Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Start innhold

Les neste artikkel

Sparebanken Møre i ny drakt

Den siste tiden har Sparebanken Møre jobbet med ny merkevareplattform og visuell profil – og i juni vil banken framstå i ny drakt!

Mye vil fortsatt være kjent, men det vil også være nye elementer som reflekterer utviklingen av både banken, bransjen og samfunnet.

– Det har vært viktig for oss å finne en god balanse mellom å ta vare på en lang og stolt historie, og en modernisering og oppdatering av uttrykket. Prosjektet som helhet har tatt utgangspunkt i å bygge på – fremfor å bygge nytt. Vi gleder oss til å vise fram det ferdige resultatet, forteller adm. direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal.

Sterk regional forankring
Sparebanken Møre er den ledende banken på Nordvestlandet, med ca. 360 årsverk fordelt på 28 kontor. I 2018 markerte banken at det var 175 år siden den første banken i det som i dag utgjør Sparebanken Møre ble etablert.

– Vi har lange tradisjoner på Nordvestlandet, og har fra starten av vært en bank som er skapt av og for menneskene som bor her. Selv om ny teknologi bidrar til å viske ut geografiske grenser, er det her vi hører til og satser. Vi er stolte av den skaperkraften som finnes i folkesjelen i området vårt. Dette vil også komme til uttrykk i den nye merkevareplattformen vår, sier Nydal.

Kombinerer historie og framtid
Den nye profilen utvikles i samarbeid med designbyrået Scandinavian Design Group og innebærer en oppdatering av visjon, verdier og visuell profil. Også lokale samarbeidspartnere er involvert i prosjektet, og har viktige roller i både implementeringsarbeid og videre bruk av profilen.

Profilen må henge sammen med utviklingen av banken; det må være samsvar mellom den vi faktisk er – og slik vi fremstår.  Gjennom 175 år har vi tilpasset oss ny teknologi og nye kundebehov, og i dag er vi en regional sparebank i vekst, som tilbyr kundene våre personlig rådgiving kombinert med de nyeste digitale løsningene. Vi har lange perspektiver også framover, og da må vi forberede oss for tiden som kommer også på dette området, sier Nydal.

Behandlet med respekt
Sparebanken Møre har hatt den velkjente logoen sin siden etableringen i 1985. Selv om den har gjennomgått flere justeringer siden starten, har symbolet fremstått som forholdsvis likt gjennom alle disse årene.

– Vi er stolte av logoen vår, og i prosjektet har vi derfor behandlet den med aller største ydmykhet og respekt. Det var imidlertid behov for en oppdatering og modernisering også av denne, både for å tilpasse den banken anno 2019 og digitale flater, sier Nydal. Han understreker likevel at det har vært viktig å beholde en gjenkjenningseffekt også her.

Gradvis utrulling
Sparebanken Møre er synlige på mange flater og arenaer som følge av bankens utstrakte sponsor- og gavevirksomhet. I prosjektet er det lagt vekt på en gradvis utrulling av profilen for å ivareta krav til både effektivitet og bærekraft.

– Prosjektet og prosessen er nøye planlagt, og vi har lagt en detaljert plan for gradvis utrulling. Nettbank, mobilbank og nettsider vil få ny profil i juni. Når det gjelder drakter, stadionreklame og bankkort som uansett skiftes ut med jevne mellomrom, vil profilen implementeres ved naturlig innfasing, sier Nydal.

Bankens strategiske målsetting er at en egenkapitalrentabilitet på minimum 11 prosent skal nås i strategiperioden 2019-2022. Dette skal blant annet oppnås ved fortsatt lave tap og ved at en maksimal kostnadsandel på 40 prosent (kostnader i forhold til inntekter) vil bli realisert i løpet av strategiperioden. Det er tatt hensyn til kostnader knyttet til utrulling av ny profil ved etableringen av disse målsettingene.

Selv om ekstern lansering skjer først i juni, vil banken allerede i april gi en sniktitt på den nye profilen.

For mer informasjon, kontakt

  • Trond Lars Nydal, adm dir i Sparebanken Møre, tlf 951 79 977
  • Cecilie Myrstad, Leder Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Sparebanken Møre, tlf 922 42 849