Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Start innhold

Les neste artikkel

Sparebanken Møre justerer rentene

Sparebanken Møre setter opp rentene for både utlån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng.


Bakgrunnen for endringen er gradvis økning i pengemarkedsrentene og den generelle markedssituasjonen. 

Beste flytende utlånsrente for Sparebanken Møres kunder blir 2,8 prosent (Møre Ung Førstehjemslån).

De nye rentene vil gjelde fra 09.08.19 for eksisterende lån og innskudd. For nye lån gjelder de nye rentesatsene fra 26.06.19.


For mer informasjon, kontakt: 

Elisabeth Blomvik, leder divisjon Personmarked 
Telefon 415 54 195, E-post elisabeth.blomvik@sbm.no
 

Runar Sandanger, leder seksjon Treasury & Markets
Telefon 950 43 660, E-post runar.sandanger@sbm.no