollere legitimasjonsdokument i forbindelse med etablering av kundeforhold. I tillegg skal bankene løpende kontrollere og oppdatere informasjon om sine kunder. Blant annet innebærer dette å innhente gyldig legitimasjon for de kunder hvor tidligere dokumentasjon ikke anses å være tilfredsstillende i henhold til dagens regelverk. 

Bakgrunnen for slik kontroll er blant annet at bankene skal bidra til å verne om din identitet for å hindre ID-tyveri og økonomisk kriminalitet.

I den forbindelse har Sparebanken Møre sendt melding til kunder som må oppdatere sin legitimasjon i banken. Mer informasjon kan du lese her.