Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Start innhold

Les neste artikkel

Sparebanken Møre justerer rentene

Sparebanken Møre setter opp rentene for både utlån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng.

Bakgrunnen for endringen er gradvis økning i pengemarkedsrentene og den generelle markedssituasjonen.

Beste flytende utlånsrente for Sparebanken Møres kunder blir 2,55 prosent (Møre Ung Førstehjemslån).

For personkunder med eksisterende lån og innskudd vil de nye rentesatsene gjelde fra 10. mai 2019. For nye lån gjelder de nye rentesatsene fra 28. mars 2019.


For mer informasjon, kontakt: