Hopp til innhold

Start innhold

Les neste artikkel

Kundevalg 2019 - forslag til kandidater

Fra 28. januar - 5. februar 2019 avholdes kundenes valg av medlemmer til generalforsamlingen. Send inn forslag til kandidater før 21. desember 2018 – og stem på din favoritt ved valget!


Det skal i år velges 4 medlemmer for 4 år, fordelt på følgende valgdistrikt:

Antall medlemmer
Valgdistrikt 1: Ålesund, Sula og Giske1
Valgdistrikt 2: Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta1
Valgdistrikt 3: Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda og Sykkylven-
Valgdistrikt 4: Molde, Kristiansund, Aukra, Midsund, Rauma, Tingvoll og Vestnes2


Hvem har forslags- og stemmerett?
Alle kunder i Sparebanken Møre som har, og i de siste 6 månedene har hatt, et innskudd på minst kr 2.500,- i banken har forslags- og stemmerett. Forslags- og stemmerett for umyndige må utøves av verge. For foretak, lag, organisasjoner m.v. må forslags- og stemmerett utøves av myndig person.  

Stem ved valget
Kundevalget for 2019 vil foregå elektronisk på bankens nettsider. Dersom du ikke har tilgang til internett kan du komme innom ditt nærmeste bankkontor, og våre kunderådgivere vil hjelpe deg. Husk å ta med deg legitimasjon.

Om generalforsamlingen i Sparebanken Møre
Generalforsamlingen er bankens øverste organ, og har 44 medlemmer og 14 varamedlemmer. Disse er valgt av kunder, egenkapitalbeviseiere og ansatte. Videre er 3 av medlemmene valgt av generalforsamlingen til å representere samfunnsfunksjonen.

Generalforsamlingens oppgaver er blant annet å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, disponerer overskudd, velge styre og valgkomiteer.