Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Start innhold

Les neste artikkel

Sparebanken Møre justerer rentene

Sparebanken Møre setter opp rentene for både utlån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng.

Bakgrunnen for endringen er gradvis økning i pengemarkedsrentene og den generelle markedssituasjonen.

De nye rentene vil gjelde fra 13.11.19 for eksisterende lån og innskudd. For nye lån gjelder de nye rentesatsene fra 26.09.19.

Alle kunder som får renteendring vil motta informasjon via nettbanken eller brev i posten om hvordan renteendringen påvirker deres lån og innskudd i løpet av uke 40 og 41.


For mer informasjon, kontakt:

Elisabeth Blomvik, leder divisjon Personmarked
Telefon 415 54 195, E-post elisabeth.blomvik@sbm.no

Runar Sandanger, leder seksjon Treasury & Markets
Telefon 950 43 660, E-post runar.sandanger@sbm.no